Tevhid Kitap
Kategori :

Cezaevinden Sorular

Açıklama :

Cemal Kaşıkçı Hadisesi, Sarı Yelekliler, AKP-Fetö Kavgası, AKP-MHP İttifakı Gibi Konularda Gündemi Değerlendirebilir misiniz?

 

a. Toplum ve Dünya Gidişatını En'âm Suresi 44. Ayet Işığında Anlayabiliriz

"Kendilerine hatırlatılan (öğüdü) unuttuklarında üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Kendilerine verilenlerle sevinmeye/şımarmaya başlayınca onları ansızın yakalayıverdik. (Azabı gördüklerinde kurtulmaya dair) tüm ümitlerini yitirenlerden oldular.” (6/Enam, 44)

 

Dünya devletleri (ve toplumlar) şu an ayetin birinci kısmını yaşıyorlar. Şirk ve masiyetten kaynaklı refah/bolluk.

 

Biliyorsunuz, refah ve bolluk iki sebepten olabilir. İlki; iman ve takvadan kaynaklı bolluktur.

 

"Şayet o beldenin halkı iman edip (Allah'tan) korkup sakınsalardı, göğün ve yerin bereket (kapılarını) onlara açardık. Fakat yalanladılar. Biz de onları kazandıkları (günahlara) karşılık (azapla) yakalayıverdik." (7/Araf, 96)

 

Bu bolluk, bereket bolluğudur. Huzur getiren, toplumu kaynaştıran, sevgi bağlarını güçlendiren bolluktur. Allah Resûlü'nün (sav) son dönemlerinde ve Halife-i Raşidin döneminde yaşayan refah ve zenginlik gibi.

 

İkincisi ise azgınlıktan kaynaklı bolluktur. Yüce Allah unutan ve isyan eden toplumlara her şeyin kapısını açar. Bu bolluk huzur getirmez; toplumu böler, sınırları çatıştırır, bireyleri kin ve düşmanlığa sevk eder. Günümüzde yaşanan bolluk budur. Yani, En'âm Suresi 44. ayetin ilk kısmı vuku bulmuştur. Ayetin ikinci kısmının yaşanması an meselesidir.

 

"Böylece o zalimler topluluğunun (kökü kurutulup) arkaları kesildi. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun."(6/Enam, 45)

 

b. 20. Yüzyıl Dünya Düzeni, 21. Yüzyılı Taşımıyor

 

20. yüzyıl, iki büyük dünya (paylaşım) savaşı gördü. Her savaş bir düzen arayışıydı. Çünkü 19. yüzyıl düzeni, 20. yüzyılı taşımıyordu. Bu savaşlar neticesinde 20. yüzyılda iki farklı güç dengesi oluştu. Bir tarafta 1917 Ekim devrimiyle tarih sahnesine çıkan Kominist Rusya (SSCB), diğer tarafta ABD'nin merkezde olduğu batı dünyası (NATO) ve bu ülkelerin yanında yer alan uydu devletler.

 

Sovyet Rusya, 78'de Afganistan'ı işgal etti. Bu işgal, SSCB'nin dağılma sürecini tetikledi. Afgan yenilgisi sonrası Rusya belini doğrultamadı ve Sovyetler Birliği'de dağıldı....

 

Batılılar uzun zamandır İslam âleminde bir uyanış olduğunun farkındaydılar. Bu; tevhidî bir uyanıştı. Bunu da engellemek istiyorlardı. Çünkü batı, kendisi için tehlike olabilecek tüm kültür ve medeniyetleri yok etmişti. Ona meydan okuyabilecek tek medeniyet; vahye dayalı, tevhid ve sünneti merkeze alan İslami uyanıştı. Bu uyanışı ana rahminde boğmak istiyordu.

...

Batı'da sağ/faşist partiler seçim kazanıyor. Yabancı/göçmenlerle bu partiler arasında tüm Avrupayı yıkacak bir iç savaş uyarısında bulunuyor toplum bilimciler. Yıkılan Sovyetler, Rusya olarak daha güçlü döndü meydana. Tüm dünyanın gözü önünde Kırım'ı topraklarına ilhak etti. Tüm bunlardan önemlisi ve Batı'yı korkutan Çin'in sessiz yükselişi. Bugün Çin, Batı'yı egemen kılan iki alanda onunla at başı yarışıyor: Teknoloji ve ekonomi.

 

Dünyada hiçbir yer güvenli değil. Konsolosluklarda cinayet işleniyor. Devletler mafya gibi davranıyor, dokunulmazlıklar hiçe sayılıyor…

 

Türkiye'nin ahvali dünyadan farklı değil. Batı'da sarı yelekliler, Ortadoğuda Arap baharı yaşandıysa Türkiye'de gezi ayaklanması yaşandı.

 

Dünyada bir ekonomik kriz varsa Türkiye'de de bir ekonomik kriz yaşanıyor. Dünyada sağ/faşist partiler yükselişteyse Türkiye'de de yerli ve milli sosuna bulanmış bir faşizm dalgası yükseliyor. Buna "milli cahiliye" de diyebiliriz.

 

Dünyada göçmen ve sağcı parti çatışmasından korkuluyorsa Türkiye'de de Suriyeli misafirler ve milliyetçi çatışmasından korkuluyor.

 

Türkiye'yi dünyadan ayrı düşünmeyin. O, modern cahiliyeye ayak uyduran bir rejime sahip. Uyduğu düzen ne sorun üretiyorsa; aynısı yaşayacak. Ki yaşıyor da…

 

Modern cahili düzen, her geçen gün yeni bir kriz üretiyor. 20. yüzyıl düzeni 21. yüzyılı taşımıyor. Nasıl ki Batı-Osmanlı merkezli düzen, dünyayı taşımayınca yıkıldı ve yerine Batı-Sovyet merkezli yeni bir düzen kuruldu; aynı şekilde mevcut düzen yıkılacak ve yerine yenisi kurulacaktır.

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:41  Toplum ve Dünya Gidişatını En'âm Suresi 44. Ayet Işığında Anlayabiliriz

01:19  Refah ve bolluk iki sebeptendir

03:03  20. Yüzyıl Dünya Düzeni, 21. Yüzyılı Taşımıyor

03:42  Sovyet Rusya’nın dağılması ile başlayan yeni süreç

05:24  Batı’nın belirlediği yeni kötüler: Radikal İslam, Fundamentalistler, Cihadistler...

08:05  Allah Resulü’nün izlediği politika

09:30  Sarı yelekliler neden çıktı? Aşırı sağ partilerin seçim kazanması

10:29  Dünyada hiçbri yer güvenli değil. Konsolosluklarda cinayet işleniyor.

11:26  Modern cahili düzenin ürettiği krizler

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
19:37
0:33
21:14
01.32
Cezaevinden Sorular
785 views   2020-06-18
05.15
21:14
23:22
Cezaevinden Sorular
2933 views   2020-08-25
31:08
Cezaevinden Sorular
723 views   2020-08-25
18:06
25:45
15:03
Cezaevinden Sorular
1806 views   2020-11-16
32:04