Tevhid Kitap
Kategori :

Cezaevinden Sorular

Açıklama :

Tevhid Dergisi 83. sayısı sesli makalesinde Halis Hoca (Ebu Hanzala) nasıl tefsir okumalıyız sorusuna cezaeevinden cevap veriyor.

 

Rabbim muvaffak kılsın, yardımcınız olsun. Son zamanlarda –özellikle ev hanımlarından- bu içerikte sorular alıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Zira biliyorum ki; Allah’ın (cc) Kitab’ına yönelen ve onu açıklaması olan sünnet/siretle birlikte okuyanlar, nefislerini ve toplumu ıslah edecek kimselerdir. Özellikle muvahhide kadınların Kur’ân’a olan bu ilgisi çok daha sevindiricidir. Umulur ki Allah (cc), onların eliyle, Kuran ile yoğrulmuş ve Kuran ile inşa olmuş bir nesil yetiştirir.

 

Abdullah b. Mesud’un Kur’an hakkında tavsiyeleri:

 

“Şüphesiz bu Kur’ân Allah’ın ziyafet yemeğidir. Dolayısıyla ondan gücünüz yettiğince alın. Ayrıca ben gerçekten içinde Allah’ın Kitab’ından bir şey bulunmayan evden daha hakir bir şey bir şey bilmiyorum. İçinde Allah’ın Kitab’ından bir şey bulunmayan kalp ise hiç oturanı olmayan bir ev gibi boş ve haraptır.”

 

Nasıl tefsir okumalıyız? Tefsir okurken çalışma metodumuz

 

a. Bir bütün olarak Kuran tefsiri çalışmak yerine, sure sure Kuran çalışmaya gayret edin. Zira bir bütün olarak Kuran çalışması uzun ve yorucudur. Allah’ın rahmet ettikleri müstesna, genelde tamamlanmadan yarım kalmaktadır. Bu durum insanın fıtri yapısıyla ilgilidir. Şöyle ki; Bilindiği gibi insan, parçalara bölünmüş, kısa zamanda sonlanan çalışmalara karşı daha istekli olur.

 

b. Mekki surelerden başlayabileceğiniz gibi, nüzul sırasına göre bir mushafta takip edebilirsiniz. Hem Kur’an’ın nüzul atmosferini yaşamış olur hem de ilk inen surelerin kısa oluşundan istifade edersiniz.

 

c. Her seferinde, ele aldığınız sureden on ayet seçin ve bu on ayet üzerinde çalışın. Zira bu, Allah Resûlü’nün (sav) Kuran öğretme metodudur.

 

d. Bu on ayeti iki tefsirden okuyun, iki de tevhidî duyarlılığı olan hocadan dinleyin. Okuma olarak Tefsiru’l Sa’di (veya İbni Kesir’in Muhtasar’ını) ve Fizilali’l Kuran’ı öneririm. Dinleme olarak Ali Küçük hocanın derslerini ve bizim yaptığımız tefsir derslerini önerebilirim.

 

e. Şöyle yapabilirsiniz: Önce bir ayetin mealini yazar, sonra o ayetin tefsirini okur, sonra da bir dersten dinlersiniz. Her ayetin altına şu sırayı gözeterek bilgileri kaydedebilirsiniz.

- Ayetin nüzul sebebi

- Ayetin öncesiyle ve sonrasıyla ilişkisi

- Ayete dair Allah Resûlü’nden (sav) nakledilmiş tefsir.

- Sahabelerin ayete dair yaptıkları yorumlar

- Ayetin bugüne bakan yönü

- Şayet bu ayet yanlızca size inseydi, size bakan yönü ne olurdu?

Her ayetin altına bu bilgileri yazdıktan sonra, bir deftere (dosya da olur) bilgileri düzenli bir şekilde yazın.

 

f. On ayetin bir gün veya birkaç gün sürmesine takılmayın. Kuran tertil üzere inmiş, tertil üzere okunan ve tertil üzere anlaşılabilecek bir kitaptır. Aceleye gelmez.

“Kâfirler dediler ki: ‘Kuran onun üzerine bir seferde indirilseydi ya!’ Böyle (parça parça) indirdik ki kalbini sağlamlaştıralım. Ve onu tertil üzere/ağır ağır okuduk.” (25/Furkân, 32)


 

g. Her on ayeti bitirdiğinizde, yarım saat kadar düşünün: Daha önce okuduğunuz/çalıştığınız bölümlerle bu ayetler arasında bir bağ var mıdır? Benzer konulara temas eden ayetleri zihninizde eşleştirin.

 

h. Son olarak bu çalışmanızın kalıcı ve bereketli olmasını istiyorsanız şunları yapın:

- Her on ayetle amel etmek için çaba gösterin.

- Öğrendiklerinizi çevrenize anlatın.

 

Her gün yarım saatlik bir zaman belirleyin ve kitap okur gibi tefsir derslerinizi okuyun. Bittikçe başa dönün ve yeniden başlayın.

 

Çalışmayı yapacak kardeşimiz Arapça ile ilgiliyse, şunları ek olarak öneririm:

 

- Kelime mealli bir Kuran’dan, ayetleri kelime kelime çözümleyin.

 

- Arapça mushaftan ayetleri okuduğunuzda büyük çoğunluğunu anlayana kadar devam edin. Böylece namazda okuduğunuzda veya Kur’an tilavetinde okuduğunuzu anlayacak seviyeye gelirsiniz.

 

- Mufredatu’l Kur’ân kitabını edinip (Türkçesi de mevcut) Kur’ân kavramlarını ayetlerin altına yazın. Kur’ân kavramları hakkındaki farkındalık, ayetlerdeki ince manaları kavramamıza yardımcı olur.

Cezaevinde olan Halis Hoca'mıza (Ebu Hanzala) soru sormak için videonun yorum kısmına yazabilir veyahut kendisine doğrudan mektup gönderebilirsiniz.

İletişim/Mail adresi: [email protected]
Ebu Hanzala Hoca'mızın mektup adresi: "Halis Bayancuk - Silivri Kapalı Cezaevi (9 No'lu) - Silivri / İSTANBUL"

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
19:37
0:33
21:14
01.32
Cezaevinden Sorular
785 views   2020-06-18
05.15
21:14
23:22
Cezaevinden Sorular
2933 views   2020-08-25
31:08
Cezaevinden Sorular
724 views   2020-08-25
18:06
25:45
15:03
Cezaevinden Sorular
1806 views   2020-11-16
32:04