Tevhid Kitap
Kategori :

Cezaevinden Sorular

Açıklama :

İhsan üzere Allah’ın dinine nasıl yardım edebilirim? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 

Bu sesli makalede Halis Hoca’mız (Ebu Hanzala)  “İhsan üzere İslam’a hizmet etmek istiyorum. Bana nasihat eder misiniz?” sorununa cevap veriyor.

 

Bir insanın ihsan üzere iş yapmak istemesi, Allah’ın (cc) ona rahmet ettiğini gösterir. Çünkü; Allah (cc) ihsan üzere iş yapan muhsinleri sever ve onlarla beraberdir. (2/Bakara, 195; 16/Nahl, 128)

 

Kişiyi ihsana sevk ediyorsa, onu sevgisine ve beraberliğine sevkediyor demektir. Bu isteğiniz için O’na (cc) çokça şükretmelisiniz. İhsan üzere iş/ibadet/hizmet; Allah’ı (cc) görüyormuşçasına kulluk etmek; O’nu (cc) görüyormuşçasına kulluk edemiyorsak, O’nun (cc) bizi gördüğünü bilerek kulluk etmektir. (Buhari, 50; Müslim, 10)

 

İhsan; yüce Allah’ın şanına yakışır şekilde, bir işi en güzel şekilde yapmaktır. Bunun için üç şey tavsiye edebilirim:

 

a. Çokça Allah’a dua etmek:

 

Allah’ın (cc) güzel isimlerinden biri El-Muhsin’dir. O’na (cc) bu isimle yalvarıp, bizi sevdiği ve beraber olduğu Muhsinlerden kılmasını dileyebiliriz.

 

Dua; yüce Allah’ın büyüklüğünü, kendimizin de acziyetini itiraftır. Dua; cahilliğimizi O’nun (cc) ilmiyle, acziyetimizi O’nun (cc) kudretiyle, zayıflığımızı O’nun (cc) gücüyle, ihtiyacımızı O’nun (cc) zenginliğiyle telafi etme yoludur.

 

Her iş ve yönelişlerinde duayı ahlak hâline getirenler, yöneldikleri her işte O’nun (cc) yardım ve rahmetini bulurlar. Biz, ayakkabı bağı kopsa dahi, Allah’tan (cc) istemeyi emreden bir dinin mensuplarıyız. (Tirmizi, 3682) Elbette kulluğun zirvesi olan ihsanı da Allah’tan istemeliyiz.

 

b. Teknik bilgiler edinmek/öğrenmek:

 

Hangi alanda hizmet ediyorsak edelim, o alana dair teknik bilgileri öğrenmeli, sürekli kendimizi geliştirmeliyiz. Alanımıza dair kitapları okumalı, yenilikleri öğrenebileceğimiz düzenli yayınları takip etmeli; konuya dair (varsa) kursa/eğitime katılmalıyız.

 

Unutmayalım ki İslam’da vesileler gayelerin hükmünü alır. İhsan bir kulluk biçimiyse, bizi ihsana ulaştıran vesileler de bir kulluktur, ibadettir. Bu uğurda verdiğimiz her çaba salih amel olarak amel defterimize kaydedilir.

  

c. Gelişmemizi kontrol etmek:

 

İhsan bir zirveyse, bu zirveye çıkan basamaklar belli olmalıdır. Başladığımız nokta ile varmak istediğimiz noktayı iyi kodlamalı, ara basamakların ne olduğunu bilmeliyiz. Böylece gelişip gelişmediğimizi anlayabiliriz.

 

Dışarıdan bir göze bunu yaptırabiliriz, kendimizi sınava tabi tutabiliriz, haftalık/aylık düzenli muhasebeler yapabiliriz. Ama mutlaka gelişimi kontrol etmek durumundayız. Aksi hâlde yerinde saymayı ihsan zannedebiliriz.

 

Örneğin, bir işi yarım saatte yapan, on beş dakikada bitirmeyi ihsan sayabilir. Oysa bu ihsan değil, işte pratikleşmektir. İhsan kaliteyi arttırmak, kendinden bir şeyler eklemek, başkalarına faydalı olmaktır… Kemiyetten ziyade keyfiyetle, nicelikten ziyade nitelikle ilgilidir.

 

Önemli bölümler

00:20  İhsan nedir?

00:59  Çokça Allah’a dua etmek

01:45  Teknik bilgiler edinmek/öğrenmek

02:21  Gelişmemizi kontrol etmek

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
19:37
0:33
21:14
01.32
Cezaevinden Sorular
722 views   2020-06-18
05.15
21:14
23:22
Cezaevinden Sorular
2849 views   2020-08-25
31:08
Cezaevinden Sorular
668 views   2020-08-25
18:06
25:45
15:03
Cezaevinden Sorular
1743 views   2020-11-16
32:04

Önerilen Videolar
2:12
Fıkıh Soruları
1525 views   2020-03-03
19:37
03.24
05:37
9:23