Tevhid Kitap
Kategori :

Cezaevinden Sorular

Açıklama :

Hafız Adaylarına | Halis Hoca (Ebu Hanzala) | Cezaevinden Soru Cevap

Diğer sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamadığımız özel paylaşımlarımızdan güncel olarak haberdar olmak için linke tıklayarak WhatsApp hattımıza abone olabilirsiniz; https://bit.ly/2xHiHzN

Hafız Adaylarına

Yüce Allah, gençlerimizden bir kısmını, Kur'ân'ı hıfzetme yoluna muvaffak kıldı. Onlar da, Rablerinin Kitab'ını ezberlemek, anlamak, amel etmek ve "o Kur'ân'la büyük bir cihad" (25/Furkân, 52)) vermek için canla başla mücadele ediyor. Ben de bu salih amelde onlara destek olmak ve yazı aracılığıyla yanlarında olduğumu hissettirmek için bu satırları kaleme alıyor, bir hayra vesile olmasını ümit ediyorum.

Hafızlık Seçilmişliktir!
Her şeyden önce, Allah tarafından seçilmiş ve seçkin bir amele muvaffak kılınmış olduğunuzu bilmenizi/hissetmenizi isterim. Zira ömrün bu en güzel ve verimli günlerini; sokaklarda, vitrin önlerinde, ayna karşısında, cep telefonuna bağımlı olarak, temizlik yaparak ve kadın günlerine katılarak geçiriyor olabilirdiniz. Kur'ân hıfzına değil de şarkı hafızlığına, futbolcu ve manken isimlerine ve onların değersiz hayatlarına dair malumat hafızlığına da sevk edilebilirdiniz. Allah (cc) elinizden tuttu, önce sizi tevhide hidayet etti, sonra da amellerin en faziletlilerinden olan Kur'ân hafızlığına... Seçilmiş olduğunuzu hissedin ve çokça şükür ve secdeyle Rabbinize yönelin…

Seçildiniz; çünkü kalpleriniz Allah (cc) tarafından güvenilir bulundu. O'nun (cc) Kitab'ının muhafazası için kalpleriniz, emin bir muhafız kabul edildi. "Nasıl?" diye sorarsanız, açıklayayım: Biliyorsunuz Allah (cc) Kur'ân-ı Kerim'i koruduğunu/koruyacağını haber verdi ve bu Kitap, kıyamete kadar da O'nun (cc) koruması altında olacaktır. O'nun (cc) Kur'ân'ı koruma yollarından biri; dilediği kullarını onun hafızı/muhafızı kılmasıdır:

"(Hayır, öyle değil!) Bilakis o (Kur'ân), kendilerine ilim verilenlerin göğsünde apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkâr etmez." (29/Ankebût, 49)

Kur'ân, Kalbin Baharıdır!
Dünyanın mevsimleri olduğu gibi kalbin de mevsimleri vardır. Zaman olur, mevsim kıştır. Kalp donmuş, topraktan hayat çekilmiş, tüm hayat alametleri beyaz bir örtü altına gizlenmiştir. Kişi hayrın nerede olduğunu bilmez, bilse de ona gidecek takati bulamaz. Zaman olur, mevsim yazdır. İnsan huzursuzdur, ama nedenini bilmez. Sıcağın bedenleri mayıştırması gibi kalp mayışmıştır. Zaman olur, mevsim hazandır. Hazan bu, hüzünsüz olur mu? Yaprak döken bir ağaç gibi mahzundur kalp... Zaman olur, mevsim bahardır. Tabiat uyanmış, arz suyla buluşmuş, Allah (cc) El-Hayy ismiyle tecelli etmiştir. Her şey olması gerektiği gibidir; kalpte huzur ve sekinet hâkimdir…

Kur'ân, kalbin baharıdır; zira iştikak ilmine göre "vahiy" ve "hayat" aynı kök harflere sahiptir. Bir kalp küfür veya masiyetlerle ölmüşse Kur'ân ona hayat verir. Bir kalp bidatler veya masiyetlerle hastalanmışsa Kur'ân ona şifa verir. Kur'ân, kalbin baharıdır; zira o, kalpteki tüm kulluk duygularını harekete geçiren bir etkiye sahiptir.

Kur'ân, İlmin Temelidir!

Kur'ân hıfzına aday olan, onun tüm ilimlerin temeli olduğunu bilmelidir. Temelin sağlam olması için mutlaka Kur'ân ezberi olmalıdır. Bundan olsa gerek İslam tarihinde iz bırakmış âlimlerin tamamı, Kur'ân hafızıdır.

Dikkat edin Kur'ân'a vâkıf âlimlerin ilmi çok derindir; delilleri güçlüdür; konuşmaları sade ve açıktır; sözleri etkilidir... Çünkü ilimlerinin temeli nurdur, burhandır, delilleri açık ve etkilidir:

"Ey insanlar! Rabbinizden size (hiçbir şüpheye yer bırakmayan) burhan geldi ve size apaçık bir nur indirdik."(4/Nîsa, 174)

"De ki: 'Tam/apaçık/en üstün/en etkili hüccet Allah'a aittir. Şayet dileseydi hepinizi hidayet ederdi.' "(6/En'âm, 149)

Kur'ân Hafızlığı Ahiret Yatırımıdır!
Hafızlık adayı, Kur'ân'ı hıfzetmek ve unutmamak için sürekli onu tilavet eder. Birkaç yıla yayılan hafızlık müddetince, amel defterini salih amelle doldurur. Umulur ki kıyamet gününde Kur'ân kapısından cennete davet edilir. Hafızlık adayı her Kur'ân tilavetinde bunu düşünmeli; okuduğu her harf için ecir aldığını ve okudukça Allah katında yüceldiğini hissetmelidir. Hissetmelidir ki; hafızlığın uzun ve yorucu yolunu bu bilinçle aşabilsin...

  "Her kim Allah'ın Kitabı'ndan bir harf okursa kendisine bir sevap yazılır ve her sevap on katıyla karşılık bulur. 'Elif, lam, mim' bir harftir demiyorum. Fakat 'elif' bir harftir, 'lam' bir harftir, 'mim' de bir harftir diyorum." (Tirmizi)

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
19:37
0:33
21:14
01.32
Cezaevinden Sorular
785 views   2020-06-18
05.15
21:14
23:22
Cezaevinden Sorular
2933 views   2020-08-25
31:08
Cezaevinden Sorular
724 views   2020-08-25
18:06
25:45
15:03
Cezaevinden Sorular
1806 views   2020-11-16
32:04