Tevhid Kitap
Kategori :

Güncel Sorular

Açıklama :

Tasavvufçuların Yaptığı Rabıta Şirk midir? | Halis Bayancuk Hoca (Ebu Hanzala) Önemli Bir Husus! Tasavvuf erbabının yanıldığı konulardan biri de nefis terbiyesinde kullanılan metodların bire bir sünnete uygun olmasının zorunlu olduğunu düşünmemeleridir. Evet, sadece nefis terbiyesi değil, dinin içinde olan her metod Allah Resûlü'nün sünnetinden olmalıdır. Çünkü onun (sallallahu sellem) vazifelerinden biri de insanları arındırmak, onları manevi olarak yükseltmek, ihsan mertebesine ulaştırmaktır. "Size içinizden bir Resûl gönderdik. Size ayetlerimizi okuyor, sizi arındırıyor, size Kitab'ı, hikmeti ve bilmediklerinizi öğretiyor." (2/Bakara, 151) Evet, Allah Resûlü (sav) insanları arındırmak için gönderilmiştir ve hiç ve şüphesiz bu görevini hakkıyla yerine getirmiştir. Birileri, aradığını onun (sav) sünnetinde bulamamış gibi farklı dinlere başvuruyorsa bu, onların eksiğidir, Muhammedî yolun değil. Bakın, Allah Resûlü (sav) Dönemi'nde de böyle arayışlar oluyor. Birileri onun (sav) yaptıklarıyla yetinmiyor, Allah'a daha yakın olabilmek için yeni yollar deniyor. Allah Resûlü'nün (sav) bu duruma tepkisi çok sert oluyor. Enes ibni Mâlik'ten (radiyallahu) şöyle rivayet edilmiştir: "Üç kişi, Nebi'nin (sav) hanımlarının evlerine gelerek Nebi'nin (sav) ibadetine dair soru sordular. Onlara haber verilince onu azımsar gibi oldular ve şöyle dediler: ''Biz nerede, Nebi (sav) nerede? Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır.' Onlardan birisi, 'Ben her gece namaz kılacağım.' dedi. Diğeri, 'Ben de oruç açmamak üzere sene boyunca oruç tutacağım.' dedi. Üçüncüleri, 'Ben de kadınlardan uzak kalacak ve ebediyen evlenmeyeceğim.' dedi. Sonra Allah Resûlü (sav) gelerek, 'Şöyle şöyle diyenler sizler miydiniz? Allah'a yemin ederim ki şüphesiz ben aranızda Allah'tan en çok korkan ve ona karşı en takvalı olanınızım. Bununla birlikte oruç tuttuğum da olur, tutmadığım da olur. (Geceleyin) kimi zaman namaz kılarım, kimi zaman uyurum. Kadınlarla da evlenirim. Benim sünnetimden yüz çeviren, benden değildir.' dedi." Buhari, 5063; Müslim, 1401 Evet, tepki budur: "Sünnetimden yüz çeviren benden değildir." Bu tepki, bugün hâlâ arayış içinde olan ve Nebi'nin (sav) sünnetiyle iktifa etmeyen herkesi kapsamaktadır. Arınmak isteyenler Budist rahiplere, Hristiyan abidlere değil; Muhammed Mustafa'nın (sav) sünnetine yönelmelidir! Videoda bahsi geçenlerin delilleri: Vahiy Istılahında Rabıta: - bk. Lisânu'l Arab, 7/302 vd, r-b-t maddesi - (8/Enfâl, 60) - (Müslim, 1913) Tasavvufta Rabıta: - Nefs Terbiyesinde Râbıta, s. 22-24, özetle. Nakşibendîler Nasıl Rabıta Yapar? - Tarîkatta Râbıta ve Nakşbendîlik, s. 19-24, özetle Meditasyon, Yoga ve Rabıta: - Tenvîru'l Kulûb, s. 564-566 Halis Bayancuk Hoca'nın tavsiye ettiği kitap: Tarîkatta Râbıta ve Nakşbendîlik Rabıtada Bu Israrın Sebebi Nedir? Tarîkatı-i Aliyyede Râbıta-i Celiyye, s. 46-55, özetle ➥ https://www.tevhiddersleri.org/ ➥ https://tevhiddergisi.org/ ➥ https://tevhidgundemi.com/ ➥ https://www.tevhidkitap.net/ ???? https://tevhidmeali.com/ İletişim İçin: ☎️ Wp: +90 0535 766 45 45 ☎️ ???? E-posta: [email protected] ???? ???? https://tevhiddersleri.org/iletisim #tasavvuf #sorucevap #HalisBayancukHoca #EbuHanzalaHoca #tevhiddersleri

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
11:24
Güncel Sorular
987 views   2019-08-27
0:29
3:49
3:26
5:46
2:06
Güncel Sorular
674 views   2020-02-20
5:12
Güncel Sorular
4187 views   2020-02-29
3:41
Güncel Sorular
1430 views   2020-02-29
8:26
2:50
1:34
2:52
5:28
1:21
Güncel Sorular
886 views   2020-03-25
3:30
5:57
Güncel Sorular
985 views   2020-04-08
43:10
Güncel Sorular
1415 views   2020-04-17
04.09
04.06
02.32
04:34
02:09
Güncel Sorular
7879 views   2020-08-26
05:01
02:34
Güncel Sorular
1271 views   2020-10-05
03:06
Güncel Sorular
2608 views   2020-11-30
01:13
05:06
Güncel Sorular
194 views   2024-04-05
10:56
Güncel Sorular
292 views   2024-04-22
Güncel Sorular
168 views   2024-05-10
00:06:30
00:02:40
00:08:08
00:15:06
00:07:32