Tevhid Kitap
Kategori :

Güncel Sorular

Açıklama :

İbni Kayyım'ın, İbni Teymiyye'den aktardığı vakaları nasıl anlamalıyız? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Diğer sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamadığımız özel paylaşımlarımızdan güncel olarak haberdar olmak için linke tıklayarak WhatsApp hattımıza abone olabilirsiniz; https://bit.ly/2xHiHzN

Hocam! “Gaybı yalnızca Allah (cc) bilir.” ilkesi ile İbni Kayyım’ın, hocası İbni Teymiyye’den aktardığı (aşağıdaki) vakaları nasıl anlamalıyız?

“Şeyhu’l İslam İbni Teymiyye’nin (ra) ferasetini gösteren birçok garip olay gördüm. Benim görmediklerim de gördüklerimden fazladır...

İbni Teymiyye, 699 yılında arkadaşlarına Tatarların Şam’a gireceklerini ve Müslim ordularının kırılacağını bildirdi. Dımeşk’te (Şam) genel bir katliam ve esirliğin olmayacağını, Tatar ordusunun, hırs ve hiddetinin sadece mal elde etmek olduğunu söyledi. Bu haberi verdiğinde daha Tatar ordusu harekete geçmeyi bile düşünmüyordu.

702 yılında Tatarlar harekete geçip Şam tarafına yönelince, bu kez de halka ve yöneticilere Tatarların yenileceğini, Müslimlerin galip geleceğini bildirdi. Bu haberi tekit için defalarca yemin etti. İbni Teymiyye’nin bu kesin ifadesine karşı ona şöyle dediler:

‘__ İnşallah (Allah dilerse) de.
__ İnşallah diyorum, ama bu ‘inşallah’ sözünü ‘Allah diledi; bu iş mutlaka olacak.’ manasında söylüyorum. Yoksa ‘Allah dilerse olur, dilemezse olmaz.’ manasında söylemiyorum.’
Ben bu sözleri bizzat kendisinden duydum. Dedi ki: ‘Onlar fazla üsteleyince, ‘Daha fazla üzerime gelmeyin, üstelemeyin. Allah (cc) Levhi Mahfuz’da Tatarların yenileceklerini ve İslam ordularının muzaffer olacağını yazdı.’ dedim.’

İbni Teymiyye devamında şöyle dedi: ‘Böylece bazı yönetici ve askerlere, daha savaşa çıkıp düşmanla karşılaşmadan zafer sevincini tattırdım.’

Onun bu iki olayda görülen feraseti bereketli yağmur gibidir. Zaman geçip, işler aleyhine dönünce İbni Teymiyye öldürülmek kastıyla Mısır’a kaçırıldı. Arkadaşları uğurlamak için geldiklerinde şöyle dediler:
__ Muhakkak ki Mısır halkı seni öldürecek. Bize bununla ilgili birçok haber geldi.
__ Allah’a yemin ederim ki, onlar bu isteklerine ebediyen ulaşamayacaklar.
__ Peki, seni hapsedecekler mi?
__ Evet, uzun süre hapiste kalacağım. Sonra çıkıp insanlara Peygamber’imizin sünnetini anlatacağım.
Bu sözleri bizzat kendisinden işittim.
İbni Teymiyye’nin ‘Çaşnigir’ lakaplı düşmanı melik olunca, onun başa geçtiğini İbni Teymiyye’ye haber verdiler ve şöyle dediler:
__ İşte, Çaşnigir şimdi senin canına okuyacak!

İbni Teymiyye hemen şükür secdesine kapandı ve uzun süre başını secdeden kaldırmadı. Kendisine,

__ Bu secdeyi niçin yaptın, diye sorulunca şu cevabı verdi:
__ Bu, onun zilletinin başlangıcı, şu andan itibaren izzetten ayrılışı ve akıbetinin yaklaşmasıdır.
__ Bu ne zaman olacak, diye sorulunca:
__ Çaşnigir’in ordusu hiç durmadan savaşacak, sonuçta mağlup olacak, dedi.
İş, tıpkı İbni Teymiyye’nin dediği gibi gerçekleşti.
Bir keresinde şöyle dedi:
__ Bazı arkadaşlarım yanıma geliyor. Ben onların yüzlerinde ve gözlerinde daha önce görmediğim alametler görüyorum. Ben -veya bir başkası-:
__ Bu değişiklikleri keşke haber verseniz, dedim. O şöyle dedi:
__ Valilere gelecekten haber veren kimseler gibi haber vermemi mi istiyorsunuz?
Bir gün ona:
__ Eğer bize böyle davransaydın bizim doğruyu bulmamızda daha etkili olurdu, dedim. Bunun üzerine,
__ Siz buna bir cuma -veya bir ay- dayanamazsınız, dedi.
İbni Teymiyye bana defalarca kendi kendime karar verip hiç kimseye bahsetmediğim gizli işlerimi haber verdi. Gelecekte meydana gelecek birtakım büyük olayları bildirdi. Fakat vaktini belirtmedi. Bu olaylardan bir kısmının gerçekleştiğini gördüm, diğerlerinin de gerçekleşmesini bekliyorum. İbni Teymiyye’nin, yaşı büyük arkadaşlarının müşahedeleri benim müşahedemden kat kat fazladır.” ( Medaricu’s Salikin, Pınar Yayınları, 2/415-416)

Yukarıda okuduğumuz bölüm İbni Kayyım'ın (rh) kaleme aldığı “Medaricu's Salikin” isimli şerhin “Feraset Menzilesi” bölümünden alınmıştır. İbni Kayyım mezkûr bölümde uzak görüşlülük, basiretlilik, hikmet ehli olmak gibi anlamlara gelen “feraset” kavramını, bu kavramın Allah'a (cc) kullukla ilişkisini ve feraset ehlinin özelliklerini anlatmaktadır. Konu girişinde feraset mertebesinin delili olarak bir ayet ve hadis zikretmiş, daha sonra sahabe sözleriyle konuya açıklık getirmiştir. Ne var ki sayfalar ilerledikçe kaleminin ölçüsü bozulmuş ve hocası hakkında kabulü ve anlaşılması zor sözler söylemiştir. Ki; bunları açıklamaya gayret edeceğiz.

...

İbni Kayyım'ın, İbni Teymiyye'den aktardığı vakaları nasıl anlamalıyız? yazısını Tevhid Dergisi’nden okumak için tıklayınız: https://bit.ly/2Tdwmu9

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
11:24
Güncel Sorular
456 views   2019-08-27
0:29
3:49
3:26
5:46
2:06
Güncel Sorular
301 views   2020-02-20
5:12
Güncel Sorular
335 views   2020-02-29
3:41
Güncel Sorular
753 views   2020-02-29
8:26
2:50
1:24
Güncel Sorular
906 views   2020-02-29
1:34
2:52
1:21
Güncel Sorular
329 views   2020-03-25
3:30
5:57
Güncel Sorular
332 views   2020-04-08
43:10
Güncel Sorular
442 views   2020-04-17
04.09
04.06
02.32
04:34
02:09
Güncel Sorular
2475 views   2020-08-26
05:01
02:34
Güncel Sorular
434 views   2020-10-05
03:06
Güncel Sorular
1510 views   2020-11-30