Tevhid Kitap
Kategori :

Güncel Sorular

Açıklama :

Suud krallarını tekfir ediyor musunuz?

Suudi Arabistan Kralının küfürleri nelerdir? Bir kişi Suudi Arabistan kralına kafir demezse durumu ne olur? sorularına cevap veriliyor.

Suudi Arabistan'ın durumu ve nasıl hükmettiği ve küfür sebepleri ile alakalı bilgi veriliyor ve Kur'an ayetlerine göre hükmü anlatılıyor.

Sana indirilene (Kur’ân) ve senden önce indirilen (Kitaplara) iman ettiğini zannedenleri görmedin mi? İnkâr etmekle emrolundukları hâlde tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan onları (hakka geri dönüşü zor) uzak bir saptırmayla saptırmak ister. (4/Nisa, 60)

Allah’ın (cc) şeriatını bir kenara bırakıp; beşerî kanunlara, örf ve âdetlere, töre ve yöresel inançlara, ezcümle İslam şeriatına göre sorunları çözmeyen bir merciye başvuranlar, inandıklarını söyleseler de onların imanı gerçek olmayıp zandan ibarettir.

Suudi Arabistan'ın Amerika'nın marabaları, dostları ve üssü olduğu açıklanıyor. Kafirlerle dostluk etmenin küfür sebebi olduğu açıklanıyor.

Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden her kim onları dost edinirse muhakkak ki o da onlardandır. Şüphesiz ki Allah, zalimler topluluğunu hidayet etmez. (5/Maide, 51)

Allah (cc) dostlarını dost, düşmanlarını düşman edinmek, imanın temellerinden olan vela/dostluk, bera/düşmanlık akidesinin gereklerindendir.

İslam ve müminler aleyhine faaliyet gösterenlere sözlü, fiilî veya maddi yardımda bulunarak onlarla dostluk kuranlar için Kur’ân şu ifadeleri kullanır:

a. Dost edindikleriyle aynıdırlar. (Bk. 5/Mâide, 51)

b. Münafıktırlar. (Bk. 4/Nîsa, 137-138)

c. Allah’la (cc) aralarında hiçbir bağ kalmamıştır. (Bk. 3/Âl-i İmran, 28)

d. Allah’a (cc) ve Peygamber’e (sav) inanmamışlardır. (Bk. 5/Mâide, 80-81)

e. Allah’a (cc) ve ahiret gününe inanmazlar. (Bk. 58/Mücadele, 22)

Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesinler. Kim de böyle yaparsa onunla Allah arasında (İslam ve iman adına) hiçbir bağ kalmamıştır. (3/Ali İmran, 28)

Şayet Allah’a, Nebi’ye ve ona indirilene inanmış olsalardı onları dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasıklardır. (5/Maide, 81)

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Kanalımıza Destek Olmak İçin;
https://tek.link/LLc4

Ebu Hanzala Hoca Kanalı için;
https://tek.link/LLc1

Tevhid Meali İçin:
https://tevhidmeali.com/

Bütün Videoları İzlemek İçin;
https://tevhiddersleri.org/

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:
http://tevhiddergisi.org/

Sorularınız İçin:
[email protected]

#SuudiArabistan #tekfir #küfür #TevhidDersleri #TevhidDergisi #EbuHanzalaHoca

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
11:24
Güncel Sorular
453 views   2019-08-27
0:29
3:49
3:26
5:46
2:06
Güncel Sorular
300 views   2020-02-20
5:12
Güncel Sorular
335 views   2020-02-29
3:41
Güncel Sorular
750 views   2020-02-29
8:26
2:50
1:24
Güncel Sorular
885 views   2020-02-29
1:34
2:52
1:21
Güncel Sorular
328 views   2020-03-25
3:30
5:57
Güncel Sorular
331 views   2020-04-08
43:10
Güncel Sorular
441 views   2020-04-17
04.09
04.06
02.32
04:34
02:09
Güncel Sorular
2447 views   2020-08-26
05:01
02:34
Güncel Sorular
433 views   2020-10-05
03:06
Güncel Sorular
1506 views   2020-11-30