Tevhid Kitap
Kategori :

Güncel Sorular

Açıklama :

 

Sigara içmek haram mıdır? Sigara mekruh mudur? tartışmalarına delillerle son verilen ve sigarayı bırakmak için fırsat olan bu videoda Halis Hoca (Ebu Hanzala) sigaraya dair bir çok görüşü değerlendirerek sigarının hükmünü açıklıyor.

Diğer sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamadığımız özel paylaşımlarımızdan güncel olarak haberdar olmak için linke tıklayarak WhatsApp hattımıza abone olabilirsiniz;
https://bit.ly/2xHiHzN

Soru:
Sigara içmek haram mıdır? Sigara içmek mekruh mu? Sigara içmenin hükmü nedir?

Cevap:
Amacı hak olanı bulmaya çalışan fetva kuruluşları ve dünyanın dört bir yanındaki tevhid ehli alimler sigaranın haramlığını onaylamış ve bizim bildiğimiz sözü muteber olan alimlerden bu fetvaya katılmayan bir kimse kalmamıştır. Yani bu bir nevi günümüzde vaki olmuş olan icmadır.

SİGARANIN HARAMLIĞINA DAİR ALİM’LERİN DELİLLERİ:
Delil olarak alimler umumi delillere dayanmışlar. Çünkü sigaranın kendisi şeriatın nazil olduğu dönemde var olmadığı için, sigarayla ilgili elimizde bizzat bir nas bulunmamaktadır.

BİR NASSIN OLMAMASI HARAMLIĞI ORTADAN KALDIRIR MI?
İslam şeriatı umumi kaideler getirmiştir. Gaye kıyamete kadar her zamana ve mekana uygun\salih bir ortam sağlanmasıdır. Fıkıhçıların birden fazla meseleyi kapsadığını görünce, fıkıh kaidesi olarak kabul ettiği bir hadis vardır.

1.DELİL
‘Zarar görmek de yoktur, zarar vermek de' (Ahmed)

SİGARANIN BU HADİSE TAALLUK EDEN TARAFLARI
Sigara: yaşayan ve bilimsel araştırma yapan bütün tıpçıların ittifakıyla hem insanın kendisine hem de insanın başkalarına zarar vermiş olduğu bir şeydir. Hatta satış yapan firmalar bile sigaranın zararını anlatan yazı ve resimleri paketlerin üstüne koyması zorunludur.

2.DELİL
“Onlar ki; yanlarında bulunan Tevrat ve İncil’de yazılı olarak (sıfatlarını) buldukları ümmi olan Resûl Nebi’ye uyarlar. Onlara iyiliği emreder, kötülükten sakındırır; temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar… “ (7/A'râf, 157)

Alimler demişler demek ki şeriat bize burada umumi bir kaide vermiş habis olan, pis olan, pis tanımına giren her şey İslam şeriatında haramdır.

3.DELİL
Ey Âdemoğulları! Her mescid yerinde ziynetlerinizi alın. Ve yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. (Çünkü) O, israf edenleri sevmez. (7/A'râf, 31)

Alimler demişler ki:
Sigara, zengin olan kimse için israftır ve onu şeytanın kardeşi yapar.

“Yakın akrabaya, miskine/ihtiyaç sahibi yoksula, yolda kalmışa hakkını ver, malı saçıp savurma.(Çünkü) saçıp savuranlar, şeytanların kardeşleridirler. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.” (17/İsrâ, 26-27)
Fakir olan kimse sigara içer ise sefihtir .Allah’ın (cc) vermiş olduğu malı yerli yerinde kullanmayan çoluğunun çocuğunun nafakasını götürüp israf edendir.

4.DELİL
Sigara içen kul hakkına girmektedir. İslam’da iki hak vardır:
1. Allah hakkı
2. Kul hakkı.

Bütün İslam alimleri demişler ki. Kul hakkı Allah hakkından daha şedittir. Çünkü Allah kendi hakkını bağışlar ama kul hakkını kula bırakır. Yani sigara içen bir insanın sigara içtiği ortamda ve sigara içtikten sonra bedeninde oluşan kokudan dolayı rahatsızlık verdiği kim varsa hepsinden helallik istemelidir.

“–Şüphesiz ki ümmetimin müflisi şu kimsedir: Kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelir. Fakat şuna sövdüğü, buna zina isnad ve iftirasında bulunduğu, şunun malını yediği, bunun kanını döktüğü ve şunu dövdüğü için iyiliklerinin sevabı şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilir ve neticede cehenneme atılır.” (Müslim, Ahmed, Tirmizi)

ESKİ ALİMLERİN SİGARA MEKRUHTUR DEDİKLERİ FETVALARI NASIL DEĞERLENDİRECEĞİZ?
Eski alimlerin mekruh, mübah gibi hükümler verdiği fetvaları bugün bizim önümüze sunanlar, İslam’ı hevesine ve hevasına uydurmaya çalışan bir takım kişilerdir.

Bu fetvalar asırlar öncesinde verilmiş bir takım fetvalardır ve o günün şartlarında tütünün zararının bilimsel olarak açıklanması mümkün değildir. Ve o gün sarılıp içilen maddeye sigarada denmemekteydi. Eski fetvalarda alimler üç görüşe ayrılmıştır.
1. Görüş mübahtır çünkü bu bir bitkidir demişler.
2. Görüş mekruhtur çünkü insanın kişiliğine uygun değildir, içilse günah yoktur ama evla olan içilmemesidir demişler.
3. Görüş ise haramdır demiş. Haram fetvasını veren alimler daha sonradan ortaya çıkan alimlerdir.

SİGARA İÇENLERİ NASIL DEĞERLENDİRECEĞİZ?
Sigara içmenin kolaylığı, sigaraya ulaşmanın kolaylığı,toplumda da yer edinmesinden dolayı sigara içen insanlara karşı biraz daha müsamahakâr olmak lazım, hangi yönden onu bırakmaları yönünden. Ama bunu fasıklığa ve Yahudiliğe çevirmemek lazım. Yani bir ömür sen sigaranı iç beni ilgilendirmez dememek lazım çünkü bu işin Yahudilik boyutu.

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
11:24
Güncel Sorular
661 views   2019-08-27
0:29
3:49
3:26
5:46
2:06
Güncel Sorular
444 views   2020-02-20
5:12
Güncel Sorular
2659 views   2020-02-29
3:41
Güncel Sorular
1146 views   2020-02-29
8:26
2:50
1:24
Güncel Sorular
6390 views   2020-02-29
1:34
2:52
1:21
Güncel Sorular
528 views   2020-03-25
3:30
5:57
Güncel Sorular
649 views   2020-04-08
43:10
Güncel Sorular
1051 views   2020-04-17
04.09
04.06
02.32
04:34
02:09
Güncel Sorular
6889 views   2020-08-26
05:01
02:34
Güncel Sorular
861 views   2020-10-05
03:06
Güncel Sorular
1947 views   2020-11-30