Tevhid Kitap
Kategori :

Akaid Soruları

Açıklama :

Halis Hoca (Ebu Hanzala) bu İslami röportajda bir topluma İslam toplumu ya da küfür toplumu (şirk toplumu) denilmesinin hangi kriterlere göre yapılabileceğini sorusuna cevap veriyor.

İslam toplumu:
Allah’a ortak koşmayan, sadece Allah’a kulluk eden, kanun koyucu olarak Allah’ı seçen ve O’nun kitabına göre hükmeden bir toplumdur.
Eğer bir ülkede kanun koyucu Allah’sa, Allah’ın kitabına göre orada hükmediliyorsa orası bir İslam toplumudur. Orası bir İslam devletidir.

Şirk toplumu:
Yöneticilerinin ve kahir ekseriyetinin Allah’tan başka mercilere ibadet ettikleri, Allah’a şirk koştukları, hakimiyeti Allah’a değil de Allah’ın dışındaki varlıklara verdikleri İslam’ın zahir şeriatlarının da olmadığı toplumların ismi de küfür toplumlarıdır.

Yasama hakkı Allah’a verilmiyorsa, Allah’ın anayasası insanlar arasında hükmetmiyorsa orası bir İslam toplumu değil, küfür toplumudur.

Küfür toplumu olan Mekkeliler ve özellikleri
Mekkeliler hac yaparlardı.
Mekkeliler namaz kılarlardı.
Mekkeliler fakirleri doyururlardı.
Mekkeliler hacca gelen insanlara ikram ederlerdi.
Mekkeliler Allah’a kurban keserlerdi.
Mekkeliler içki içip, kumar oynarlardı ve böyle yaparak insanlara mal infak ederlerdi, cömert davranırlardı.

Mekke toplumunun bu özelliklerine rağmen onlar küfür toplumuydular. Çünkü
1. Hakimiyet Allah’a ait değil, kabile reislerine aitti.
2. Onlar sadece Allah’a kulluk etmiyor, Allah’ın dışında başka varlıklara kulluk ediyorlardı.

Kur’an’ın en önemli özelliklerinden birinin toplumların özelliklerini ve aradaki farkı göstermesi ve iman ile küfürü birbirinden ayırması olduğu anlatılıyor. Bu konudaki bazı Kur’an ayetleri:

Onlar mücrim bir kavimdi. (44/Duhan, 22)
Onlar fasık bir kavimdi. (51/Zariyat, 46)
Onlar cahil bir kavimdi. (7/Araf, 138)
Onlar haddi aşan bir kavimdi. (7/Araf, 81)
Onlar bilmeyen bir kavimdi. (9/Tevbe, 6)
Onlar kör olan bir kavimdi. (7/Araf, 64)
Onlar sınırları çiğneyen bir kavimdi. (26/Şuara, 166)
Bu özellikler Allah’a isyan eden, Allah’a kafa kaldıran şirk toplumlarının özellikleridir.

ÖNEMLİ BÖLÜMLER
00:12 İslam toplumu
00:37 Şirk toplumu, küfür toplumu
01:23 Hakimiyetin kime verildiğine göre toplumların isimlendirilmesi
01:55 Mekke küfür toplumunun özellikleri
03:19 Kur’an-ı Kerim’in en temel özelliklerinden birisi toplumları tanıtmasıdır

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
3:19
7:23
Akaid Soruları
736 views   2019-08-28
2:58
Akaid Soruları
853 views   2019-08-31
6:35
Akaid Soruları
508 views   2020-02-24
8:23
Akaid Soruları
1492 views   2020-02-24
2:10
2:44
Akaid Soruları
2950 views   2020-02-25
3:17
8:16
Akaid Soruları
2945 views   2020-03-25
4:14
6:55
19:10
Akaid Soruları
732 views   2020-04-22
15:15
Akaid Soruları
470 views   2020-04-22
8:42
20:30
31.12
10:42
02:05
Akaid Soruları
1129 views   2020-08-26
01:37
01:16
Akaid Soruları
1236 views   2020-09-21
04:53
14:47
Akaid Soruları
1683 views   2020-11-24