Tevhid Kitap
Kategori :

Akaid Soruları

Açıklama :

Kaderiyeyi delil getirip müşrikleri tekfir etmeyenlerin şüphesine nasıl cevap verirsiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Diğer sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamadığımız özel paylaşımlarımızdan güncel olarak haberdar olmak için linke tıklayarak WhatsApp hattımıza abone olabilirsiniz; https://bit.ly/2xHiHzN

Soru:
“Yaşadığımız yerde tağutları reddetmeyen müşriktir diyenler var. Fakat bu kişiler pratikte oy kullanana Müslüman diyorlar. Tağutları reddetmeyenlere kafir diyemeyiz diyorlar. Bunlara davet yaptığımızda delilleri ise kaderiye mezhebidir. Diyorlar ki: ‘Kaderiyeciler (Mutezile) Allah’tan başka yaratıcı kabul ettiler. Onlar kendi amellerinin yaratıcıları olduklarını söylüyorlar. Allah’tan başka yaratıcı kabul etmek icma ile küfürdür. Ama kaderiyeciler Müslümandır. Alimler onları tekfir etmediler. Onun için biz de oy kullananları tekfir etmeyiz’ bu şüpheye tafsilatlı cevap verirseniz mennun oluruz. Allah razı olsun.”

Cevap:
Tevhid ile ilgili meselelerde Allah’ın kitabı veya Resulü’nün sünneti apaçık olduğu için bizim bunların dışında bir kaynağa başvurup, bu kaynaklardan alıntı yapıp tevhidi bunun ile ispat etmeye ihtiyacımız yoktur.

Allah (ac) bütün peygamberleri şunun için göndermiştir: “Andolsun ki biz her ümmet arasında: “Allah’a ibadet/kulluk edin ve tağuttan kaçının.” (diye tebliğ etmesi için) resûl göndermişizdir...” (16/Nahl 36)

Haşa Allah bütün peygamberleri kendinden dolayı gönderdiği gayeyi açık edemedi, izah edemedi, tam anlatamadı da bizim başkalarının anlattıklarına, söylediklerine, tafsilatlarına mı ihtiyacımız vardır?

Hayır. Biz alemlerin Rabbi olan Allah’ın nasıl namazı kılacağımızı orucu nasıl tutacağımızı en güzel tafsilatı ile bize açıkladı. Bizim kimsenin açıklamasına ihtiyacımız yoktur. Bunlar feri meselelerdir.

Bir de Allah’ın insanları kendinden ötürü yarattığı, resuller gönderdiği, kitaplar indirdiği, iman ehli ile küfür ehlinin birbiriyle savaşıp canları ve mallarını ortaya koydukları bir meselede bizim kimsenin açıklamasına ihtiyacımız yoktur. Alemlerin Rabbi olan Allah insanları yarattığı gayeyi en güzel ve en net şekilde insanlara açıklayacak olandır ve biz biliyoruz ki peygamberlerin daveti peygamberlerin yolu tağutlardan ve tağutları kendisine ilah edinip onlara kulluk edenlerden teberri etmektir. Bu bütün peygamberlerin davetinde bu şekildedir.

Allah (ac) bize atamız İbrahim’i (as) anlatırken ne dedi? “Sizin için İbrahim’de ve onunla birlikte olan (müminlerde/resûllerde) güzel bir örneklik vardır. Hani onlar, kavimlerine demişlerdi ki: “Biz, sizden ve Allah’ın dışında ibadet ettiklerinizden berîyiz/uzağız...” (60/Mümtehine 4)

Önce Allah’tan başkasına şirk koşan müşriklerden Allah’tan başkasını Rab edinen, ilah edinen, tağut edinen müşriklerden ondan sonra onların tapındıklarından teberri edilir.

Niye Kardeşlerim? Çünkü İslam gerçekçi bir dindir. Taşla, çaputla, bezle, ağaçla, uğraşmaz, elle tutulmayan, gözle görülmeyen şeyleri kendisine düşman edinmez. Olmayan bir varlığın karşısında İslam kılıç sallamaz.

Şirki var eden müşriktir. Tağutu var eden tağutun kuludur.

Kendi halinde yaşayan bir adamı başlarına lider yapıp, ondan sonra onu şakşaklayıp, onu güç sarhoşu haline getirenler halktır, insanlardır. Eğer insanlar başlarına tağut aramasalar beşer kendisi tağut olamaz. Bir ağaç tağut olamaz. Bir kabir tağut olamaz. Bir türbe tağut olamaz. Taştan ibaret bir türbeden bahsediyoruz. İnsanlar ona tapınarak onu tağut haline getiriyorlar, Allah’tan başka bir ilah haline getiriyorlar.

Tağut için bakınız:
https://tevhidmeali.com/sure/bakara-s...

Bizim Peygamberimiz (sav) İbrahim’in çocuğu olarak, torunu olarak kendi kavmini karşısında aldığında onlara akidesini beyan ettiğinde ne dedi?

De ki: “Ey Kâfirler! Ben, sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. (109/Kafirûn, 1-2)

Önce sizin ilahlarınıza tapmam demedi. Önce “Ey Kafirler!” dedi. Allah’tan başkasına kulluk edenlerin kafir olduğunu söyledi. Ondan sonra onların ilahlarından teberri etti. Sonunda da dedi ki:

“Sizin dininiz size, benim dinim bana.” (109/Kafirûn, 6)

Ve bir insan bunu gerçekleştirmediği müddetçe onun şirkten teberri etmesi şirkten uzaklaşması mümkün değildir.

ÖNEMLİ BÖLÜMLER
00:55 Tağutları inkar edip, tağutlardan içtinab etmek
06:10 Kur’an’ın muhkem naslarına karşı tarihteki alimlerin hüccet dahi olmayan sözlerini delil getirmek
07:44 Mutezile hakkında getirilen şüphe: İnsanın kendi fiillerini kendisi oluşturur (yaratır)
13:10 Ehli sünnetin mutezileyi tekfir etmesi
13:25 Selefin mezhebini öğrenmek için İbni Teymiyye’nin kitaplarını okumanın sakıncası
21:02 Tağutları kafir görüp, tağutun kullarını tekfir etmemek
 

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
3:19
7:23
Akaid Soruları
1402 views   2019-08-28
2:58
Akaid Soruları
1260 views   2019-08-31
6:35
Akaid Soruları
896 views   2020-02-24
8:23
Akaid Soruları
2618 views   2020-02-24
2:10
2:44
Akaid Soruları
6358 views   2020-02-25
3:17
8:16
Akaid Soruları
4329 views   2020-03-25
4:14
6:55
19:10
Akaid Soruları
1327 views   2020-04-22
15:15
Akaid Soruları
820 views   2020-04-22
8:42
20:30
31.12
10:42
02:05
Akaid Soruları
2164 views   2020-08-26
01:37
01:16
Akaid Soruları
2148 views   2020-09-21
04:53
14:47
Akaid Soruları
2696 views   2020-11-24
03:38