Tevhid Kitap
Kategori :

Akaid Soruları

Açıklama :

Halis Hoca (Ebu Hanzala) ile yapılan röportajda Sünnetin dindeki yeri nedir, bidat nedir, Müslümanın sünnete ve zıddı olan bidate bakış açısı nasıl olmalıdır soruları cevap buluyor.

Sünnet bizim için dinin esaslarından bir tanesidir. Çünkü biz İslam’a girdiğimiz zaman ‘la ilahe illallah Muhammedun Resulullah’ diyoruz. Muhammed Allah’ın Resulüdür, Allah’ın elçisidir diyoruz.

Bu, şu demektir:
Yani biz dinimizi ondan öğreniriz. Allah’ın neden razı olup, neye buğzettiği öfkelendiğini o bize bildirir demiş oluyoruz. Haliyle sünnet demek din demektir.
Haliyle sünnet demek dinin Kur’an’dan sonra kalan yarısı demektir. Zaten Allah’ın kelamı olan Kur’an’a bakıldığı zaman bu hakikat çok açık bir şekilde görülür.
Mesela Allah (ac) bize Kur’an-ı Kerim’de diyor ki sürekli:
“Allah’a itaat edin ve Resule itaat edin.” buyuruyor.
“Herhangi bir şeyde ihtilafa düşerseniz, onu Allah’a ve Resulü’ne döndürün. Eğer Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsanız.” (4/Nisa, 59)

Allah’a hüküm döndürmek demek Allah’ın kitabına dönmektir. Resule hüküm döndürmek yaşadığı zamanda kendisine, vefat ettikten sonra ondan bize geriye kalan sünnetine dönmektir ve bu bir lüks değildir,

bu bir tercih değildir. Allah (ac) diyor ki: "Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız çekiştiğiniz meseleleri Resule götürün." (4/Nisa, 59)

Niçin?

Çünkü Allah’ın yanında Resulü itaatle, Allah’a itaat arasında bir fark yoktur.
“Kim Resûl’e itaat ederse hiç şüphesiz Allah’a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse seni, onun üzerine koruyucu göndermedik.” (4/Nisa, 80)

Hüküm konusunda sünnetin dindeki yeri nedir?

Yani Rabbimiz Ahzab suresinde buyuruyor ki:
“Allah ve Resulü bir konuda hükmettikleri zaman mümin erkeklerin ve kadınların seçim hakkı yoktur.” (33/Ahzab, 36)

Sadece Allah hükmettiğinde demiyor Allah (cc). Allah ve Resulü hükmettiğinde.

Demek ki Allah’ın hükümleri seni beni bağladığı gibi, Resulün hükümleri de aynı şekilde bizi bağlıyor. Hatta başka bir ayette Rabbimiz yemin ediyor ki böyle yapmayanların mümin olmayacağına dair:

“Hayır! Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip, verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan ve tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.” (4/Nisa, 65)

Nasıl ki Allah’a itaati, peygambere itaati Allah’a itaat gibi Allah (cc) bize arz ediyor.
Peygambere muhalefetinde Allah’a muhalefet gibi insanın cezayı hak ettiği bir suç olduğunu söylüyor.

“O Resulün emrine muhalefet edenler kendilerine bir fitnenin ya da elim verici bir azabın dokunmasından korksunlar” (24/Nur, 63) diyor Rabbimiz (cc).

Demek ki o zaman:
1. Peygambere itaati Allah emretmiştir.
2. İhtilafta Peygamberin sünnetine başvurmayı iman ilkesi kabul etmiştir.
3. Çekişmelerde onu hakem tayin edip onun emrine ve hükmüne teslim olmayı iman ilkesi kabul etmiştir.
4. Ona isyan etmeyi, onun hükmünü reddetmeyi ise aynı Allah’ın hükümlerini reddetmek gibi ukubeti gerekli kılan bir şey olarak Allah (cc) belirlemiştir.

Böyle olunca da bu sünnetin önemini bize gösterir.
Sünneti ve Peygamberi aradan çıkardığınız zaman bunun sizi götüreceği tek yer sapıklıktır.

Bidat nedir?

Bidat yenilik demektir. Daha önce misali görülmemiş, benzeri görülmemiş olan bir şeyin yeni olarak ortaya çıkması demektir.

Bizim dinde bidat dediğimiz şey nedir? Dini bir konuda insanların Kur’an’da ve sünnette yer almayan bir uygulamayı başlatmaları ve bunu dine nispet etmeleri demektir.

Peygamber (sav) buyuruyor:

“Bütün bidatler sapıklıktır ve bütün sapıklıklar ateştedir. Kim bizim bu dinimizde bizim yapmadığımız bir şeyi yenilik olarak çıkarırsa o reddedilmiştir, merduttur.”
Hadisin başka lafzında;
“Kim bir amel yapar, yaptığı amel bizim amelimiz üzere değilse o amel reddedilmiştir.”

Bir amelin Allah katında kabul olabilmesi için iki tane şarta ihtiyacı vardır.
1. Sadece Allah için yapılmalıdır
2. Yapıldığı zaman Peygamberin şeriatına uygun olmalı, sünnete ittiba içerisinde olmalıdır.

ÖNEMLİ BÖLÜMLER
00:01 Sünnetin dindeki yeri nedir?
00:07 Sünnet dinin esaslarından biridir.
00:26 Sünnet demek dinin Kur’an’dan sonra kalan yarısı demektir.
03:21 Peygambere muhalefet suçtur.
04:43 Niçin Peygambere itaat etmeliyiz?
08:25 Peygamberin sünneti bir vahiydir.
08:39 Bidat nedir? Dinde bidat nedir?
09:25 Bütün bidatler sapıklıktır ve bütün sapıklıklar ateştedir.
10:17 Bir amelin Allah katında kabul olabilmesi için iki tane şarta ihtiyacı vardır.
10:51 Peygamberin risalet görevi
12:08 “Dininizi kemale erdirdim.” Dininizi tamamladım. Ayeti
13:03 Hiçbir toplum dinlerine bidat bulaştırmadan dinlerine şirk bulaştırmamışlardır.

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
3:19
7:23
Akaid Soruları
1244 views   2019-08-28
2:58
Akaid Soruları
1127 views   2019-08-31
6:35
Akaid Soruları
794 views   2020-02-24
8:23
Akaid Soruları
2430 views   2020-02-24
2:10
2:44
Akaid Soruları
5773 views   2020-02-25
3:17
8:16
Akaid Soruları
4149 views   2020-03-25
4:14
6:55
19:10
Akaid Soruları
1164 views   2020-04-22
15:15
Akaid Soruları
708 views   2020-04-22
8:42
20:30
31.12
10:42
02:05
Akaid Soruları
2015 views   2020-08-26
01:37
01:16
Akaid Soruları
1875 views   2020-09-21
04:53
14:47
Akaid Soruları
2460 views   2020-11-24