Tevhid Kitap
Kategori :

Akaid Soruları

Açıklama :

Kuran ayetlerini keçinin yediği doğru mudur? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Diğer sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamadığımız özel paylaşımlarımızdan güncel olarak haberdar olmak için linke tıklayarak WhatsApp hattımıza abone olabilirsiniz; https://bit.ly/2xHiHzN

Soru:
Aişe annemizden rivayet edildiği söylenen: "Recm ve büyüklerin 10 defa süt emzirme ile kardeş olması meselesi ayetleri benim yatağımın altındaydı. Allah Resulü ölünce, biz de onun cenazesi ile meşgul olunca keçi geldi o ayetleri yedi." hadis sahih midir?

Cevap:
Bu rivayeti özellikle iki grup çok gündem ediyorlar.
1. Hristiyanlar: Kitabın tahrif olduğuna dair bu hadisi getiriyorlar.
2. Hadis inkarcıları: Rivayet kültürü böyle bir şeydir. Böyle saçmalık mı olur diyorlar. Keçi gelmiş Kur'an ayetlerini yemiş, biz rivayetlere inanırsak Kur'an'ın tahrif edilmiş olduğuna inanmak zorundayız diyorlar.

Kuran ayetlerini keçinin yemesi ile ilgili rivayetin incelenmesi:
Hadisin senedi: Abdullah bin Ebubekir ibni Hazm, Umra Binti Abdurrahman, Aişe (r.anha)

Bu hadisi bu kişilerden duyan kişilerden biri İmam Malik'in hadisi şu şekilde nakletmiştir: "Kur'an^dan indirilen on emzirmenin insanı süt kardeş kılacağı idi. Sonra bu beş emzirme ile nesh edildi."
İmam Malik bu rivayette keçi diye bir şey duymamıştır.

Selefin büyük imamlarından biri olan Yahya ibni Said'in rivayetinde -İmam Maliklerin bir üst tabakasıdır-"Kur'an'da ilk başta on emzirme ile süt kardeş kılınacağı vardı daha sonra bu beş emzirme ile nesh edildi." (Müslim)
İmam Müslim sahihinde rivayet etmektedir.Bu hadiste de keçi diye bir şey geçmemektedir.

Muhammed ibni İshak'ın rivayetinde ise "Recm ve büyüklerin 10 defa süt emzirme ile kardeş olması meselesi ayetleri benim yatağımın altındaydı. Allah Resulü ölünce, biz de onun cenazesi ile meşgul olunca keçi geldi o ayetleri yedi. Keçinin yemesinden ötürü biz o sahifeleri bulamadık."

İbni Mace'de geçen bu rivayet hadisçilerin ittifakıyla zayıf bir rivayettir.

Niçin zayıf bir rivayettir? Çünkü hadis ilminde bir kaide vardır. Diyor ki muhaddisler sika olan bir ravi (zaptı olan bir ravi) herhangi bir hadisi rivayet ederken, o hadisi onunla beraber güvenilir insanlar rivayet etmişse o da güvenilir olan insanlara muhalefet etmişse bu rivayet şaz bir rivayettir. Yani zayıf bir rivayettir. Kendisi ile amel edilmez.

Yahya ibni Said güvenilir bir ravidir. İmam Malik güvenilir bir ravidir. Bunlar da bu hadisi nakletmişler bu hadisin içinde böyle bir ifade yok. Ama Muhammed ibni İshak'ın rivayetinde keçinin ayetleri yemesi diye bir ifade var. Haliyle Muhammed ibni İshak'ın rivayeti şaz bir rivayettir. Kaldı ki Muhammed ibni İshak tarih ve siyer konusunda kendisine güvenilen bir adam olsa da hadis rivayeti konusunda hadis alimleri onun rivayetlerini kabul etmemişler zaten...

İkinci rivayet: İmam Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği recm meselesi
"Ömer r.a bir gün minbere çıkıyor ve hutbe veriyor. Diyor ki: Allah Resulü'nün üzerine recm ayeti indirildi. Allah Resulü insanlar recm etti ondan sonra Ebu Bekir'de recm etti. Ben de recm ettim halife olarak. Ben korkuyorum ki; bizden sonra gelen biz Kur'an'da recm ayetini görmüyoruz desinler, Kur'an'da recm ile ilgili bir hüküm bulamıyoruz. Demek ki bu recm yoktur diyesiniz ve Kur'an'da yazılmadığından dolayı recm hükmünü uygulamayasınız. Ben bu konuda sapıtmanızdan korkuyorum. Allah'a yemin olsun ki eğer insanlar Ömer Allah'ın kitabında bir şeyleri fazlalaştırdı diyecek olmasalardı ben o ayeti kerimeyi Kur'an'ı Kerim'e yazardım. "Yaşlı kadın ve yaşlı erkek zina yaparlarsa onları recm edin."

Bu hadisi isteyen istediği gibi Kur'an bir şeyler yazıyordu. İsteyen istediği gibi Kur'an'dan bir şeyler çıkarıyordu. Bu şekilde mi anlayacağız?

Veyahut recmi inkar eden insanlar diyorlar ki: 'Recm denilen rivayet zaten başından sonuna kadar saçma sapan bir rivayet diyorlar. Ömer Kur'an'a Allah Resulü'nden sonra bir şey yazacakmış, demek ki bunu biri uydurmuş, velev ki Buhari de olsa Müslim de olsa, İslam tarihi boyunca devletler recm cezasını uygulamış olsalar bile böyle bir şey İslam'da yoktur. Bu Yahudilerden İslam'a geçmiş bir gelenektir." diyorlar.

Hafız ibni Hacer Ömer'in (r.a) İmam Buhari'de geçen bu sözünün farklı rivayetlerini bize bildiriyor. Hilyede sabit olan rivayette: "Ben bunu Kur'an'ın en sonuna yazardım" şeklinde geçmektedir. Hadis inkarcıları recmi niye inkar ediyorlar?
...

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
3:19
7:23
Akaid Soruları
736 views   2019-08-28
2:58
Akaid Soruları
852 views   2019-08-31
6:35
Akaid Soruları
508 views   2020-02-24
8:23
Akaid Soruları
1491 views   2020-02-24
2:10
2:44
Akaid Soruları
2949 views   2020-02-25
3:17
8:16
Akaid Soruları
2945 views   2020-03-25
4:14
6:55
19:10
Akaid Soruları
731 views   2020-04-22
15:15
Akaid Soruları
470 views   2020-04-22
8:42
20:30
31.12
10:42
02:05
Akaid Soruları
1129 views   2020-08-26
01:37
01:16
Akaid Soruları
1236 views   2020-09-21
04:53
14:47
Akaid Soruları
1683 views   2020-11-24

Önerilen Videolar