Tevhid Kitap
Kategori :

Akaid Soruları

Açıklama :

 

Halis Hoca (Ebu Hanzala)
Dinde Cehaletin Mazeret Olması Ne Demektir?
Cehalet mazeret midir?
Cehalet hangi konularda mazeret kabul edilir, hangi konularda mazeret olarak kabul edilmez?
sorularına cevap veriyor.

Cehalet hangi konularda mazerettir hangi konularda mazeret değildir?

1. Allah’a ibadet edip hiçbir şeyi ona ortak koşmamakla ilgili meselelerde cehalet mazeret değildir.
2. Farz ve haramları içeren namaz, zekat, oruç, içkinin haram olması, zinanın haram olması gibi meselelerde cehalet mazerettir.
3. Dinin kemale ermesini sağlayan, müstehap cinsinden olan meselelerde cehalet mazerettir.

Günümüzde bilgiye ulaşmak için her türlü imkan varken, geçmiş kavimlerin yaptıklarına adım adım kulaç kulaç uyan insanların Allah’a şirk koşarken cehalet ile mazur kabul edilemeyeceği, esasen insanların Allah’tan ve Allah’ın zikrinden yüz çevirerek küfre girdikleri anlatılıyor.

Peygamber (sav) şöyle buyurdu:
“Sizden önceki milletlere adım adım, zira zira tabi olacaksınız. Onlar kelerin deliğine girseler siz de onlarla beraber kelerin deliğine gireceksiniz. Ehli kitaba adım adım, karış karış tabi olacaksınız.” (Buhari, Müslim)

Başka bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyuruyor:

“Benim ümmetimden bir grup putlara tapmadıkça benim ümmetimden bir grup da müşriklere katılmadıkça kıyamet kopmayacaktır."

“Lat’a ve Uzza’ya tapılmadıkça gece ve gündüz bir gitmez. Yani kıyametten önce mutlaka Lat’a ve Uzza’ya tekrardan tapılacak. “ (Buhari)

Başka bir hadisi şerifte Peygamber (sav) dedi:
“Devs kadınlarının kalçası Zilkalese putunun etrafında dönmedikçe kıyamet kopmaz.”

Şimdi Peygamber’in (sav) haber verdiği gibi insanlar Allah’ın putlara tapıp, şirk koşup, yanlış işler yapınca insanlar oturup şu konuyu tartışmaya başladılar: Bu puta tapan, şirk koşan insanlar biz bunlara müşrik diyecek miyiz? Tekfir edecek miyiz yoksa demeyecek miyiz?

Bir grup Allah’ın kalplerini Tevhid’le aydınlattığı insan aynı sahabenin durduğu gibi dik durdu. Dediler ki: Din, Allah’ın dinidir. Kim Allah’ın dininde bir ismi gerektiren bir şey yaparsa o ismi alır. Küfür işleyen küfür ismini alır. Şirk işleyen müşrik ismini alır. İslam üzere Allah’a kulluk eden, halis bir şekilde yüzünü Allah’a dönenler ise Müslim, Müslüman ismini alır dediler. Bir grup insan ise açıkçası bu yükün altına girmeye tahammül edemedi ve insanlara mazeretler aramaya başladılar.

Dediler ki: Ne yaptığımız taktirde biz bu insanların müşrik olmadığını, günahkar Müslümanlar olduğunu söyleyebiliriz. Cehalet özürdür dediler, tevil özürdür dediler, taklit özürdür dediler. Allah’ın Kur’an’da özür değildir dediği ne varsa Allah’a, Allah’ın ayetlerine nazire yaparcasına Allah’a isyan edercesine bunların tamamına özürdür dediler ve cehalet özür müdür değil midir meselesi şirkin yaygınlaşması ve insanların da çokça Allah’a şirk koşmasıyla beraber İslamî kesimin gündemine giren bir mesele olmuş oldu.

Cehalet özürdür demek şudur: Bir adam cahilce bir fiili yaparsa onun sonuçlarıyla yargılanmaz. Yani dünyada ona müşrik denmez.Ahirette de ateşe girmez demek.

Cehalet özür değildir demek ise bir adam bilgisizce de olsa bir yanlış yaptığında yaptığı yanlışın hem dünyadaki hem de ahirette ki karşılığını görür demektir.

Peki, cehalet özür müdür? Cehalet özür müdür, değil midir?
...

Bugünkü insanların Allah’a şirk konusunda cehalet ile özürlü olmadıkları çünkü yaptıkları şeyin Allah’ın ayetlerinden yüz çevirmek olduğu anlatılıyor.

“Allah’ın ayetleri kendisine hatırlatıldığı halde Allah’ın ayetlerinden yüz çevirenden daha zalim kim olabilir?” (18/Kehf, 57)

Her insanın hanif fıtratta yaratıldığı, ruhlar aleminde Allah’a şirk koşmayacaklarına dair söz verdikleri, insanlara kitabın ve peygamberin ulaştığı, dolayısıyla Allah’a şirk koşan insanların cehaletle mazur olmadığı ayet ve hadislerle delillendiriliyor.

Kendisine kitap ve peygamber gelmemiş olan Peygamberimizin babasının ateşte olduğu, çünkü üzerinde misak ve fıtrat delilleri olduğu halde Allah’a şirk koştuğu ve bu konuda cehaletin mazur olmadığı gibi günümüz toplumun da bu konudaki cehaletinin olamayacağı anlatılıyor.

ÖNEMLİ BÖLÜMLER
00:19 “Sizden önceki milletlere (ehli kitaba) adım adım, karış karış tabi olacaksınız.”
02:47 Cehalet özürdür demek nedir? Cehalet özür değildir demek nedir?
04:31 Yüz çevirme küfrü, İ’rad küfrü
09:58 Cehalet hangi konularda özürdür, hangi konularda özür değildir?
11:24 “Bütün insanlar hanif olarak yaratılmıştır.”
12:30 İnsanlar Allah’a şirk koşmayacaklarına dair ruhlar aleminde söz vermişlerdir.
14:16 Zeyd İbni Amr İbni Nufeyl
18:26 Cehaletin mazeret kabul edildiği meseleler

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
3:19
7:23
Akaid Soruları
408 views   2019-08-28
2:58
Akaid Soruları
698 views   2019-08-31
6:35
Akaid Soruları
377 views   2020-02-24
8:23
Akaid Soruları
700 views   2020-02-24
2:10
2:44
Akaid Soruları
1463 views   2020-02-25
3:17
8:16
Akaid Soruları
986 views   2020-03-25
4:14
6:55
19:10
Akaid Soruları
492 views   2020-04-22
15:15
Akaid Soruları
351 views   2020-04-22
8:42
20:30
31.12
10:42
02:05
Akaid Soruları
568 views   2020-08-26
01:37
01:16
Akaid Soruları
889 views   2020-09-21
04:53
14:47
Akaid Soruları
1231 views   2020-11-24

Önerilen Videolar
2:34
Fıkıh Soruları
357 views   2019-08-28
1:12
Fıkıh Soruları
391 views   2020-02-28
1:24
Güncel Sorular
906 views   2020-02-29
01:33
03:08