Tevhid Kitap
Kategori :

Akaid Soruları

Açıklama :

 

Bir Müslime harici diyen kişinin hükmü nedir? akaid sorusuna Halis Hoca (Ebu Hanzala) cevap veriyor.

Diğer sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamadığımız özel paylaşımlarımızdan güncel olarak haberdar olmak için linke tıklayarak WhatsApp hattımıza abone olabilirsiniz; https://bit.ly/2xHiHzN

Soru:
Bir müslümana harici diyen bir müslamanın hükmü nedir? Bir müslümana mürciye diyen bir müslümanın hükmü nedir?

Cevap:
Bu konu çok önemli bir konu. Bir insanı herhangi bir taifeye nispet edebilmek için sizin elinizde bir usul olması gerekir. Bu usul şudur:

Fırkaların üzerinde ittifak ettikleri ve kendisiyle temeyyüz ettikleri usulleri bazı akideleri vardır. Bir de fırkaların bir takım özellikleri vardır.

Bir insan ne zaman bir fırkaya nispet edilebilir?
O fırkanın üzerinden ittifak ettiği ve kendisiyle temeyyüz ettiği akideyi kabul ederse sen şu fırkadansın diyebilirsin.’Sen haricisin veya sen mürciyesin’

Mesela bu nasıl olur?
Bir adam büyük günahlarla insanları tekfir eder, meşru olan halifeye karşı ayaklanmanın gerekli olduğuna inanırsa sen buna dersin sen haricisin çünkü bu haricilerin üzerinde ittifak ettikleri ve kendisiyle temeyyüz ettiği akidelerdir.

Veya bir adam der amel imandan değildir. Ben ameli imandan kabul etmiyorum derse mesela. Sen dersin bu adam mürciyedir. Çünkü mürciyenin kendisi ile mürciye olduğu şeyi savunmuştur.

Fakat bir adam kendisinde haricilerin özelliklerini, mürciyenin özelliklerini bulundurursa sen bu adam mürciyedir veyahutta bu adam haricidir diyemezsin. Bunu yaparsan Allah’tan korkman gerekir. Zulmetmiş olursun.

Ebu Zer’in kıssasını hepiniz biliyorsunuz. Buhari ve Müslim’de varid olan:
Ebu Zer bir gün yolda yürürken insanlar Ebu Zer’i görüyorlar. Bakıyorlar çok güzel bir elbise Ebu Zer’in üstünde, çok güzel bir elbise de kölesinin üzerinde. ‘Ey Ebu Zer! Niye böyle yaptın ki iki parçayı birleştirseydin. Sen doğru düzgün bir elbise giyseydin.’ Ebu Zer dedi ki: Ben bir defa bu kölemi annesi ile kınadım. (Siyah kadının oğlu demiş). Peygamber (as) beni yanına çağırdı dedi ki: ‘Ey Ebu Zer sen onu annesi ile mi kınadın? Şüphesiz ki sen de cahiliye hasletlerinden biri vardır. Köleleriniz sizin kardeşlerinizdir. Yediğinizden yedirin, içtiğinizden içirin, onlara güçleri yetmeyen bir iş verdiğinizde onlara yardımcı olun.’

(Patronlar da bu hadisin altını iyi çizsinler. Maalesef bazı patronlar var. Kendilerine müslüman diyorlar ama işçilerine köleye yapılan muameleden daha beterini yapıyorlar. Allah’tan korkmanız lazım. İşçiler sizin köleleriniz değil. İşçileriniz sizin kardeşlerinizdir.)

Ebu Zer burada cahiliye ehlinin özelliklerinden bir özelliği izhar edince Peygamberimizi ona sen cahili bir adamsın demedi. Sende cahiliye vardır dedi. Yani sen müslümansın. Müslümanlığın ile beraber sende cahiliye vardır.

İmam Şatibi de burdan yola çıkarak diyor ki ehli sünnetin bu konudaki metodunu özetlerken herhangi bir insanı herhangi bir fırkaya nispet etmek ancak onların külli kaidelerine muvafakat ederse mümkündür. Külli kaidelerine muafakat etmediği halde birini bir taifeye nispet etmek bu ona yapılacak olan bir haksızlıktır.

Mesela Haricilerin özelliklerinden biri nedir?
Tekfir konusunda aşırıdırlar. Bir müslüman tekfir konusunda aşırı ise buna harici diyemezsin. Bunda haricilik özelliği vardır dersin.

Mürciyenin özelliği nedir? Gevşektirler. Bir müslümanda gevşeklik vardır diye bu mürciyedir diyemezsin. Bunda mürciye özelliği mürciye kalıntıları vardır dersin.

Aksi halde bir müslüman iftira etmiş olursun. Onda olmayan bir şeyle onu isimlendirmiş olursun. Bu da zulüm babına girer. Kıyamet gününde senden hakkını almadan da cennetin yüzünü göremezsin.

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
3:19
7:23
Akaid Soruları
409 views   2019-08-28
2:58
Akaid Soruları
699 views   2019-08-31
6:35
Akaid Soruları
378 views   2020-02-24
8:23
Akaid Soruları
701 views   2020-02-24
2:10
2:44
Akaid Soruları
1464 views   2020-02-25
3:17
8:16
Akaid Soruları
988 views   2020-03-25
4:14
6:55
19:10
Akaid Soruları
492 views   2020-04-22
15:15
Akaid Soruları
352 views   2020-04-22
8:42
20:30
31.12
10:42
02:05
Akaid Soruları
568 views   2020-08-26
01:37
01:16
Akaid Soruları
891 views   2020-09-21
04:53
14:47
Akaid Soruları
1232 views   2020-11-24