Tevhid Kitap
Kategori :

Akaid Soruları

Açıklama :

Demokrasi nedir?
Demokrasi İslam'ı hakim kılmak için araç olarak kullanılmalı mı?
Niçin Demokrasi bir dindir?

Halis Hoca (Ebu Hanzala) yapılan röportajda sorulara cevap veriyor.

Demokrasinin, hakimiyet hakkının Allah’tan alınıp, Allah’ın yarattığı kullara verildiği, kendine ait bir ekonomik sistemi, yönetim, özgürlük ve insan hakları anlayışı olan bir din olduğu anlatılıyor.

İslam’ın yeryüzüne nasıl hakim kılınacağı ayetlerle anlatılırken, dünyada geçmişten günümüze yaşanan tecrübelerle demokrasinin, müşriklerin insanları kendilerine kul haline getirmek için kurduğu çirkin bir oyun olduğu anlatılıyor.

Hakimiyet hakkının Allah’tan alınıp, Allah’ın yarattığı kullara tanınması, Allah’ın ilmi ve bilgisini tanımamak veya O’na ortak koşmak manasına gelir:

Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır. (Gaybı) O’ndan başkası bilmez. Karada ve denizde olan her şeyi bilir. Herhangi bir yaprak düşmüş olsa mutlaka onu bilir. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık Kitap’ta yazılıdır. (6/Enam, 59)

Demokrasi niye bir dindir?
Demokrasi bir dindir. Çünkü Allah (ac) Kur’an-ı Kerim’de insanların hayatına yön veren yönetim şekline, Allah din ismini veriyor.

"Yusuf’un kralın dinine göre kardeşini alıkoyması mümkün değildi" (12/Yusuf, 76)

Yusuf suresi 76. ayette kralın dininden kastedilen şey nedir? Buradaki din kavramı ne anlama gelmektedir?

Kralın yasalarına, anayasasına göre Yusuf’un kardeşini alıkoyması mümkün değildir diyor.
Demek ki bir yerde insanların hayatına yön veren bir anayasa varsa Allah’ın yanında bu dindir ve eğer bu Allah’ın anayasası değilse, kim o anayasaya tabi olmuşsa Allah’ın dininin dışındaki bir anayasaya, bir yönetim biçimine tabi olmuş demektir.

“Aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet ve onların heva/arzularına uyma! Allah’ın sana indirdiği bazı (hükümlerde) seni fitneye düşürmelerinden sakın. Şayet yüz çevirirlerse bil ki Allah, onları bazı günahları nedeniyle cezalandırmak istiyor. Şüphesiz ki insanlardan birçoğu fasıktır.” (5/Maide, 49)

Demokrasiyi kabul edenlerin durumu kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar edenlerin durumu gibidir. İşlerine geldiğinde kitaba inandıklarını söyleyen, işlerine gelmediklerinde kitaba inanmayanlar, yalan ehlidir ve Allah bunları tekfir etmiştir.

"Siz kitabın bir kısmına inanıp, kitabın bir kısmını inkar mı ediyorsunuz?" (2/Bakara, 85)

İslam dininin yeryüzüne nasıl hakim kılınacağını bildiren Allah’tır:

De ki: “İşte bu, benim (biricik) yolumdur. Ben ve bana tabi olanlar (neye, niçin ve nasıl olacağını bilerek, programlı ve düzen içinde) basiret üzere Allah’a davet ediyorum/ediyoruz. Allah’ı tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim.” (12/Yusuf, 108)

Buna göre insanları İslam’a davet etmenin iki temel meselesi vardır:
1. Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih etmek.
2. Müşriklerden olmadığını ilan etmek.

Kendilerini İslam’a nispet eden toplulukların, demokrasi beşiği içerisinde nasıl uyutuldukları, batının istediği kalıplara girmek zorunda kaldıkları, batının isteklerine uymadıkları takdirde askeri müdahalelerle nasıl devrildikleri aşağıdaki örneklerle anlatılıyor. Tarihten gelen demokrasi tecrübeleri:

1992 - İslami Selamet Cephesi (Cezayir) - Askeri darbe
1997 - Erbakan Hükümeti - Refah Partisi (Türkiye) - 28 şubat postmodern darbesi
2006 - Hamas (Filistin) - Tanınmama ve boykot
2011 - İhvan hareketi, Mürsi (Mısır) - 25 Ocak devrimi

Sonuç olarak, dünyada ve ahirette hüsrana uğramamak için İslami kesimin bir an önce uyanması, rüştüne dönmesi gerektiği, insanı dinden çıkaran demokrasi bataklığından kurtulması gerektiği vurgulanıyor.

ÖNEMLİ BÖLÜMLER
00:00 Demokrasi bir dindir.
01:28 Hakimiyet hakkının Allah’tan alınıp, Allah’ın yarattığı kullara tanınması
02:42 Demokrasi bir dindir? Niçin demokrasi bir dindir?
03:01 Kralın dinine göre Yusuf’un kardeşini alıkoyması mümkün değildi
04:22 Allah’ın indirdikleri ile hükmetmek
06:17 Dini yeryüzüne hakim kılmak
07:11 Siz kitabın bir kısmına inanıp, kitabın bir kısmını inkar mı ediyorsunuz
09:45 Halk yığınlarına oynanmış en çirkin oyun: Demokrasi oyunu
12:09 Türkiye’nin başına gelmiş en büyük iki musibet: Kemalizm ve PKK
13:14 Tecrübe, kendini Demokrasi ile İslam’a nispet edenlerin sonu

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
3:19
7:23
Akaid Soruları
1244 views   2019-08-28
2:58
Akaid Soruları
1127 views   2019-08-31
6:35
Akaid Soruları
794 views   2020-02-24
8:23
Akaid Soruları
2430 views   2020-02-24
2:10
2:44
Akaid Soruları
5774 views   2020-02-25
3:17
8:16
Akaid Soruları
4149 views   2020-03-25
4:14
6:55
19:10
Akaid Soruları
1164 views   2020-04-22
15:15
Akaid Soruları
708 views   2020-04-22
8:42
20:30
31.12
10:42
02:05
Akaid Soruları
2015 views   2020-08-26
01:37
01:16
Akaid Soruları
1875 views   2020-09-21
04:53
14:47
Akaid Soruları
2461 views   2020-11-24