Tevhid Kitap
Kategori :

Akaid Soruları

Açıklama :

"Şeriatı yavaş yavaş getireceğiz." diyenlere ne söylemek istersiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Diğer sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamadığımız özel paylaşımlarımızdan güncel olarak haberdar olmak için linke tıklayarak WhatsApp hattımıza abone olabilirsiniz; https://bit.ly/2xHiHzN

Soru:
"Rad suresi on 11. ayet ve Enfal suresi 53. ayeti delil alarak bir lider İslam'ı yaymak için insanları yavaş yavaş İslam'a ısındırır, o yüzden demokrasiye girmek caizdir diyorlar. Ben cevabını verdim ama bir de siz anlatın inşallah. Selamun aleykum."

(İnsanın) önünde ve arkasında, Allah’ın emriyle onu koruyup gözeten (melekler) vardır. Şüphesiz ki bir toplum kendinde olanı değiştirmedikçe Allah, onların durumunu değiştirmez. Allah bir topluluk için kötülük diledi mi, onun geri çevrilmesine imkân yoktur. Onların (Allah’ın) dışında bir koruyanı/idare edeni de yoktur. (13/Ra'd, 11)

Bu, şundandır: Allah, bir topluma verdiği nimeti, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirecek değildir. Şüphesiz Allah, (işiten ve dualara icabet eden) Semi’, (her şeyi bilen) Alîm’dir. (8/Enfâl, 53)

Cevap:
Şimdi kardeşlerim Allah (ac) Peygambere (sav) ayeti kerimede diyor ki: "Biz sana bu Kur'anı indirdik ki sen insanlara onlara indirileni açıklayasın diye."

Kur'an-ı Kerim'e Peygamberin (as) iki tane vazifesi vardır.
1. Tebliğ:
Bunlardan birincisi Peygamberin Kur'anı bizlere ulaştırmasıdır. Buna tebliğ diyoruz. Allah'tan ona ineni eksiltmeden ve artırmadan bize ulaştırmak zorundadır Peygamber (as).

2. Açıklama: Bize ulaştırdığını da açıklamak zorundadır. İkinci vazifesi de bize indirileni açıklamak zorundadır.

Bu açıklama iki türlü olur.
a) Ya Rasulullah (as) bunu sözle açıklar.
Mesela Allah ayet indirir "Müşriklere karşı hazırlık yapın." der. Peygamberimiz Müslim'de ki hadiste olduğu gibi der ki: "Dikkat edin savaşa hazırlıktan kasıt atıcılıktır." der. Bu Peygamberimizin bir ayeti kerimeyi sözlü olarak bizlere açıklamasıdır.

b) Rasulullah fiileri ile Allah'ın ayetlerini bize izah eder.
Bu da ne gibidir?
Mesela "Ey Nebi insanları Allah'ın dinine davet et." dediğinde Peygamberimizin bütün hayatı bu ayeti kerimenin tefsiridir. Bu ayeti kerimenin beyanıdır.
"Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan bir topluluk olsun." dediğinde Peygamberimizin bütün hayatı bunun tefsiridir."Sen ve seninle beraber iman edenler emrolunduğunuz gibi dosdoğru olun ve zalimlere meyletmeyin." Peygamberimizin bütün hayatı bu ayeti kerimenin tefsiridir.

Doğal olarak biri bir ayetten bir şey mi anladı? Mesela biri geldi ve ben bu ayetten bunu anlıyorum dedi. "İnsanlar değişmedikçe Allah onları değiştirmez." Öyleyse biz yavaş yavaş insanları değiştireceğiz. Senin bu anlayışın bir anlayıştır diyeceğiz. Biz bunu Peygamberimizin beyanına arz edeceğiz. Peygamberimiz bu ayeti kerimeyi böyle tefsir etmiş, onların parlementosuna girmiş, onların meclislerinde oturmuş, onlarla daha yakın ilişkiler kurmuş, onları kazanmak için bunları yapmışsa senin anlayışın doğrudur. Ama Peygambere bu teklif edildiği zaman "Ben bununla gönderilmedim. Ya benim size getirdiğimi kabul edersiniz yada Allah bizimle sizin aranızda hükmedinceye kadar ben sabredeceğim." demiş ise demek ki senin bu ayeti kerimeden anlamış olduğun yanlıştır.

Bu anlayış kesinlikle Kur'an'a veya sünnete uygun bir anlayış değildir. Öyleyse kardeşlerim Peygamber böyle bir şey yapmamış ise demek ki bu anlayış yanlış bir anlayıştır.Reddedilmesi gerekilen bir anlayıştır.

Aksi halde Kur'an-ı Kerim için Ali'den (ra) ve İbni Abbas'dan nakledilen bir hadis var. Kur'an hammaletul evcuhdur. Yani bir çok farklı yöne çekilebilecek olan bir kitaptır.

Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim özet bir kitaptır. Yani Allah (cc) Kur'an-ı Kerim'de bütün meseleleri tafsilatı ile anlatmamıştır.

Mesela Allah bize ne der?
Allah'a ibadet edin. Allah'a şirk koşmayın. Tek tek bize gelip ibadetin ve şirkin ne olduğunu tafsilatı ile anlatmaz. Çünkü böyle bir kitap olsaydı ortaya milyonlar cild ansiklopedi çıkması gerekirdi. Bu da Kur'an'ı zor bir kitap haline getirirdi. Kur'an özet bir kitaptır. Lafızları çok genel anlamlar ifade eder. Doğal olarak hevasına göre isteyen Kur'an ayetlerini istediği tarafa çekebilir.

Peki bu isteyenin istediği yöne doğru çekmemesi için Allah nasıl bir tedbir almış? Allah Peygamberi Kur'an'ın açıklayıcısı olarak göndermiş. Ta ki herkes Kur'an'dan anladığını Peygamberimizin anladığını arz etsin. Peygamberinki ile uyuşuyorsa baş göz üstüne. Uyuşmuyorsa demek ki bu yanlış bir anlayıştır diyebilelim.

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
3:19
7:23
Akaid Soruları
1402 views   2019-08-28
2:58
Akaid Soruları
1260 views   2019-08-31
6:35
Akaid Soruları
896 views   2020-02-24
8:23
Akaid Soruları
2618 views   2020-02-24
2:10
2:44
Akaid Soruları
6358 views   2020-02-25
3:17
8:16
Akaid Soruları
4329 views   2020-03-25
4:14
6:55
19:10
Akaid Soruları
1327 views   2020-04-22
15:15
Akaid Soruları
820 views   2020-04-22
8:42
20:30
31.12
10:42
02:05
Akaid Soruları
2164 views   2020-08-26
01:37
01:16
Akaid Soruları
2148 views   2020-09-21
04:53
14:47
Akaid Soruları
2696 views   2020-11-24
03:38