Tevhid Kitap
Kategori :

Akaid Soruları

Açıklama :

Hakimiyet Allah'ındır ayetini açıklayabilir misiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Dinin temel esaslarından biri olan hakimiyet Allah'ındır konusu ayetlerle açıklanıyor.

Din ayrıdır devlet ayrıdır diyen,
Laikliği ve demokrasiyi savunan,
Allah’ın otoritesine ve Allah’ın kanunlarına karşı haddi aşan
Allah’a ait olan bir hakkı Allah’tan başkasına vererek Allah’a şirk koşan insanlara,

Hakimiyet Allah’ındır vurgusu yapılarak dinin bir bütün olduğu bu nedenle Rabbimizi birlemek için rızık vermesi ile mülkün sahibi olması arasında veyahut yaratması ve kanun koyuculuğu arasında bir ayrıma gidilemeyeceği anlatılıyor.

Hakimiyetin Allah’ındır meselesini kapsayan ayetler:

“Sizin O’nu bırakıp da ibadet ettikleriniz, ancak sizin ve babalarınızın koyduğu, Allah’ın hakkında hiçbir delil indirmediği birtakım isimlerdir. Hüküm yalnızca Allah’ındır. O, kendisinden başkasına kulluk/ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.”
(12/ Yusuf, 40)

Hükmün Allah’a (cc) ait olması, iki şeyle irtibatlandırılmıştır:

Allah’a (cc) kulluk ve dosdoğru bir din.

Hâkimiyet yetkisini Allah’a (cc) veren ve O’nun yasası dışında yasa tanımayanlar, Allah’a (cc) kul olan ve dosdoğru dinin mensuplarıdırlar.

Egemenliği kayıtsız ve şartsız olarak Allah (cc) dışında herhangi bir şahıs, ideoloji veya kurumda görenlerse Allah’ın (cc) hakkında hiçbir delil indirmediği birtakım isimlere/düşüncelere ibadet edenlerdir.

“Herhangi bir konuda ihtilafa düşerseniz onun hükmü Allah’a aittir. İşte bu, Rabbim olan Allah’tır. Yalnızca O’na tevekkül ettim ve yalnızca O’na yönelirim.” (42/Şura, 10)

“O, kendisinden başka (ibadeti hak eden) hiçbir ilahın olmadığı Allah’tır. Başta da (dünyada) sonda da (ahirette) hamd O’na aittir. Hüküm yalnızca O’nundur. O’na döndürüleceksiniz.” (28/Kasas, 70)

“Sizin bu durumunuzun (nedeni), bir ve tek olarak Allah’a dua edildiğinde inkâr ederdiniz. O’na şirk koşulduğunda ise iman ederdiniz. Artık hüküm, (zatı ve sıfatları en yüce olan) El-Aliy, (en büyük) El-Kebîr olan Allah’a aittir.” (40/Mümin, 12)

“De ki: “Ne kadar kaldıklarını en iyi bilen Allah’tır. Göklerin ve yerin gaybı (bilgisi) O’na aittir. O, ne güzel görür, ne güzel işitir. Onların, O’ndan başka bir dostu yoktur. Hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz (tek hükümran, yasamada bulunan, doğru ve yanlış belirleyen O’dur.)” (18/Kehf, 26)

“Ey Davud! Seni yeryüzünde halife kıldık. (Öyleyse) insanlar arasında hakla hükmet. Sakın hevaya/arzuya uyma, yoksa seni, Allah’ın yolundan saptırır.” (38/Sad, 26)

“İnsanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin diye bu Kitab’ı sana hak olarak indirdik. Hainlerin savunucusu olma!” (4/Nisa, 105)

“Aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet ve onların heva/arzularına uyma! Allah’ın sana indirdiği bazı (hükümlerde) seni fitneye düşürmelerinden sakın.” (5/Maide, 49)

“Her kim Allah’ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kâfirlerin ta kendileridir.” (5/Maide, 44)

Allah’ın (cc) indirdiği Kitaplara imanın gereği olarak, yönetici makamında olanların ve insanları yönlendiren âlimlerin Kitap’la hükmetmesi gerekir. Kitap’la hükmetmeyi terk etmek, imanı bozmak olduğundan Allah (cc), böylelerine “kâfir” demiştir.

Günümüz insanı Kitab’ın bazı hükümlerini terk etmekle kalmamış, Kitab’ın tamamını terk edip onun yerine kendi koydukları yasaları yerleştirmişlerdir. Sadece küfre girmekle yetinmemiş, Allah’ın (cc) en belirgin sıfatı olan kanun yapma yetkisini kendilerinde görerek tağutlaşmışlardır. (Bk. 12/Yûsuf, 40)

 “Hakimiyet Allah’ındır.” ayetine iman edenlerin itikadı:
1. Hakimiyetin, otoritenin, yasamanın ve kanun yapmanın sadece Allah’ın olduğuna itikad etmek.

2. Allah’ın kendilerini makamla, mevkiyle imtihan ettiği yöneticilerin Allah’ın indirdikleri ile hükmetmeleri, Allah’ın yasası ile insanlar arasında hükmetmeleri

3. Yönetilen insanların hakimiyet yetkisini sadece ama sadece Allah'a vermeleri

4. Allah’ın kanunlarının dışında kanunlarla hükmeden mercilere başvurmamak

ÖNEMLİ BÖLÜMLER
01:06 Neden “Hakimiyet Allah'ındır” vurgusu yapıyoruz?
02:24 Hakimiyet Allah'ındır tevhid ilkesine inanmak için neler yapılmalıdır?
03:18 Hüküm yalnızca Allah’a aittir
04:54 Allah’ın şeriatı ile hükmetmek
06:15 Bir yönetici Allah’ın şeriatıyla hükmetmezse ne olur?
06:46 Firavunun ben sizin en yüce Rabbinizim demesinin manası nedir?
07:32 Allah’ın indirdikleri ile hükmetmeyenler ve Rablik iddiaları
08:59 Tevbe suresi 31. ayetin tefsiri
11:15 İhtilaf durumunda ne yapılmalıdır?

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
3:19
7:23
Akaid Soruları
1310 views   2019-08-28
2:58
Akaid Soruları
1184 views   2019-08-31
6:35
Akaid Soruları
841 views   2020-02-24
8:23
Akaid Soruları
2526 views   2020-02-24
2:10
2:44
Akaid Soruları
6098 views   2020-02-25
3:17
8:16
Akaid Soruları
4233 views   2020-03-25
4:14
6:55
19:10
Akaid Soruları
1252 views   2020-04-22
15:15
Akaid Soruları
755 views   2020-04-22
8:42
20:30
31.12
10:42
02:05
Akaid Soruları
2083 views   2020-08-26
01:37
01:16
Akaid Soruları
1987 views   2020-09-21
04:53
14:47
Akaid Soruları
2583 views   2020-11-24