Tevhid Kitap
Kategori :

Akaid Soruları

Açıklama :

Tekfirin Dindeki Yeri Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tekfir nedir, tekfir etmek ne demektir, İslam'da tekfir var mıdır, tekfirin sınırları nelerdir, soruları cevaplanıyor.

Tekfirin Allah (cc) tarafından belirlenmiş şeri bir hüküm olduğu anlatılıyor.

Tekfir nedir?
Tekfir Arapça bir kelime olup bir fiilin mastarıdır. Keffera, yukeffiru, tekfiran. Manası ise herhangi bir insanı küfre nispet etmek demektir. Yani siz birine kafir dediğiniz onu küfre nispet ettiğiniz için bu eyleme ve yaptığınız işe de tekfir denmiştir.

Peki, tekfir nedir? Dinde var mıdır? Allah (cc) insanları yarattığı zaman ayet-i kerimede buyuruyor ki:

"Sizi yaratan O’dur. İçinizden kimi kâfir kimi de mümindir. Allah yaptıklarınızı görendir."(64/Tegabun, 2)

Allah'ın (cc) şeriatının temel ayrım noktalarından birisin kafir ve mümin ayrımı olduğu, insanların yardımlaşma, yöneticilik, evlilik, cenaze işleri, imamın arkasında namaz gibi meselelerini iman küfür ayrımına göre yapmaları gerekliliğinden bahsediliyor.

Tekfir iki şeyin iman ve küfrün birbirine karışmaması için belirlenmiş bir hükümdür.

Birini tekfir ettiğinde onun senin dininden olmadığını, müminler için geçerli olan ahkamın onun için geçerli olmadığını söylemiş olursun ve Allah (cc) Allah’ın çizdiği sınırları bilmeyen insanları Kur’an-ı Kerim’de kınamaktadır.

Bedeviler, küfür ve nifak yönünden en beter olanlardır. Allah’ın, Resûlü’ne indirdiği sınırları bilmemeye de en elverişli olanlar onlardır. Allah (her şeyi bilen) Alîm, (hüküm ve hikmet sahibi olan) Hakîm’dir. (9/Tevbe, 97)

Tekfir meselesinin önemini anlamak için;

Kur’an’da Allah’tan başka bir ilah edinen ve İslam’dan başka bir din seçen kişilerin Müslümanlardan ayrıldığını gösteren Kafirun suresi gibi mustakil bir sure vardır. Allah Rasulü kafirlerden ve şirkten beraat için sahabesine Kafirun suresi okumasını bildirmiştir.

Kafirun suresi:
De ki: “Ey Kâfirler!”
“Ben, sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem.”
“Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.”
“Ben de sizin ibadet ettiklerinize ibadet edecek değilim.”
“Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.”
“Sizin dininiz size, benim dinim bana.” (109/Kafirun, 1-6)

Ben şirkten teberri ediyorum diye tek bir kelime dahi ayette geçmemektedir.
Demek ki müşriklere kafir deyip onları tekfir etmek şirkten teberri etmek anlamına geliyor.
Demek ki müşriklere: Sizin taptığınız Allah ile benim taptığım Allah bir değildir demek ki onlar da Allah’a taptıklarını iddia ediyorlardı.

Sizin atalarınızdan miras kalan size, dininiz size benim atalarım olan Peygamberden kalan din bana demek, demek ki şirkten teberri etmek budur, ilk adımı da bir Müslümanın müşrikleri tekfir etmesidir. Şirkten teberri etmeden yani müşrikleri tekfir etmeden bir insanın İslam dinine girmesi mümkün değildir. Allah (cc) öyle söylüyor Tevbe Suresinde:

“Şayet onlar şirkten tövbe eder, namazı kılar, zekatı da verirlerse onlar dinde sizin kardeşlerinizdirler.” (9/Tevbe, 11)

Kime kafir denileceğini kime mümin, müslim denileceğini Allah (cc) belirlemiştir. Hükümleri ve bu hükümlerin sınırlarını belirleyen el-Hakim olan Allah’tır.

Ör: Allah’ın ayetleri ile alay etmek küfür sebebidir.

Andolsun ki sözlerini onlara soracak olsan: “Lafa dalmış, eğleniyorduk.” diyeceklerdir. De ki: “Allah’ı, ayetlerini ve Resûlü’nü mü alaya alıyorsunuz?” (9/ Tevbe, 65)

Özür dilemeyiniz! Muhakkak ki imanlarınızdan sonra kâfir oldunuz. Sizden bir grubu bağışlasak bile, suçlu günahkârlar olmaları nedeniyle bir diğer gruba azap edeceğiz. (9/ Tevbe, 66)

Allah’ı (cc), Resûlü’nü (sav), Kur’ân’ı veya dinin herhangi bir şiarını alaya almak, imanı bozan ve kişiyi küfre sokan unsurlardandır. Günümüzde dini alaya alan filmler, fıkralar ve dinin şiarları hakkında yapılan ölçüsüz şakalar bu ayetin kapsamındadır.

ÖNEMLİ BÖLÜMLER
00:41 İnsanlar iki sınıftır: Ya kafirdirler ya da mümindirler.
03:47 Müminlerin kafirleri dost edinmemesi
06:48 Niçin Kafirun suresini okumak kafirlerden beraattir?
09:10 Allah ve Rasulu şirk koşan insanları tekfir etmiş midir?
12:33 Allah Rasulu’nun vefatı sonrası dinden çıkıp kafir olanlar
13:55 Tarihte yapılmış en ahmakça ticaret
16:00 “Allah’a dininizi mi öğretiyorsunuz?”

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
3:19
7:23
Akaid Soruları
1244 views   2019-08-28
2:58
Akaid Soruları
1127 views   2019-08-31
6:35
Akaid Soruları
794 views   2020-02-24
8:23
Akaid Soruları
2430 views   2020-02-24
2:10
2:44
Akaid Soruları
5774 views   2020-02-25
3:17
8:16
Akaid Soruları
4149 views   2020-03-25
4:14
6:55
19:10
Akaid Soruları
1165 views   2020-04-22
15:15
Akaid Soruları
708 views   2020-04-22
8:42
20:30
31.12
10:42
02:05
Akaid Soruları
2015 views   2020-08-26
01:37
01:16
Akaid Soruları
1875 views   2020-09-21
04:53
14:47
Akaid Soruları
2461 views   2020-11-24