Tevhid Kitap
Kategori :

Akaid Soruları

Açıklama :

Allah dostlarının şefaati hak mıdır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Diğer sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamadığımız özel paylaşımlarımızdan güncel olarak haberdar olmak için linke tıklayarak WhatsApp hattımıza abone olabilirsiniz;
https://bit.ly/2xHiHzN

Soru:
Allah dostlarının şefaati hak mıdır? Tarikat ve tasavvuf hakkında ne düşünürsünüz?

Cevap:
Biz buna Allah dostu demeyelim de şöyle söyleyelim: Müminlerin şefaati haktır.

İmam Müslim’in Ebu Said el-Hudri’den rivayet ettiği şefaat hadisinin bir lafzında Allah Resulü (sav) diyor ki: “Allah (cc) dedi ki: ‘Peygamberler, melekler ve müminler şefaat ettiler geriye Ben (alemlerin Rabbi olan Allah) kaldım. Sonra ateşin içinden bir grup insanı çıkarır alır.”

Müminlerden salih olanlar, müminlerden takva ehli olanlar, bunlara Allah (cc) şefaat etme hakkı verecektir. Kime tabi hem şefaat edene izin verip razı olması gerekir Allah’ın (cc), hem de şefaat edilene izin verip Allah’ın (cc) razı olması gerekir.

Mesela en büyük şefaatçilerden biri meleklerdir. Allah (cc) Kur’an-ı Kerim’de diyor ki: “Göklerde nice melekler vardır ki -Allah’ın dileyip razı olduğu kimseye izin vermesi dışında- onların şefaatlerinin hiçbir faydası yoktur.” (53/Necm, 26)

“O’nun izni olmadan kim O’nun yanında şefaat edebilir?” (2/Bakara, 255)

Şefaat Allah’ın iznine ve rızasına bağlıdır. Hem şefaat edecek olan kişiye Allah (cc) bu izni bu rızayı vermesi lazım, hem de şefaat edilecek olan kişiye Allah’ın izin verip ondan razı olduğunu beyan etmesi gerekir.

Doğal olarak dünyada iken ben size şefaat edeceğim diyenlerin hepsi sahtekardır. Çünkü kıyamet gününde Allah (cc) ondan razı olacak mı? Ona izin verecek mi? Bizden razı olacak mı? Bize böyle bir izin verecek mi biz bunu bilmiyoruz?

Ben size şefaat edeceğim veya bizim şeyhimiz size şefaat edecek diyenlerin hepsi bu bilgiden yoksun oldukları için sahtekardırlar ve insanları da aldatıyorlar beraberinde.

Peygamber (as) şefaat hadisinde buyuruyor ki -düşünün bu alemlere rahmet olarak gönderilmiş Muhammad’dir (sav):

Enes’ten (r.a): Resulullah (sav) şöyle buyurdu:
“Kıyamet gününde, insanlar birbirlerine girecekler. Adem’e (as) gidip: “Evlatlarına şefaat et!”
diye talepte bulunacaklar. O ise: “Benim şefaat yetkim yok. Siz ilk gönderilen Resul olan Nuh’a (as) gidin.” diyecek.
Bunun üzerine Nuh’a (as) gidecekler. O da : “Ben yetkili değilim! Ancak, siz İbrahim (as)’e gidin! Çünkü o Halilullah’tır.” diyecek.
İnsanlar İbrahim’e (as) gidecekler. Ancak o da: “Ben yetkili değilim! Ancak Musa‘ya (as) gidin. Çünkü o kelimullah’tır.”diyecek.
Bunun üzerine insanlar Musa’ya (as) gidecekler. O da “Ben yetkili değilim! Ancak İsa’ya (as) gidin. Çünkü O Ruhullah’tır ve onun kelimesidir!” diyecek. Bunun üzerine ona gidecekler. O da: “Ben buna yetkili değilim. Lakin Muhammed’e (as) gidin!” diyecek. Böylece bana gelecekler. Ben onlara: “Ben şefaate yetkiliyim!” diyeceğim. Rabbimin huzuruna çıkmak için izin talep edeceğim. Bana izin verilecek. Önünde durup Allah’ın ilham edeceği ve şu anda muktedir olamayacağım hamdlerle Allah’a hamdu senada bulunacak, sonra da Rabbime secdeye kapanacağım.
Allah (cc) : “Ey Muhammed, başını kaldır! Dilediğini söyle, söylediğine kulak verilecek. Ne arzu ediyorsan iste, talebin yerine getirilecektir! Şefaatte bulun, şefaatin kabul edilecektir!” buyuracak.
Ben de: “Ey Rabbim! Ümmetim, ümmetim” diyeceğim. Rab Teala: “(Çabuk onların yanına) git! Kimlerin kalbinde buğday veya arpa tanesi kadar iman varsa onları ateşten çıkar!” diyecek. Ben de gidip bunu yapacağım!....”(Buhari, Tevhid 36, 19, 37; Müslim, İman 322)

Peygamberlerin bile dünyada iken eksiklikleri hatırlayıp insanlar ile Allah arasında aracı olmaktan çekindiği şefaat yetkisi ile ilgili günümüzdeki şeyhlerin, hocaların kim olduğu sorulmalıdır. Daha dünyada iken cennete gireceği dahi belli olmayan insanlar nasıl olur insanlara şefaat sözü verirler?

Kadiri tarikatından beş bin Nakşi tarikatından üç bin kim sana böyle bir yetki verdi? Adem (as) bile insanları geri çevirecek.

Yoksa bu şeyhler, şefaat edeceğini söyleyen hocalar günahsız olduklarına mı inanıyorlar? ‘Yani hiç benim günahım yok. Benim böyle bir sorunum yok.’ mu diyorlar?

Peygamber (as) şefaat etmeden önce daha önce etmediği şekilde dualar ve hamdu senalar edeceğini daha ona Allah (cc) tarafından şefaat izni verileceğini söylerken bugünkü şeyh efendiler, hoca efendiler nasıl olur da şefaat yetkisinin ellerinde bulunduğu söylerler.

Allah Resulü kendi kızı Fatıma’ya ve kendi akrabalarına şöyle demiştir:
“Allah’ın azabından kendinizi kurtarınız. Vallahi ben sizi Allah’ın azabından kurtaramam”

Peygamber (as) dünyada iken hiçbir kimseye şefaat edeceğinin kurtaracağının sözünü vermemiştir.

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
3:19
7:23
Akaid Soruları
1441 views   2019-08-28
2:58
Akaid Soruları
1298 views   2019-08-31
6:35
Akaid Soruları
921 views   2020-02-24
8:23
Akaid Soruları
2653 views   2020-02-24
2:10
2:44
Akaid Soruları
6417 views   2020-02-25
3:17
8:16
Akaid Soruları
4416 views   2020-03-25
4:14
6:55
19:10
Akaid Soruları
1357 views   2020-04-22
15:15
Akaid Soruları
843 views   2020-04-22
8:42
20:30
31.12
10:42
02:05
Akaid Soruları
2202 views   2020-08-26
01:37
01:16
Akaid Soruları
2193 views   2020-09-21
04:53
14:47
Akaid Soruları
2729 views   2020-11-24
03:38