Tevhid Kitap
Kategori :

Akaid Soruları

Açıklama :

 

Bizim inandığımız Allah ile tasavvuf ehlinin inandığı Allah aynı mıdır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Diğer sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamadığımız özel paylaşımlarımızdan güncel olarak haberdar olmak için linke tıklayarak WhatsApp hattımıza abone olabilirsiniz; https://bit.ly/2xHiHzN

Soru:
Hocam biz de Allah diyoruz tasavvuf ehli de Allah diyor. Ben de kim doğru diye soruyorum. Sesli zikir bidat midir? Abdulkadir Geylani yapıyor mu?

Cevap:
Vallahi kardeşim semada olan Allah'ı şahit tutarak söylüyorum tasavvufçuların Allah dediği ile bizim Allah dediğimiz birbirinden farklıdır.

Semada olan Allah'ı şahit tutarak söylüyorum onların Allah diye inandıkları varlıkla bizim Allah diye inandığımız varlık farklıdır.

Allah semadadır. Allah göktedir.
Bizim Allah diye inandığımız varlık semadadır.
Bizim Allah diye inandığımız varlık tektir.
O Samed olandır. (Herkes O'na muhtaçtır ve herkes ihtiyaçlarında O'na yönelir.)
O doğmamış ve doğurulmamıştır.
Hiçbir şey O'na denk değildir.
Bizim Allah'ımız böyle bir Allah'tır.

Geldiler dediler ki Ey Muhammed bize Rabbini vasfet. Senin Rabbin kimdir? Rabbinin sıfatları nelerdir? Allah (cc) ihlas suresini indirdi:

İhlas suresi De ki: “O Allah (zatında, sıfatlarında ve fiillerinde) birdir.” “Allah (her şeyin kendisine muhtaç olduğu, kullarının duayla yöneldiği) Es-Samed’dir.” “Doğurmamış ve doğurulmamıştır.” “Hiçbir şey O’nun dengi değildir.” (112/İhlâs, 1-4)

Allah... O’ndan başka (ibadeti hak eden) hiçbir ilah yoktur. (Hayat sahibi ve varlığa hayat veren) El-Hayy, (var olmak için hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan) El-Kayyûm’dur. Ne uyuklama ne de uyku tutar O’nu. Göklerde ve yerde olan her şey O’na aittir. O’nun izni olmadan kim O’nun yanında şefaat edebilir? Onların önünde ve arkasında olanı bilir. O’nun dilediği dışında O’nun bilgisini kuşatıp (kavrayamazlar). Kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları (gökleri ve yeri) korumak O’na ağır gelmez. O, (zatı ve sıfatları en yüce olan) El-Aliy, (zatı ve sıfatları en büyük olan) El-Azîm’dir. (2/Bakara, 255)

Bizim Rabbimiz:
O Allah ki O’ndan başka (ibadeti hak eden) hiçbir ilah yoktur. (Mutlak hâkimiyet/egemenlik sahibi, mülkünde dilediği gibi tasarruf eden) El-Melik’tir. (Mukaddes, eksikliklerden münezzeh olan) El-Kuddûs’tür. (Tüm eksiklik ve kusurlardan münezzeh, kullarına esenlik veren) Es-Selâm’dır. (Kalplere iman ve güven veren) El-Mümin’dir. (Her şeyi kontrol eden, mutlak otorite ve hâkimiyet sahibi olan) El-Müheymin’dir. (İzzet sahibi, her şeyi mağlup eden) El-Azîz’dir. (Gönül kırıklıklarını gideren, her şeye boyun eğdiren) El-Cabbâr’dır. (En büyük olan ve kibir sahibi olan) El-Mütekebbir’dir. Allah, onların şirk koşmalarından münezzehtir. (59/Haşr, 23)

Tasavvufun Allah'ı ise insanları yarattıktan sonra semaya çekilmiştir. İşlerini kutuplara ve gavslara bırakmıştır. Rızkı onlar dağıtır. İnsanların ihtiyaçlarını onlar belirler. Kaderi onlar yazar. Bir sıkıntısı olduğu zaman insanların samed olan onlardır, insanlar önce onlara iltica ederler, sonra onlar insanların ihtiyacını Allah'a götürürler. Hatta çoğu zaman Allah en büyüğüne yetki verdiği için Allah'a ulaşmadan en büyüğü zaten bu sıkıntıların hepsini halleder.

Allah onların şirk koştuklarından münezzeh ve Allah onların şirk koştuklarından daha yücedir.

Rabbini şirket müdürüne benzeten bir sapıkla ile bizim Allah'ımız aynı olabilir mi?
Sen niye Allah'tan başkasına ibadet ediyorsun dediğimizde,
'Sen bir şirkette işe girmek istediğinde önce müdürün yanına gidemezsin, önce müdürün yanında hatırı olan değeri olan yardımcısının yanına gidersin. Onunla arandaki işi halledersin. O senin sıkıntını müdüre götürür. Ondan sonra müdür seni kabul eder. Öyleyse sen Rabbinin yanına da direkt günahlarınla başvuramazsın, önce Rabbinin yanında değerli olan salih olan insanlara başvuracaksın, onlar seni Allah'a götürecekler.'

Veyl olsun o kafirlere ki bu sıfatlara sahip olan Allah'ı şirket müdürlerine kıyas ediyorlar. Bizim Rabbimiz şirket müdürü müdür?

Allah’a örnekler vermeye kalkmayın. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Hiçbir şey Allah’ın dengi, misli, benzeri ya da yakını olamayacağından, Allah’ın varlığı ve birliğine dair verilecek örnekler konusunda titiz olunmalıdır. Şanını, azametini, celal ve izzetini en iyi O bildiğinden, yalnızca Allah (cc), kendisiyle alakalı örnek verebilir. İnsanlar da bu örneklerle yetinirler.

Hiçbir şey O’nun benzeri/misli/dengi değildir. O, (işiten ve dualara icabet eden) Es-Semi’, (her şeyi gören) El-Basîr’dir. (42/Şûrâ, 11)

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
3:19
7:23
Akaid Soruları
1310 views   2019-08-28
2:58
Akaid Soruları
1184 views   2019-08-31
6:35
Akaid Soruları
841 views   2020-02-24
8:23
Akaid Soruları
2526 views   2020-02-24
2:10
2:44
Akaid Soruları
6098 views   2020-02-25
3:17
8:16
Akaid Soruları
4232 views   2020-03-25
4:14
6:55
19:10
Akaid Soruları
1252 views   2020-04-22
15:15
Akaid Soruları
755 views   2020-04-22
8:42
20:30
31.12
10:42
02:05
Akaid Soruları
2083 views   2020-08-26
01:37
01:16
Akaid Soruları
1987 views   2020-09-21
04:53
14:47
Akaid Soruları
2583 views   2020-11-24

Önerilen Videolar
08.13
Fıkıh Soruları
1498 views   2020-06-18
8:20
Ahlak Soruları
1843 views   2020-03-02
6:35
Akaid Soruları
841 views   2020-02-24
0:29
02:19
01.24