Tevhid Kitap
Kategori :

Akaid Soruları

Açıklama :

 

Nisa suresi 60. ayette hüküm mü yoksa hakem mi tağuttur? akaid sorusuna Halis Hoca (Ebu Hanzala) cevap veriyor.

Diğer sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamadığımız özel paylaşımlarımızdan güncel olarak haberdar olmak için linke tıklayarak WhatsApp hattımıza abone olabilirsiniz; https://bit.ly/2xHiHzN

Soru:
“Nisa suresi 60. ayette hüküm mü yoksa hakem mi tağuttur? Yani Allah’ın indirdikleri ile hükmetmeyen şahıs mı tağut olur, yoksa o şahsın verdiği hüküm mü tağut olur? Eğer hakem tağutsa, şahıs tağutlaşacaksa Allah niçin maide suresinde kim Allah’ın indirdikleri ile hükmetmezse onlar tağuttur demiyor da zalimdir, fasıktır, kafirdir diyor? Cevaplarsanız sevinirim.”

Cevap:
İnsanlar Allah’ın kitabından uzaklaştıkları için Allah’ın kitabının lugatını da bilmiyorlar. Yani Allah Kur’an-ı Kerim’de ayetleri nasıl indirir, hangi durumlar için hangi lafızları kullanır insanlar bunu bilmiyorlar.

Adam açtı ya Kur’an-ı Kerim’i okuyor.
“Allah’ın indirdikleri ile hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir” (5/Mâide 47)

Şöyle anlıyor. Fasık kimdir?
Fasık büyük günahları işleyen bundan dolayı da takva sınırının dışına çıkan ama müslüman olan kişidir. Adam böyle anlıyor. Çünkü Peygamber’den 300 sene sonra gelmiş fukahanın insanlara meseleleri daha iyi anlasın diye yaptığı taksimatı Allah’ın kitabının üzerine hakem kılıyor adam.

Veya ona göre bir müslümana kızdığında diyor ki adam zalimlik yapma Çünkü zalim ona göre şöyle haksızlık yapan her insan ona göre zalimdir. Zannediyor ki alemlerin Rabbi olan Allah onun günlük hayattaki konuşmalarına Kur’an-ı Kerim’i indiriyor. Allah senin ıstılahlarına senin terimlerine göre Kur’an indirmez. Allah’ın indirdiği kitapta kendine has bir uslubu kendine has bir dili vardır.

Zalim demek; Kur’an-ı Kerim’de Allah’a şirk koşan ve en büyük zulüm olan şirki işleyen demektir.

Fasık demek; Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın koyduğu hidayet hudutlarının dışına çıkan, Allah’a kafa kaldıran, Allah’a isyan eden adam demektir. Yani kafir olan adam demektir.

“... Allah’a şirk koşma! Şüphesiz ki şirk, en büyük zulümdür.” (31/Lokmân 13)

“Allah’ı bırakıp da sana fayda ve zarar vermeyecek olan varlıklara dua etme! Şayet böyle yaparsan hiç ku şkusuz, zalimlerden/müşriklerden olursun.” (10/Yûnus 106)

Allah’tan başkasına dua etmek, Allah’tan başkasına yalvarmak kişinin haksızlık yapması mıdır sadece?
Kişinin dinden çıkmasıdır. Ama Allah’tan peygambere diyor: ‘Sen o takdirde zalimlerden olursun.’

Allah, fasıklar grubunu hidayet etmez. (5/Mâide 108)

Maide suresinde Allah (cc)

Her kim Allah’ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kâfirlerin ta kendileridir. (5/Mâide 44)

Her kim Allah’ın indirdikleriyle hükmetmezse (onlar) zalimlerin ta kendileridir. (5/Mâide 45)

Her kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse (onlar) fasıkların ta kendileridir. (5/Mâide 47)
dediğinde birincisi dinden çıkan kafir ikincisi dinin içerisinde ama dinin içerisindeki zalim, üçüncüsü dinin içerisinde ama takvaya muhalefet eden fasık Allah bunu söylemiyor.

Allah (cc) diyor ki Allah’ın indirdikleri ile hükmetmeyenler bazısı mücerret kafirdirler, yani sadece inkarcıdır, bazısı hem inkarcıdır hem de zalimdir. Bazısı da hem inkarcıdır, hem zalimdir, hem de fasıktır. Allah’ın hudutlarının dışına çıkmak Allah’ın şeriatını delik deşik etmek için çaba gösterir.

Üç ayet de ehli kitap hakkında inmiştir. Zaten ehli kitabın Allah’a çocuk nispet eden, Allah üçün üçüdür diyen, takvanın dışına çıkmış fasık ya da adaletin dışına çıkmış zalim olması düşünülemeyeceği için üç ifade de büyük küfrü ifade eden küfürlerdendir.

Ondan ötürü Allah (cc) kafirleri anlatırken Kur’an-ı Kerim’de onların farklı vasıflarına vurgu yapmak istiyor. Çünkü her kafir bir değildir. Mesela bizim hayatımızda da tanıdığımız birçok kafir vardır. Kimisi iyi huylu kafirdir, kanser gibi kimisi kötü huylu kafirdir. Kimisi zalimdir, kafirliği ile beraber bir de müslümanlara zulmeder. Kimisi adildir. Kafirdir ama sen çok rahat onu şahitliğine güvenirsin. Çünkü adil bir adamdır, adalatin dışına çıkmaz. Kafirler çeşit çeşittir.

Allah (cc) de bize Kur’an-ı Kerim’de kafirlerin çeşitlerini söylüyor.

Onun için Nisa suresi 60 ayette Allah’ın (cc) bahsettiği hüküm değil, Allah’ın (cc) bahsettiği o hüküm ile hükmeden kafirlerdir.

Tefsir derslerinde şu meseleye değinmiştik:
İslam’ın şirk ile küfür ile bir meselesi yoktur. İslam’ın kafirle müşrikle bir meselesi vardır. İslam soyut kavramlarla uğraşmaz. Şirki var eden müşriktir. Küfrü var eden kafirdir. Zulmü var eden zalimdir. İslam bataklığın kendisi ile uğraşır. Bataklığın ürettiği sinekle uğraşmaz.

Sen yeryüzünden şirki kaldır. Müşriği var olduğu müddetçe şirk yeryüzünden silinse ne olacak? Müşrik varken şirk yeryüzünden nasıl silinecek.

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
3:19
7:23
Akaid Soruları
1346 views   2019-08-28
2:58
Akaid Soruları
1224 views   2019-08-31
6:35
Akaid Soruları
864 views   2020-02-24
8:23
Akaid Soruları
2576 views   2020-02-24
2:10
2:44
Akaid Soruları
6279 views   2020-02-25
3:17
8:16
Akaid Soruları
4279 views   2020-03-25
4:14
6:55
19:10
Akaid Soruları
1288 views   2020-04-22
15:15
Akaid Soruları
784 views   2020-04-22
8:42
20:30
31.12
10:42
02:05
Akaid Soruları
2123 views   2020-08-26
01:37
01:16
Akaid Soruları
2094 views   2020-09-21
04:53
14:47
Akaid Soruları
2645 views   2020-11-24
03:38