Tevhid Kitap
Kategori :

Akaid Soruları

Açıklama :

İmam Ahmed’e göre namaz İslam alameti midir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Diğer sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamadığımız özel paylaşımlarımızdan güncel olarak haberdar olmak için linke tıklayarak WhatsApp hattımıza abone olabilirsiniz; https://bit.ly/2xHiHzN

Soru:
İmam Ahmed’e göre namaz İslam alameti midir?
Ahmet İbni Hanbel namazı İslam alameti olarak mı görüyor?
Dârul küfürde namazı İslam alameti olarak gören kişi tekfir edilir mi?
Namaz her halukarda İslam alameti olupta faile bu fiilden müslüman hükmü verilir mi?

Cevap:
İmam Ahmed İbni Hanbel mutlak olarak namazı İslam alameti olarak kabul ediyor. Bunun dışında kalan mezhepler ise namazı İslam alameti olarak kabul etmiyorlar. Genel olarak söylenen şey budur.
Fakat ben derste anlattığımda hatırlarsanız bir çok nakil yaptım.
Ve dedim ki:
İmam Ahmed hiçbir karışıklığın olmadığı yerde namazı İslam alameti olarak kabul ediyor.
Fitnelerin ve bidâtlerin yayılmış olduğu toplumlarda İmam Ahmet namazı bir İslam alameti olarak kabul etmiyor diye.
Ve kim de İmam Ahmed karışık bir toplumda namazı mutlak anlamda İslam alameti olarak kabul ediyor derse, bu ya bilmeyen biridir. Yani o konuda bilgisi eksik olduğundan dolayı böyle konuşmuştur. Ya da müfteridir. Yani bilmediği bir konuda hevasına uydurmak için İmam Ahmed'e iftira ediyordur.
Bununla alakalı size şöyle bir nakilde bulunmuştum hatırlarsanız.

Ebu Ya'la yani Hanbeli mezhebinin büyük imamlarından, İbni Teymiye'nin de öncesinde yaşamış olanlardan. Tabakatu'l Hanabile kitabında İmam Ahmed'den şöyle bir nakil yapıyor. Daha doğrusu Merveziden İmam Ahmed'den şöyle bir nakil yapıyor.
Adamın biri İmam Ahmed'e soruyor.
Diyor ki:
"Ey imam yolda giderken ezan sesi işitiyorum. Gidip arkalarında namaz kılayım mı?"
İmam Ahmed diyor ki:
"Ben bu konuda gevşek davranıyordum. Akidesini bilmediğin adamın arkasında namaz kılma." diye.
Şimdi İmam Ahmed bunu söylemiş olduğu zaman niye bunu söylemiş oluyor?
Çünkü bir bidat yayılmış.
O da ney?
Mutezile bidati. Kur'an mahluk mudur değil midir? Bu insanların arasında yaygınlaşmış.
Kimin bu fitneye düşüp düşmediğini İmam Ahmed bilmediğinden ötürü İmam Ahmed ona ne diyor?
"Akidesini bilmediğin adamın arkasında namaz kılma." diye.
Demekki İmam Ahmed karışık toplumlarda namazı İslam alameti olarak görmüyor.
Zaten bunu İmam Ahmed'e nispet edenler iki sınıf insanlar kardeşlerim.
Bunlardan bir grup kendileri cahil olan, bir takım hocaların bu konuda iddia etmiş olduğu icmalar aldanan ve cehaletlerinden ötürü bundan başka bir görüşün olmadığını savunan insanlardır. Yani Maktisi demiş ki "İşte İbni Teymiye icma nakletti ki namaz İslam alametidir. Ben akidesini bilmediğim adamın arkasında namaz kılmam demek de dört mezhebden sonra ortaya çıkmış bidat bir akidedir." diye.
Tabi bu icma doğru ise bilmiyorum İmam Ahmed ne oluyor? Eğer dört mezheb hak ise İmam Ahmed hangi mezhepten oluyor? Orasını bilmiyorum. Yani İmam Ahmed'in kendi öğrencileri İmam Ahmed'den böyle naklediyorlar. Bizzat onun yanında yer alan insanlar. İbni Teymiye ise böyle bir icma naklediyor. Yani burada ya İbni Teymiye hata etmiştir diyeceğiz o da beşerdir, icma naklederken yanlış icma nakletmiştir. Doğrusu da budur.
Aktardığı icma yanlıştır İbni Teymiye'nin. O da bir insandır.
Yani biz imamlarımıza vahiy geliyor onlar ne derse doğrudur diyemeyiz. Bir icma aktarmıştır ve hata yapmıştır. İbni Teymiye'nin ne ilk ne de son hatasıdır. Ve İbni Teymiye zaten Akidetul Vasitiyye kitabını yazdıktan sonra bir tartışma yaşanıyor. Akidetul Vasitiyye mücessime akidesi midir değil midir diye bir tartışma yaşanıyor. İbni Teymiye bunun münazarasını yaparken Feteva'da girişinde diyor ki:
"İtikad ne benden ne de benden daha büyük olan adamlardan alınmaz."
Yani adam kendisi zaten bunu söylüyor. İtikad ne benden ne de daha büyük olan insanlardan itikad alınmaz diye. Veya hayızlı kadın tavaf yapabilir mi yapamaz mı diye feteva'nın sonunda meseleyi uzun uzun tahkik ediyor. Ondan sonra diyor ki:
"Ancak hüccet nas yani Kur'an ve sünnet veyahut icmadır."
Yani bir konu hakkında konuşulurken hüccet budur. Nas Kur'an ve sünnettir. Veyahut icmadır. Bundan başka birşey de hüccet olmaz. Geçen derslerde de hatırlatmıştım.
Diyor ki: "Fakat adetler üzerinde yetişmiş insanlara hüccet ikame etmek çok zordur."
Yani demek ki o da kendi çağında bunu yaşamış. Adam alışmış.
Hocalara alimlere dönmeye. Onun için Kur'an'ıda sünneti'de okusan adama hücceti ikame etmen çok zordur.

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
3:19
7:23
Akaid Soruları
1380 views   2019-08-28
2:58
Akaid Soruları
1245 views   2019-08-31
6:35
Akaid Soruları
883 views   2020-02-24
8:23
Akaid Soruları
2597 views   2020-02-24
2:10
2:44
Akaid Soruları
6326 views   2020-02-25
3:17
8:16
Akaid Soruları
4311 views   2020-03-25
4:14
6:55
19:10
Akaid Soruları
1309 views   2020-04-22
15:15
Akaid Soruları
805 views   2020-04-22
8:42
20:30
31.12
10:42
02:05
Akaid Soruları
2150 views   2020-08-26
01:37
01:16
Akaid Soruları
2127 views   2020-09-21
04:53
14:47
Akaid Soruları
2677 views   2020-11-24
03:38