Tevhid Kitap
Kategori :

Güncel Sorular

Açıklama :

Ebu Hanzala Hoca soru cevap kısmında kolaylaştırınız zorlaştırmayınız hadisini nasıl anlamamız gerekiyor? nasıl anlamalıyız sorusuna cevap veriyor.

 

'Kendini İslam'a nispet edenlere davet yaparken bazen şu hadisi söyleyip yanlış davet yaptığımı söylüyorlar:

"Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Birbirinizle anlaşın iyi geçinin ihtilafa düşmeyin." Hocam bu hadisi nasıl anlamalıyız?'

 

Halis Hoca bu soruya cevap vermeden önce Kur'an ve sünnete yönelmede insanların bir ölçüsü olması gerektiğini anlatarak Hadid suresindeki ayeti okuyor:

 

"Andolsun ki resûllerimizi apaçık (delillerle) gönderdik. İnsanlar adaleti ayakta tutsunlar diye onlarla beraber Kitab’ı ve mizanı (adalet ölçüsünü) indirdik..." (57/Hadid, 25)

 

Kolaylaştırmak nedir? Zorlaştırmak nedir? İnsanın bunu İslam'ın ölçülerine göre bilmesi gereklidir.

 

Kolay olan İslam'ın emrettikleridir.

 

Kim de cimrilik eder ve (Allah’a) ihtiyacı yokmuş gibi davranırsa ve en güzel olanı yalanlarsa Biz de ona zor olanı (masiyet ve cehennemi) kolaylaştırırız. (92/Leyl, 8-10)

 

Küfür hayatını, masiyetlerle dolu olan bir hayatı, fuhşiyatı Allah zor olan bir hayat diye isimlendiriyor. Kolay hayat ise Allah'a teslim olunan, Allah'a boyun eğilen, Allah'a itaat edilen bir hayattır.

 

"Kim de verir ve (Allah’tan) korkup sakınırsa ve en güzel olanı (Lailaheillallah’ı) doğrularsa, Biz de ona kolay olanı (salih ameli ve cenneti) kolaylaştırırız." (92/Leyl, 5-7)

 

Kolaylaştırmak ve zorlaştırmak meselesi Peygamberimizin sünneti ile bize anlatılmıştır:

Peygamberimizi iki şeyden birini tercih edeceği zaman haram olmadığı müddetçe kolay olanı seçerdi.

 

Bizim insanları kendisine davet ettiğimiz konu zorlaştırmanın veya kolaylaştırmanın olduğu bir mesele değildir.

Bir tarafta ateş ve ebedi cehennem var, öbür tarafta kurtuluş ve ebedi mutluluk

Bir tarafta batıl var, öbür tarafta hak

Bir tarafta şirk ve küfür var, öbür tarafta tevhid ve iman.

 

Ayrıca bizim davetimiz peygamberlerin davet yaptığı şekildedir. Peygamberler neye davet ediyorsa biz de ona davet ediyoruz.

 

Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız diyen insanlar bizim yaptığımız davet değil Allah'a iftira etmektedir.

 

"Âd (kavmine de) kardeşleri Hud’u (gönderdik). Demişti ki: “Ey kavmim! Allah’a ibadet/kulluk edin. Sizin O’ndan başka (ibadeti hak eden) hiçbir ilahınız yoktur. Siz yalnızca iftiracılarsınız.” (11/Hud, 50)

 

Hani babasına ve kavmine demişti ki: “Şu başında ibadet için bekleştiğiniz heykeller de neyin nesi?”  (21/Enbiya, 52)

“Biz babalarımızı onlara ibadet eder bulduk.” demişlerdi. (21/Enbiya, 53)

“Andolsun ki sizler de babalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz.” demişti.  (21/Enbiya, 54)

 

İbrahim (as) bu ayette kavmine yaptığı davette onların sapıklıkta olduğu söylüyor. İnsanların sapıklıkta yanlışta olduğunu söylemek zorlaştırmak değildir.

 

Peygamberimiz davet yaptığı zamanda da kavmi ona kolaylaştırmasını söylemiştir. Müşrikler:

Babalarımıza kafir deme, putlarımıza sövme,...

Peygamberimiz La ilahe illallah'ı, tevhid anlatmayı terk etmemiş ve onların atalarının sapıklıkta olduğu söylemekte geri durmamıştır.

 

Tevhid davetini anlatırken müşriklerin hep bu tutumlarda olduğu aşikardır.

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
11:24
Güncel Sorular
703 views   2019-08-27
0:29
3:49
3:26
5:46
2:06
Güncel Sorular
474 views   2020-02-20
5:12
Güncel Sorular
3232 views   2020-02-29
3:41
Güncel Sorular
1214 views   2020-02-29
8:26
2:50
1:24
Güncel Sorular
7868 views   2020-02-29
1:34
2:52
5:28
1:21
Güncel Sorular
593 views   2020-03-25
3:30
5:57
Güncel Sorular
698 views   2020-04-08
43:10
Güncel Sorular
1122 views   2020-04-17
04.09
04.06
02.32
04:34
02:09
Güncel Sorular
7260 views   2020-08-26
05:01
02:34
Güncel Sorular
948 views   2020-10-05
03:06
Güncel Sorular
2042 views   2020-11-30