Tevhid Kitap
Kategori :

Cezaevinden Sorular

Açıklama :

 

Nisa Suresi 48. ayet ile Maide Suresi 118. ayeti nasıl anlamalıyız? | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Diğer sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamadığımız özel paylaşımlarımızdan güncel olarak haberdar olmak için linke tıklayarak WhatsApp hattımıza abone olabilirsiniz;
https://bit.ly/2xHiHzN

İsterseniz önce iki ayeti okuyalım:
"Şüphesiz ki Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun (şirk) dışında kalanları dilediği için bağışlar. Kim de Allah'a şirk koşarsa hiç şüphesiz büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur." (4/Nîsa, 48)

"Onlara azap edecek olursan hiç şüphesiz onlar, senin kullarındır. Şayet onları bağışlarsan şüphesiz ki sen, (izzet sahibi, her şeyi mağlup eden) El-Azîz, (hüküm ve hikmet sahibi olan) El-Hakîm'sin."(5/Mâide, 118)

Şunu belirtmeliyim ki; Kur'ân ayetleri anlamın açıklığı ve kapalılığı göz önünde bulundurularak "muhkem ve müteşabih" olmak üzere ikiye ayrılır.

"Sana Kitab'ı indiren O'dur. O (Kitap)'tan bazı ayetler (kimsenin tahrif etmeye güç yetiremeyeceği şekilde sağlam, açık ve) muhkemdir. Onlar (Kitab'ın çoğunluğunu ve ana omurgasını oluşturan muhkem ayetler), Kitab'ın anası olan (ayetlerdir). Diğer bazısı da (kullarını imtihan etmek için açık kılmadığı) müteşabih ayetlerdir. Kalplerinde eğrilik bulunanlar, fitne çıkarmak ve (ayetleri hevalarına göre) yorumlamak için müteşabih olan ayetlerin peşine düşerler. O (ayetlerin) tevilini/hakiki anlamını yalnızca Allah bilir. İlimde derinleşenler derler ki: ‘Ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır.' Ancak akıl sahipleri düşünüp öğüt alır." (3/Âl-i İmran, 7)

Bu ayete göre Nîsa Suresi 48. ayet muhkemdir. Zira apaçıktır, anlamında hiçbir ihtilaf yoktur, dil ve anlam yönünden ihkam edilmiş/sağlamlaştırılmıştır. Mâide Suresi 118. ayet ise müteşabihtir. Anlamı ilk bakışta anlaşılmaz. Ancak kitabın çoğunluğunu ve ana omurgasını oluşturan muhkem ayetler ışığında anlaşılabilir. Bu nedenle selef uleması, Mâide Suresi 118. ayeti, Nîsa Suresi 48. ayet gibi muhkem naslar ışığında tefsir etmiştir. ( Bk. Zadu'l Mesir fi İlmi'l Tefsir, Mâide Suresi 118. ayet)

Hasan-ı Basri ve Ebu'l Aliye der ki: "Azap edecek olursan bu, onların küfürde ısrarları nedeniyledir.Bağışlayacak olursan bu, onların tevbeleri nedeniyledir."

Zeccac der ki: "İsa, onlardan bazısının iman ettiğini, bazısının da kâfir olduğunu biliyordu. Bu nedenle ‘azap edecek olursan' sözü kâfirler için… , ‘Şayet bağışlarsan' sözü küfrü terk edip iman edenler içindir…"

İbnu'l Enbari der ki: "Bu ayetin anlamı şudur: Hiç kimse sana itiraz edemez. Azap edersen kimse itiraz edemez. Bağışlarsan da kimse itiraz edemez."

İbni Kesir'de bu görüşü tercih ederek der ki: "Bu söz, zımnen (her şeyin) Allah'ın dilemesiyle olduğunu içerir. Çünkü O her dilediğini yapandır. O ki yaptığından sual edilmez, kullar ise suale çekilirler…" (Tefsiru'l Kur'ân'il Azim)

Suddi der ki (İbni Cerir Et-Taberi tercih eder): "Bu, ahirette değil dünyada yaşanan bir diyalogdur. Allah İsa'yı göğe yükselttiğinde bu diyalog yaşanmıştır. Henüz onların ne üzere öleceği belli değildir."

Buna göre onlar henüz yaşadığı için, ölmüş bir müşriğe değil, hayatta olan bir müşriğin bağışlanması istenmiştir. Bu da caizdir. Zira yasaklanan, ölmüş bir müşriğe bağışlanma dilemektir.

Sözün özü: Müfessirler, Mâide Suresi 118. ayeti muhkem naslara muhalif kabul etmiş ve muhkem naslar ışığında anlamaya çalışmışlardır. Birinci dereceden Hasan-ı Basri ve Ebu'l Aliye (r.hm) görüşü, ikinci derecede İbnu'l Enberi görüşü tercihe şayandır. Son görüş ise zayıftır. Zira Allah Resûlü bu ayeti dünya bağlamında değil, ahiret bağlamında tefsir etmiştir. (Müslim, 202) Allah (cc) en doğrusunu bilir.

Cezaevinde olan Halis Hoca'mıza (Ebu Hanzala) mektup göndermek için mektup adresi: "Halis Bayancuk - Silivri Kapalı Cezaevi (9 No'lu) - Silivri / İSTANBUL"

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
19:37
0:33
21:14
01.32
Cezaevinden Sorular
605 views   2020-06-18
05.15
21:14
23:22
Cezaevinden Sorular
2748 views   2020-08-25
31:08
Cezaevinden Sorular
610 views   2020-08-25
18:06
25:45
15:03
Cezaevinden Sorular
1574 views   2020-11-16
32:04