Tevhid Kitap
Kategori :

Cezaevinden Sorular

Açıklama :

İslami yapılarda itikadi menheci ve ahlaki çözülmeleri anlamanın en etkili yolu, Kur'an'ı düşünerek, tertil üzere okumaktır. Halis Hoca (Ebu Hanzala) - Tevhid Dergisi - Hasbihal - Sesli Makale

 

İtikadi, ahlaki, menhecî çözülmelerin nedenleri:

1. Anlamadan kabul etmek

2. İtikadı başkasına emanet etmek veya göreceli meseleleri emanet edememek

3. Haramın toplumsallaşması ve emr-i bi'l ma'rufun bitmesi

4. Aynileşme/yaşamın rutinleşmesi

5. Davanın belli şahıslara mal olması

 

1. Anlamadan kabul etmek:

 

İnsan kabul ettiği akideyi ve menheci iyi anladığından emin olmalıdır. Çünkü akide ve menhec tüm hayatı etkileyen birer temel vazifesi görürler. Kulluğumuz, İslami çalışmalarımız, olaylar karşısında verdiğimiz tepkiler bu iki temel üzere yükselir.

 

2. İtikadı başkasına emanet etmek veya göreceli meseleleri emanet edememek:

 

Çözülme nedenlerinden biri; itikad ve menheci başkalarına emanet etmedir. Bizim yerimize onlar inanır, onlar düşünür, onlar karar verirler. "Ağabeyim bilir, hocam bilir, şeyhim bilir..." hastalığı yani. Daha doğru bir ifadeyle "...Din bilginlerini ve abidlerini Rab edinme"! (9/Tevbe 31)

 

Her insan itikadı ve menheci delilleriyle bilmeli, tüm yönleriyle anlamaya çalışmalıdır. Din, kimseye emanet edilmez, vekalet kabul etmez. Dinini bir başkasına emanet eden veya şeyhini/hocasını dinine vekil kılan sapıtmıştır.

 

İslami çalışmada bir başkasına emanet edilecek tek şey, göreceli meselelerde karar verme yetkisidir. İki meşru arasında tercih yaparken, ilim ve tecrübe sahibi insanlar karar verir, bizler uygularız.

 

3. Haramın toplumsallaşması ve emr-i bi'l ma'rufun bitmesi

 

Ehl-i kitapla ilgili Kur'an şu ayetleri kaydeder:

 

"Onların birçoğunu günah, düşmanlık ve rüşvet/haram yemede (birbirleriyle) yarışırken görürsün. Yaptıkları ne kötü bir şeydir. Rabbanilerin ve din bilginlerinin onları günah olan sözden ve rüşvet/haram yemekten sakındırması gerekmez miydi? (Âlimlerin ve yöneticilerin iyiliği emredip kötülükten alıkoymagörevini terk ederek) yaptıkları şey ne kötüdür."(5/Mâide, 62-63)

 

Bir haramın toplumsallaşması; meşrulaşması ve insanların alenen onu işlemesidir. Şayet âlimler de bu duruma susuyor ve uyarıda bulunmuyorsa; toplum helakın eşiğine gelmiştir.

 

Dikkat ettiyseniz burada kilit nokta emr-i bi'l ma'ruf nehy-i ani'l münkerdir...

 

4. Aynileşme/yaşamın rutinleşmesi

 

İslam, mücadele dinidir. Onun müntesipleri tüm insanlık için çıkarılmış için en hayırlı ümmettirler. Onlar yer yüzünde Allah'ın şahitleridirler. Allah yolunda hakkıyla cihat ederler. Nefisle, şeytanla, tağutlarla, Allah'ın yolundan alıkoyan zalimlerle…(Bk.2/Bakara, 143; 3/Âl-i İmran, 110; 9/Tevbe, 29; 22/Hac, 78)

 

İnsan rutinleşen şeyden sıkılır. Bu, dinî yaşam olsa da mı? Evet, insan rutinleşmiş bir dinî yaşamdan da sıkılır, bıkar. Dinden; kulluktan, mücadeleden lezzet almaz olur. Yolunda gitmeyen bir şeyler vardır. Bu noktada insan yeni arayışlar içine girer. Aslında mesele gayet basittir: Durgun su kokar…

 

5. Davanın belli şahıslara mal olması

Her davanın bir lideri ve öncü şahsiyetleri olur. Bunlar davayı temsil eder, kardeşlerine güven verir. Ancak dava bunlara mal olur ve insanlar uzaktan izleyen, alkışlayan, övünen pozisyona düşerse çözülme başlar. Çünkü işin kaderinde bu vardır. "Siz Allah'ı korursanız Allah da sizi korur." Siz davaya sahip çıkarsanız davanız size sahip çıkar.  Sizi kurtaracak şey; emeğiniz, fedakârlığınız, adanmışlığınızdır.

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:35  Kur'an'ı düşünerek, tertil üzere okumaktır.

01:47  Anlamadan kabul etmek

03:42  İnsan, kabullerini iyi kontrol etmelidir.

03:50  Bugüne kadar kabul ettiklerimizden nasıl emin olabiliriz?

04:33  İtikadı başkasına emanet etmek veya göreceli meseleleri emanet edememek

05:00  Din kimseye emanet edilmez

06:30  Haramın toplumsallaşması ve emr-i bi'l ma'rufun bitmesi

08:55  Bir toplumda bilenler niye susar?

10:23  Mümin toplum; emr-i bi'l ma'ruf toplumudur,

11:10  Asr-ı saadet nasihat müessesesinin diri olduğu bir toplumdur.

13:25  "Ona: 'Allah'tan kork!' denildiği zaman, gururu/kibri onu günaha sürükler. Böylesine cehennem yeter. O, ne kötü bir yataktır."

17:14  Aynileşme/yaşamın rutinleşmesi

20:34  Mücadelesi olmayan hayat rahat bir hayattır. İnsanı gevşetir, menfaatçi yapar, şımartır.

20:51  Davanın belli şahıslara mal olması

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
19:37
0:33
21:14
01.32
Cezaevinden Sorular
760 views   2020-06-18
05.15
21:14
23:22
Cezaevinden Sorular
2905 views   2020-08-25
31:08
Cezaevinden Sorular
702 views   2020-08-25
18:06
25:45
15:03
Cezaevinden Sorular
1781 views   2020-11-16
32:04