Tevhid Kitap
Kategori :

Cezaevinden Sorular

Açıklama :

Alternatif Tıp Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Diğer sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamadığımız özel paylaşımlarımızdan güncel olarak haberdar olmak için linke tıklayarak WhatsApp hattımıza abone olabilirsiniz; https://bit.ly/2xHiHzN

Soru:
Hocam! Alternatif tıp hakkında ne düşünüyorsunuz? Nebevi Tıp (Allah Resûlü'nün sağlıkla ilgili tavsiyeleri), sünnet gibi bağlayıcı mıdır?

Bir tane tıp vardır; o da insan sağlığıyla ilgilenen ilim dalıdır. İnsan sağlığıyla ilgilenecek kimsenin mutlaka bu işin eğitimini almış olması, yetkin bir hekimin/kurumun "Bu adam hekimdir" anlamında icazet/diploma vermesi gerekir. Tababet hususunda ehil bir hekim/doktor, gönlünün mutmain olduğu yöntemle tedavi yapabilir.

Burada iki temel noktaya temas etmek istiyorum: İlki; eğitimden kastım, modern cahiliyenin bir dogması hâline gelen "Eğitimin yeri üniversitedir" safsatası değildir. Zira modern cahiliye uluhiyet ve rububiyet iddiasına sahiptir. Evet, üniversite bir eğitim kurumudur; ancak bilginin tek kaynağı değildir.

İkincisi; tüm cahil toplumların yarısı din âlimi, kalan yarısı da acar birer doktordur. Bir sağlık sorununuzu anlatmaya görün; en az birkaç cahil önce tanı koyar, sonra da ilaç tavsiyesinde bulunur. Böyle bir toplumda baharatçıların doktor muamelesi görmesi ve sergiledikleri cehalete "alternatif tıp" demesi doğaldır. Alternatif, geleneksel veya tamamlayıcı tıp Ne isimle isimlendirirsek isimlendirelim, insan sağlığıyla ilgilenen insanların mutlaka eğitim almış olması gerekmektedir.

Nebevi Tıp!
Allah Resûlü'nün (sav) tıbba dair tavsiyeleri iki başlık altında incelenebilir:

a. Vahiy kaynaklı olduğunu bildiğimiz tavsiyeler:

Ebu Said'den (ra) şöyle rivayet edilmiştir:

"Bir adam, Peygamber'e gelerek, 'Benim kardeşim karnından rahatsız.' dedi. Allah Resûlü, 'Ona bal içir.' dedi. Daha sonra adam ona ikinci defa gelince yine, 'Ona bal içir.' dedi. Sonra yanına üçüncü defa geldi. Yine ona, 'Ona biraz bal içir.' dedi. Daha sonra Peygamber'e gelip, 'Yaptım.' dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü, 'Allah doğru söylemiştir, fakat kardeşinin karnı yalan söylemiştir. Sen ona bal içir.' dedi. Ona bal içirdi ve iyileşti." (Buhari, Müslim)

Yüce Allah Kur'ân'da balın insanlar için şifa olduğunu belirtmiştir:

"Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: 'Dağlardan, ağaçlardan ve onların yaptıkları bal kovanlarından kendin için evler edin. Sonra tüm meyvelerden ye ve Rabbinin senin için kolaylaştırdığı yollarda seyret.' Karınlarından çeşitli renklerde içecek/bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz ki bunda, düşünen bir topluluk için ayet vardır." (6/Nahl, 68-69)

b. Vahiy kaynaklı olup olmadığını bilmediğimiz tavsiyeler:

Allah Resûlü (sav) dünyevi konularda konuştuğunda -ki tıp dünyevi bir ilimdir- her zaman vahiy kaynaklı konuşmazdı. Tecrübe, gözlem, yetiştiği bölgenin örf ve âdetlerine dayanarak da konuşur, tavsiyelerde bulunurdu:

Cüdane binti El-Esediyye (r.anha), Resûlullah'ı (sav) şöyle buyururken işitmiştir:

"Süt emziren kadın ile birleşmeyi yasaklamayı içimden geçirdim. Sonunda Rumların ve Farsların bu işi yaptıkları ve bunun çocuklara zarar vermediği aklıma geldi." (Müslim)

Usame b. Zeyd (ra) şöyle demiştir:

"Bir kimse Resûlullah'a gelmiş ve 'Ben, hanımımla azil yapıyorum.' demiş. Resûlullah, 'Bunu niçin yapıyorsun?' buyurmuş. O da 'Çocuğuna -veya çocuklarına- acıyorum.' demiş. Bunun üzerine Resûlullah, 'Eğer bu zararlı bir şey olsaydı Farslara ve Rumlara zarar verirdi.' buyurmuş." (Müslim)

Allah Resûlü (sav) 4000 yıldır uygulanagelen ve o dönem tıpçılarının da sıklıkla başvurduğu bir yöntemi aldı ve kullandı. Tarımda, sanatta, yeme içmede, savaş stratejisinde kendi gününün tekniklerini kullandığı gibi… Bu sebeple "Hacamat sünnettir." demek yerine "Hacamat, Allah Resûlü'nün de kullandığı bir yöntemdir." demek daha doğru gözükmektedir. Hacamatı bir örnek kabul ederek, bunu diğer tıbbi -yani dünyevi tavsiyeler- için düşünebiliriz. Bu bilginin/ayrımın bize şu faydası olacaktır: Örneğin, Müslim veya İslami hassasiyeti olan -dinle ve Allah Resûlü'nün sünnetiyle sorunu olmayan- bir doktor size hacamat yapmamanız, sülük ya da çörek otu kullanmamanız gerektiğini; size özel nedenlerle bu sayılanların sağlığınıza zarar vereceğini söylüyorsa; dünyevi bu ilimde uzman olan doktoru dinlemelisiniz. Dünyevi işlerde -kendi tavsiyesi olsa bile- daha bilgilileri dinlememizi isteyen bizzat Allah Resûlü'nün kendisidir.

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
19:37
0:33
21:14
01.32
Cezaevinden Sorular
722 views   2020-06-18
05.15
21:14
23:22
Cezaevinden Sorular
2849 views   2020-08-25
31:08
Cezaevinden Sorular
668 views   2020-08-25
18:06
25:45
15:03
Cezaevinden Sorular
1743 views   2020-11-16
32:04