Tevhid Kitap
Kategori :

Cezaevinden Sorular

Açıklama :

3. Dünya Savaşı Söylemi Gerçekçi midir? Böyle Bir Durumda Muvahhidler Nasıl Pozisyon Almalıdır sorusuna Halis Hoca'mız (Ebu Hanzala) cezaevinden yazdıkları ile cevap veriyor.

 

Mevcut vakıayı şer'i veya siyasi yönden tahlil eden hemen herkes, dünyanın yeni bir savaşa gebe olduğunu görmektedir. Kimi tahliller bir adım ileri giderek savaşın başlamış olduğunu, coğrafyada devam eden vekalet savaşlarının bu savaşın ön cephesi olduğunu söylemektedir.

 

Allah'ın (cc) değişmez sünnetlerinden biri şudur: Bir zümre haksız yere büyüklenir, ekini ve nesli ifsad eder, toplumun din, can, mal, akıl ve namus güvenliği kalmazsa Allah savaşlar yoluyla zalim ve mufsid topluluktan intikam alır.

 

"… Şayet Allah insanların bir kısmını diğer bir kısmı (ile tarih sahnesinden silip) savmasaydı, yeryüzünde düzensizlik/kaos/bozgun olurdu. Fakat Allah âlemler üzerinde büyük bir lütuf ve ihsan sahibidir." (2/Bakara, 251)

 

"Allah, insanların bazısını diğer bir kısmıyla savıp (yeryüzünde bozgunculuk yapmalarına engel olmasaydı) şüphesiz ki manastırlar, kiliseler, havralar, içinde Allah'ın adının çokça anıldığı mescidler yıkılırdı. Elbette Allah, kendisine yardım edene yardım edecektir. Şüphesiz ki Allah, (güç ve kuvvet sahibi olan) Kaviy, (izzet sahibi, her şeyi mağlup eden) Azîz'dir." (22/Hac, 40)

 

Allah'ın (cc) değişmez yasalarından olan bu sünnet, tarihte birçok kere yaşanmıştır. Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlı ve daha nice imparatorluklar, bu savaşların ardından kurulmuş ve yine bu ve benzeri savaşların ardından yıkılmıştır.

 

Mevcut duruma baktığımızda; azgınlık, ifsad ve büyüklenme yaşamın her alanına sirayet etmiştir. %1'ini oluşturan azınlık, kalan ?'u dini, mali ve siyasi yönden sömürmektedir. Bu durumda Allah'ın (cc) sünnetinin tahakkuk edip azgın azınlığı tarih sahnesinden silmesi an meselesidir.

 

İçinde bulunduğumuz süreç, bir başka açıdan bakıldığında Allah'ın (cc) şu sünnetini hatırlatmaktadır:

 

"Kendilerine hatırlatılan (öğüdü) unuttuklarında üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Kendilerine verilenlerle sevinmeye/şımarmaya başlayınca onları ansızın yakalayıverdik. (Azabı gördüklerinde kurtulmaya dair) tüm ümitlerini yitirenlerden oldular. Böylece o zalimler topluluğunun (kökü kurutulup) arkaları kesildi. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun." (6/En'âm, 44-45)

 

İnsanlık kendisine verilen öğüdü unutmuş durumdadır. Allah'ı birleme öğüdüne sırt çevirip şirke; takva öğüdüne sırt çevirip fahşa ve münkere yönelmiştir. Allah (cc) "her şeyin kapısını" insanlığa açmıştır. Bilim ve teknolojinin sunduğu imkânlar biraz da bu sünnetle ilgilidir.

 

Bir diğer dikkat çekici unsur; insanlar elde etikleri nedeniyle sevinip şımarma hâlini yaşamaktadır. Bunun bir adım sonrası insanlığın azapla yakalanmasıdır.

 

Toplu helaklar, 1 ve 2. Dünya (paylaşım) savaşlarında olduğu gibi savaşlarla olmaktadır. Allah'ın sünneti muhakkak vuku bulacak, bu zulüm sistemleri yıkılacak ve yeni bir düzen kurulacaktır.

 

Nasıl bir yol izleyeceğiz?

 

Allah Resûlü (sav) tam da böyle bir zamanda zuhur etmişti. O günün iki süper gücü olan Rum ve Farslar paylaşım savaşı vermekteydi.

 

Allah, Resûlü'nü ve ashabını Medine'ye sevk ettikten sonra stratejisini değiştirmedi. Devletlerin savaşına taraf olmadı. Yerleştiği topraklarda iyice kök salmak ve yakın tehlikeleri güç ve imkân nisbetinde bertaraf etmeye başladı.

 

O (sav) daha ilk günden Roma'ya, Farslara ve sair devletlere savaş açmadı.

 

Ne yaptı?

 

İnsanları Allah'a davet etti. Davete icabet edenleri eğitti. Davet için emin bir belde oluşturdu. Sessiz, kararlı ve programlı bir şekilde, güç ve imkânlarını gözeterek adım adım genişledi.

 

Tüm Arap yarımadası Fars ve Rum savaşını konuşurken, O olaylardan haberdar olmakla yetindi

 

Umuyorum ki dünya devletlerin birbirine düşeceği bu yeni savaşta muvahhidler olarak Resûlullah'ı örnek almaya muvaffak oluruz.

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:14  3. Dünya Savaşı Söylemi Gerçek Midir?

00:49  Allah'ın (cc) değişmez sünnetlerinden biri

01:01  Allah savaşlar yoluyla zalim ve mufsid topluluktan intikam alır.

01:56  Geçmişten günümüze yaşanan savaşlar

03:14  Bilim ve teknoloji ile şımarmak

04:08  Olası bir savaş durumunda nasıl bir yol izleyeceğiz?

04:33  Peygamberimiz Rum ve Farslar savaştığında ne yaptı?

05:45  Allah Resulü'nün (sav) stratejisi

 

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
19:37
0:33
21:14
01.32
Cezaevinden Sorular
760 views   2020-06-18
05.15
21:14
23:22
Cezaevinden Sorular
2905 views   2020-08-25
31:08
Cezaevinden Sorular
703 views   2020-08-25
18:06
25:45
15:03
Cezaevinden Sorular
1781 views   2020-11-16
32:04