Tevhid Kitap
Kategori :

Cezaevinden Sorular

Açıklama :

Halis Hoca (Ebu Hanzala) ‘Yaptığımız çalışmaların devamlı olabilmesi için nelere dikkat etmeliyiz?’ sorusuna sesli makalede cevap veriyor.

 

İslam’a hizmet alanında bir iş yaptığımızda, şunu bilmeliyiz:

 

Ben, bir yapının içinde, belli bir hedef gözetilerek, öncesi ve sonrası olan bir iş yapıyorum.

 

Neden?

 

Çünkü İslami çalışma bir yürüyüş gibidir. Bizden önce atılmış bazı adımlar var. Bizden sonra da yeni adımlar eklenerek yürüyüş sürecek. Yaptığımız hizmeti bu yürüyüşteki adımlara benzetirsek, öncesiyle uyumlu ve sonrasına yardımcı bir adım atmak zorundayız. Burada kilit kavramlar uyumlu ve yardımcı olmaktır.

 

Uyumlu adım:

Adımlarımızın öncesiyle uyumlu olabilmesi için, cemaatin menhecini iyi bilmeliyiz. O menhece uygun bir şekilde işimizi yapmalıyız. Böylelikle iş yapan sorumlular değişse de uyum bozulmaz. Bu da işin kalitesine yansır, ihsan üzere bir hizmet yapılmış olur.

 

Örneğin:

 

Cemaatte asıl olan insanların sorunlarıyla birebir ve yüz yüze ilgilenmektir. Bunun da belirlenmiş yeri ve zamanı vardır. Örneğin, “İnsanların sorunlarını öğlen namazı sonrası ve on beş dakikayı geçmemek kaydıyla dinleyeceğiz.” dedik. Bunu bir kural/menhec olarak kabul ettik. Siz, bu kuralı çiğniyor ve herhangi bir zamanda ayaküstü insanları dinliyorsunuz. Ya da saatlerce oturup muhabbet ediyor, belirlenmiş süreyi aşıyorsunuz. Sizden önce çalışmış kardeşiniz tam tersini yapmış…

 

Ayaküstü konuşmak isteyenleri, üslubuna uygun bir şekilde, belirlenmiş zamana ertelemiş. Zamanı gelince de belirlenmiş süreye riayet ederek dinlemiş. Sizce ne düşünür insanlar? İşini yapan kardeşimizin kibirli, sert, soğuk bir insan olduğunu düşünür! Ya da sizin gevşek, usulsüz, cıvık bir insan olduğunuzu! Buna hakkınız var mı?

 

Bir de bu insanların yeni olduğunu ve henüz ilk eğitimlerini tamamlamadıklarını düşünün! Onlara bir ömür sıkıntı çekecekleri menhecî bir sapkınlık aşılamış oldunuz. Hiç kimsenin ne kendine ne kardeşlerine ne de hizmet ettiği davaya, düşüncesizce zarar verme hakkı vardır.

 

Ya da şöyle düşünün: “Din nasihattir.” diyen ve “birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin” kurtuluşa erdiğini haber veren bir dinin mensuplarıyız. Hâliyle çalışmalarımızın aslını “nasihat/öğüt” anlayışı oluşturuyor. Bir kardeşimiz, insanlara nasihat etmiyor, edemediğini söylüyor. Yani belirlenmiş kuralların dışına çıkıyor. Bu, usulsüzlük olması yanında, beraber çalıştığı kardeşlere de zarar veriyor.

 

Çünkü; nasihate alışmış bir insana, nasihat edilmediğinde rahatsız olur. Acaba nasıl büyük bir cürüm işledim ki, benden yüz çevrildi diye düşünür. Kimisi eski hocasıyla yenisini kıyaslar. Kalbi hastalıklıysa eskisinin kendine zulmettiğini, yeni hocasının daha anlayışlı olduğunu iddia eder.

 

Şu bir gerçek; nasihat dinlemekten rahatsız olanlar, herkesi kendileri gibi düşündüklerinden, nasihat etmekten de hoşlanmazlar. Bu, bir kalp hastalığı ve ubudiyet illetidir. Böyle bir insanın, nasihati esas alan bir yapıda bulunması bir sorun, görev alması daha büyük bir sorundur. Zira bu, o insanın ne kendini ne de davayı tanıdığını gösterir. Kendinden önce çalışmış arkadaşlarına ve kardeşlerine verdiği zarar da cabası.

 

Yardımcı adım: Yapılan her iş, bir sonraki işin ön adımıdır. Biz olmasak da o iş başkaları tarafından yapılacak, gelişerek devam edecektir. Yaptığımız işi, bizden sonra gelecek olanlara yardımcı olacak şekilde, bir düzen ve tertip içinde yapmalıyız. Bu da dosyalama ve arşivleme ile mümkündür.

 

Örneğin, bir iftar organizasyonu yapıyoruz ve sorumlu biziz. İşi yaptıktan sonra kardeşlerimizle oturmalı, bir değerlendirme toplantısı yapmalı ve sonuçları kayıt altına almalıyız.

 

Bir sonraki yıl, bu işi yapacak kardeşlerimiz, bu tecrübeden yararlanıp aynı hatalara düşmeyecek, ihsan üzere bir organizasyon yapacaktır. Aksi hâlde, sürekli aynı hatalar tekrar edecek, İslam’a ve Müslimlere yakışmayan kalitesiz ve uyumsuz işler ortaya çıkacaktır.

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:13  Yaptığımız çalışmaların devamlı olabilmesi için nelere dikkat etmeliyiz?

00:24  İslami çalışma bir yürüyüş gibidir.

01:00  Cemaatin menhecini iyi bilmek

01:23  Çalışma devamlılığına örnekler

02:49  Usulsüzlük

04:22  Yardımcı adım: Yapılan her iş, bir sonraki işin ön adımıdır.

04:41  Dosyalama ve arşivleme ile kayıt altına almanın önemi

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
19:37
0:33
21:14
01.32
Cezaevinden Sorular
687 views   2020-06-18
05.15
21:14
23:22
Cezaevinden Sorular
2814 views   2020-08-25
31:08
Cezaevinden Sorular
646 views   2020-08-25
18:06
25:45
15:03
Cezaevinden Sorular
1703 views   2020-11-16
32:04