Tevhid Kitap
Kategori :

Cezaevinden Sorular

Açıklama :

 

El-Avasım Mine'l Kavasım Kitabı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Diğer sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamadığımız özel paylaşımlarımızdan güncel olarak haberdar olmak için linke tıklayarak WhatsApp hattımıza abone olabilirsiniz;
https://bit.ly/2xHiHzN

Bu sayıdaki amacımız; Kur'ân'a ve sünnete aykırı bir durum gördüğümüzde veya genel İslami ilkeler ile bağdaşmayan bir üslupla karşılaştığımızda nasıl bir yol izleneceğini açıklamak. Açıklamaya geçmeden önce; vahyin öğretilerine aykırı gördüğümüz ve bugün yaygın olarak kullanılan “geçmişe dönük” hatalı uygulamalara değineceğiz.

- Yokmuş gibi davranmak: Bir kesim, ise geçmişten gelen ve ayıklanması gereken yanlışlar yokmuş gibi davranıyor. İtikadi, amelî ve ahlaki yanlışlar karşısında kör/sağır bir tavır takınıyor.

- Kutsamak ve savunmak: Bir kesim, geçmişe ait olan her şeyi kutsuyor, savunuyor. Öyle ki vahye aykırı nakiller için zorlama tevillerle vahiyden dayanak buluyor; bulamadığı yerlerde keşf vb. Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği kavramlara sığınıyor.

- Geçmişi reddetmek: Bir kesim ise geçmişin hatalarını gündemleştirip geçmişi bir bütün olarak reddediyor, yok sayıyor.

Her konuda olduğu gibi bu konuda da ölçümüz vahiydir, vahiy olmalıdır. Vahiy, geçmişi bir bütün olarak kabullenip kutsamayı da; bazı hatalar nedeniyle tüm geçmişi reddetmeyi de kabul etmez. Yanlışlar karşısında tarafsız, sessiz kalmanın da vahiyde karşılığı yoktur. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, adil şahitler olmak; elle, dille ve kalple mücadele etmek üzere kurulmuş bir dinde karşılık bulması da mümkün değildir.

Vahiy, geçmişi, doğruları ve yanlışlarıyla iyisi ve kötüsüyle önümüze koyar. İyiliğin iyilik olduğuna kötülüğün de kötülük olduğuna şahitlik eder. Vahiy bize Musa'nın (as) kıssasını anlatır. Onun (as) sabrını, destansı mücadelesini, çektiği çileler karşısında Allah'a olan güvenini... bize örnek gösterir. Ancak bunun yanında onun (as) bir insan öldürüp tevbeyle Allah'a (cc) yöneldiğini, “Firavun'a git...” (79/Nâziât, 17) emri karşısında ilk etapta korktuğunu, sihirbazların sihri karşısında endişe yaşadığını, meselelerin iç yüzünü bilmeden kardeşi Harun'un (as) saçını sakalını çekiştirdiğini de haber verir. O, bir bütün olarak Musa Peygamber’dir ve tüm yaşantısıyla bizim için hidayet imamıdır. Onun (as) bir resûl olması yukarıda mezkûr şeyleri yaşamasına engel olmadığı gibi; yaşadığı olaylar onun risaletine de gölge düşürmemiştir. Eksiklikten, hatadan ve kusurdan münezzeh olmak yüce Allah'a (cc) ait bir sıfattır.

  ...

Allah Resûlü'nün (sav) bazı vakalarda uyarılmış olması onun (sav) örnekliğine gölge düşürmediği gibi; örnek bir hidayet rehberi olması da Allah (cc) tarafından uyarılmasına engel olmamıştır.

Vahyin bu tasarrufundan yola çıkarak diyebiliriz ki; geçmiş bütünüyle bizimdir. Onda bazı hataların yapılmış olması onu tamamen reddetmeyi gerektirmediği gibi; hiç yanlış yokmuş gibi davranmak veya geçmişi yanlışlarıyla kutsamak da gerekmez. Vahiy, geçmişi değerlendirmemizde temel ölçüdür. Ona uyan bizimdir; ona uymayan yanlıştır.

Soru: Hocam! Kadı Ebu Bekr İbnu'l Arabi'nin “el-Avasım mine’l Kavasım” kitabını okudunuz mu? Şayet okuduysanız kitap hakkındaki düşüncelerinizi benimle paylaşır mısınız? Kadı Ebu Bekr İbnu'l Arabi (rh) hicri 467-543 yılları arasında yaşamış, Maliki Mezhebi’ne müntesip, birçok ilimde faydalı eserler vermiş bir İslam âlimidir. Bu eserlerin meşhur olanları, Kur'ân'daki ahkam ayetlerini tefsir ettiği “Ahkamu'l Kur'ân” ve Sünen-i Tirmizi'yi şerh ettiği “Aridetu'l Ehvezi” isimli kitaplarıdır. Şüphesiz ki tüm kitapları arasından en meşhur olanı da sormuş olduğunuz “el-Avasım mine'l Kavasım” kitabıdır.

Kitapta İslam'a zarar verdiğine inandığı dört sınıfı ele almış, onların batıl düşüncelerini zikretmiş, onlara akli ve naklî delillerle cevap vermiş, onlarla mücadele edecek ilim talebelerine münazara usulüne dair yol göstermiştir. Tenkit ettiği gruplar Bâtıniler, filozoflar, Zahirîler ve özelde Şia olmak üzere sahabe döneminde yaşanan fitneleri öne sürüp ashabı ve Emeviler'i eleştiren kimselerdir.

...

El-Avasım Mine'l Kavasım Kitabı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? yazısını Tevhid Dergisi’nden okumak için tıklayınız:
https://bit.ly/39TV1cy

Cezaevinde olan Halis Hoca'mıza (Ebu Hanzala) soru sormak için videonun yorum kısmına yazabilir veyahut kendisine doğrudan mektup gönderebilirsiniz.

İletişim/Mail adresi: [email protected] Ebu Hanzala Hoca'mızın mektup adresi: "Halis Bayancuk - Silivri Kapalı Cezaevi (9 No'lu) - Silivri / İSTANBUL"

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
19:37
0:33
21:14
01.32
Cezaevinden Sorular
723 views   2020-06-18
05.15
21:14
23:22
Cezaevinden Sorular
2849 views   2020-08-25
31:08
Cezaevinden Sorular
668 views   2020-08-25
18:06
25:45
15:03
Cezaevinden Sorular
1743 views   2020-11-16
32:04