Tevhid Kitap
Kategori :

Cezaevinden Sorular

Açıklama :

Nikah akdindeki islam'a aykırı şart, akdi geçersiz kılar mı? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Diğer sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamadığımız özel paylaşımlarımızdan güncel olarak haberdar olmak için linke tıklayarak WhatsApp hattımıza abone olabilirsiniz; https://bit.ly/2xHiHzN

Soru:
Hocam! Yurt dışında yaşıyorum. On yıllık bir evliliğim ve üç çocuğum var. Ehl-i Kitap bir kadını sevdim, onun da rızasıyla ikinci evliliğimi yapmak istiyorum. Maddi durumum iyi ve adaleti gözeteceğime inanıyorum. Eşim ve ailesi bu isteğime şiddetle karşı çıkıyor. Eşim, “ikinci evlilik yapmayacağımı şart koştuğunu” iddia ediyor. Hatırlamıyorum, ama doğru söylediğine inanıyorum. Öyle olsa bile şartın, İslam’a aykırı olup geçersiz olduğunu düşünüyorum. Eşim ve ailesi muvahhid. İkinci evlilik yaptığım takdirde ilk eşimi boşamış mı olacağım? Süreç çok uzadı. Ailede huzur kalmadı, günaha düşmekten de korkuyorum. Sorumun cevabını hızlı vermenizi rica ediyorum. Allah (cc) razı olsun.

Cevap:
 Yüce Allah’tan temennim; ailevi sıkıntınızı gidermesi ve sizi rahmetiyle, yaşadığınız karanlıklardan aydınlığa çıkarmasıdır. Sorunuzun cevabı birkaç farklı konuyla ilintili. Ben de önemli gördüğüm kısımdan başlayacağım:

Ehl-i Kitap’la Evlilik

Yüce Allah müşriklerle evliliği yasaklamış, ancak müşriklerin içinden Ehl-i Kitap kadınlarla evlilik yapılmasına izin vermiştir:

“İman edinceye dek müşrik kadınlarla evlenmeyin. Müşrik bir kadın hoşunuza gitse bile mümin bir cariye ondan daha hayırlıdır. (Kadınlarınızı) iman edinceye dek müşrik erkeklerle evlendirmeyin. Müşrik bir erkek hoşunuza gitse bile köle bir mümin ondan daha hayırlıdır. Bunlar (müşrik erkek ve kadınlar), ateşe davet ediyorlar. Allah ise kendi izniyle cennete ve bağışlanmaya davet ediyor. İnsanlar öğüt alsınlar diye (Allah) ayetlerini açıklıyor.”(2/Bakara, 221)

“Bugün temiz şeyler sizin için helal kılındı. Kendilerine Kitap verilenlerin yiyecekleri/kestikleri sizin için, sizin yiyecekleriniz de onlar için helaldir. İffetli mümin kadınlarla ve sizden önce kendilerine Kitap verilen iffetli kadınlarla (mehir) ücretlerini vermeniz, iffeti gözetmeniz, zina yapmaksızın ve dost tutmaksızın onlarla evlenmeniz de helal kılındı. Kim de imanı reddederse (imana karşı kâfirce bir tutum sergilerse), onun ameli boşa gitmiştir ve o, ahirette hüsrana uğrayanlardan olmuştur.”(5/Mâide, 5)

Yüce Allah’ın belirlediği şartlar gözetilirse -dost hayatı, iffetsiz ilişki/flört ve zinadan uzak durarak- Ehl-i Kitap bir kadınla evlenilebilir. Bu genel hükümdür. Sizin özel durumunuza gelirsek; biri sizin durumunuza, diğeri şer’i hükme bakan iki mesele vardır. Bu iki meseleye dikkat çekmek istiyorum. Mektubunuzdan anlaşıldığı üzere siz bu kadınla uzun süreli bir tanışıklık, ilişki yaşıyorsunuz. Yani yüce Allah’ın şartını ihlal etmişsiniz. Bu durumda; siz de o kadın da evlilik izni verilen kapsama girmiyorsunuz. Şayet yüce Allah’ın izniyle evlenmeyi düşünüyorsanız O (cc); mutlak değil, kayıtlı izin veriyor. Siz de bu kayıtları ihlal etmişsiniz. Yani sizin ilişkiniz bu ayetin kapsamına girmiyor.

Nikâh Akdinde Şart Koşmak

Nikâh akdinde koşulan şartları âlimler üç kısma ayırır:

Mutlaka uyulması gereken şartlar: Bu şartlar, Allah’ın (cc) emrettiği şekilde evliliğe güzellikle devam etmek veya güzellikle ayrılmak gibi şartlardır. Örneğin kadının, eşine kendisine iyi davranmasını, haklarına riayet etmesini şart koşması gibi… Bunlar yüce Allah’ın kadına ve erkeğe emridir. Şart koşulsun veya koşulmasın yerine getirilmesi gerekir. Şart, yalnızca bu hakkı pekiştirmiş olur.

Kesinlikle uyulmaması gereken şartlar: Şeriatın nas kılarak nehyettiği şeylerden herhangi biri şart koşulursa; nikâh sahih, şart batıl olur. Bu şartlar, kesinlikle kabul edilmemesi gereken şartlardandır. Örneğin kadının veya erkeğin; iffetsiz davranışlara sessiz kalınmasını şart koşması, zulmetmeyi şart koşması, hiçbir surette boşanmamayı şart koşması gibi…(Buhari, 5152)

İhtilaf edilen şartlar: Bir yerden başka bir yere taşınmama, üzerine ikinci evlilik yapmama gibi şartlar. Başta sahabe olmak üzere sonradan gelen fakihler bu tip şartlarda ihtilaf etmiştir.

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
19:37
0:33
21:14
01.32
Cezaevinden Sorular
751 views   2020-06-18
05.15
21:14
23:22
Cezaevinden Sorular
2882 views   2020-08-25
31:08
Cezaevinden Sorular
689 views   2020-08-25
18:06
25:45
15:03
Cezaevinden Sorular
1768 views   2020-11-16
32:04

Önerilen Videolar
15:15
Akaid Soruları
805 views   2020-04-22
11:44
Menhec Soruları
658 views   2020-06-29
05:05
Ahlak Soruları
53 views   2024-03-27
21:14
7:55
Fıkıh Soruları
3009 views   2020-04-18