Tevhid Kitap
Kategori :

Cezaevinden Sorular

Açıklama :

Kur’ân’ın gündem belirlediğini düşünüyor musunuz? Cezaevinden Soru Cevap - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 

Bu sesli makalede “Kur’ân gündem belirleyen bir kitaptır.” diyorsunuz. Bugün Kur’ân’ın gündem belirlediğini düşünüyor musunuz?  sorusuna Halis Hoca’mız (Ebu Hanzala) cezaevinden yazdıklarıya cevap veriyor.

 

Mülkünde mutlak tasarruf yetkisine sahip olan Allah, gündem belirleme yetkisine de sahiptir. O (cc) gönderdiği elçiler ve indirdiği vahiyle şahitlik eder.

 

O’nun (cc) şehadeti gündemdir. Şüphe yok ki Kur’ân Allah’ın (cc) son şahitliği ve kıyamete kadar gündemi kendisiyle belirlediği kelamıdır. Kur’ân, insanlık var olduğu müddetçe gündem belirleme potansiyeline sahiptir.

 

Yalnız şu gerçeği de hatırlamak durumundayız: Kur’ân’ın gündem belirlemesi, onunla cihat eden ve ( 25/Furkân, 52) insanları basiret üzere Allah’a çağıran ( 12/Yûsuf, 108) bir topluluğun olması hâlinde mümkündür.

 

Kur’ân, yüce Allah’ın bu ümmete emanetidir. (33/Ahzâb, 72) Onu yüklenecek ve hakkını verecek mümin erkek ve kadınlara ihtiyaç vardır. Aksi hâlde iki kapak arasında yazılı satırlar, kendiliğinden gündem belirleyemez.

 

Kur’ân’ı bir hazine gibi düşünürsek; onun anahtarı insandır. Tersinden de düşünebiliriz; insan bir hazineyse onun anahtarı Kur’ân’dır.

 

İnsanın tabiatında taşıdığı zulüm, cehalet, nankörlük, cedel, bencillik, unutkanlık ve fücurdan arınıp adalet, bilgi, şükür, teslimiyet, fedakârlık, zikir ve takvayla istikamet bulması Kur’ân’la; Kur’ân’ın gündem belirlemesi onunla cihat edecek insanladır.

 

Kur’ân indiği dönemde gündem belirliyordu. Müşrikler dahi yeni inen ayetleri merak ediyor; gece yarıları Müslimlerin pencere diplerine tüneyip okunan ayetleri dinliyorlardı. Onun fıtrata hitap eden, aklı ikna eden ve gönülleri yatıştıran ayetleri karşısında endişeye kapılıyor, toplumun Kur’ân dinlememesi için ellerinden geleni yapıyorlardı.

 

“Kâfirler dediler ki: ‘Kur’ân’ı dinlemeyin ve o okunurken (anlaşılmasın diye) sesler çıkarın. Umulur ki siz galip gelirsiniz.” ( 41/Fussilet, 26)

 

Kur’ân bugün gündem belirliyor mu?

Hayır!

Sorun Kur’ân’da mı insanda mı?

Hiç şüphesiz sorun, emaneti yüklenen insanda, yani bizlerde. Nasıl?

 

a. Gündemi Kur’ân olmayan, Kur’ân’ı gündemleştiremez:

 

Maalesef bugün İslam davetçilerinin ve ilim talebelerinin gündemi Kur’ân değil. Gerek kişisel çalışmalarında gerek topluma yönelik ıslah çalışmalarında Kur’ân ve ilimleri son sıralarda yer alıyor. Bu gerçekten üzücü bir durum. Hâliyle öznel gündemi Kur’ân olmayan, Kur’ân’ı toplumun gündemine taşıyamıyor.

 

b. Kur’ân’ın hedef aldığı kitleyi hedef almak:

      

Kur’ân’ın hedef aldığı kitle müstekbir, tağut, zenginliğin şımarttığı, bozguncu, toplumun kaymak tabakasıdır. Kur’ân’ın ifadesiyle “mele” tabakası… Kur’ân bunları hedef alır. Onların nasıl ahlaksız, zalim, sömürücü olduklarını ifşa eder. Dahası; ifşa etmekle kalmaz, onları ayrıcalıklı kılan uydurma dayanakları yerle bir eder.

 

c. Kur’ân üslubuna sahip olmak:

      

Kur’ân aziz/izzetli bir kitaptır.(41/Fussilet, 41)

Kelimeleri doğruluk ve adalet yönünden kamildir.(6/En’âm, 115)

Uyaran, korkutan, müjdeleyen kitaptır.(19/Meryem, 97)

Hak, batılın beynini parçalasın (21/Enbiyâ, 18)  diye indirilmiştir.

 

Bu özellikleri onun üslubuna yansır. Nettir, apaçıktır, arı duru bir dili vardır. Savunmada değildir, batıla hücum eder. Pasif değildir, aktiftir. Binaenaleyh; dikkat çeker, merak uyandırır, gündem belirler.

 

Bugün Kur’ân gündem belirlemiyor. Çünkü onunla cihat edenler savunmadadır, pasiftir, çekingendir.

 

Kur’ân ve İslam düşmanlarının saldırılarına cevap yetiştirmekle meşguldürler. Oysa Kur’ân nazil olduğunda bu tip saldırılara “cahillerle muhatap olma” tarzı bir üslupla karşı koymuştur. Kur’ân’a karşı konuşanları adam yerine koymamış, muhatap almamıştır.

 

Sözün özü: Kur’ân gündemimizde olur, onun hedef aldığı kitleyi hedef alır, onun dili/üslubuyla konuşursak; Kur’ân gündemleşir.

 

Önemli bölümler

00:59  Kur’an, yüce Allah’ın bu ümmete emanetidir.

01:46  Kur’an indiği dönemde gündem belirliyordu.

02:23  Kur’an bugün gündem belirliyor mu?

02:27  Sorun Kur’ân’da mı insanda mı?

02:37  Gündemi Kur’ân olmayan, Kur’ân’ı gündemleştiremez

03:47  Kur’an’ın hedef aldığı kitleyi hedef almak

05:34  Kur’an üslubuna sahip olmak

06:54  Kur’an nasıl gündemleşir?

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
19:37
0:33
21:14
01.32
Cezaevinden Sorular
760 views   2020-06-18
05.15
21:14
23:22
Cezaevinden Sorular
2905 views   2020-08-25
31:08
Cezaevinden Sorular
702 views   2020-08-25
18:06
25:45
15:03
Cezaevinden Sorular
1781 views   2020-11-16
32:04

Önerilen Videolar