Tevhid Kitap
Kategori :

Fıkıh Soruları

Açıklama :

 

Alkol Necis Midir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Diğer sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamadığımız özel paylaşımlarımızdan güncel olarak haberdar olmak için linke tıklayarak WhatsApp hattımıza abone olabilirsiniz;
 https://bit.ly/2xHiHzN

Alkol Necis midir?
Alkol haramdır, ama yaygın kabulün aksine necis değildir. Zira necaset şer’i bir hükümdür. Alkolün necis olduğuna dair sarih ve sahih bir nas olmadığı gibi, birçok nas onun temiz olduğuna delalet etmiştir.

Enes (ra) şöyle demiştir:
“Ben Ebu Talha’nın evinde insanlara içki dağıtıyordum. Onların o zamanlar tükettikleri içki el-Fadih idi. Allah Resûlü bir nidacıya ‘Dikkat! İçki haram kılınmıştır!’ diye nida etmesini emretti. Ebu Talha bana dedi ki: ‘Çık ve içkileri dök.’ Ben de çıktım ve içkileri döktüm. İçki, Medine sokaklarında akıp gitti. Bazı kimseler: ‘Bazı kişiler karınlarında içki olduğu hâlde vefat ettiler.’ dedi. Bunun üzerine Allah "(Şayet içki yasaklanmadan önce onu içmiş ve vefat ettiği için aranızda bulunmayanların durumunu merak ediyorsanız) iman edip salih amel işleyenler için sakınıp iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra sakınıp iman ettikleri, sonra sakınıp iyilik yaptıkları takdirde (haram kılınmadan önce) tattıkları (içkiden)dolayı bir günah yoktur. Allah, muhsinleri/kulluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışanları sever."ayetini indirdi.”

Şayet içki/alkol necis olsa, Medine sokaklarında dökülmez, sokaklar içkiyle necis kılınmazdı. Malumdur ki dökülen içki az değildir. Enes'in (ra) ifadesiyle Medine sokaklarında akmıştır. Yani küçük derecikler oluşturmuştur.
...

Cumhuru ulema sahih ama sarih olmayan naslara dayanarak içkinin haram olduğunu söylemişlerdir. Örneğin,

"Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytanın (rics) pis işlerindendir. Ondan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz."(5/Mâide, 90)

Bu ayete dayanarak içkinin rics olduğunu ve uzak durulması gerektiğini, bunun da necaset delili olduğunu söylemişlerdir.

* "Rics" bir Kur'ân kavramıdır. Kur'ân'da maddi/hakiki necaset anlamında değil, manevi pislik, manevi necaset anlamında kullanılmıştır.

Örneğin, Tevbe Suresi 95. ayette münafıklar için "Onlar ricstir/pisliktir" denilmektedir. İçkiyi necis kabul eden imamlar bu ayete dayanarak, "münafık necistir" dememişlerdir. *

Maide Suresi 90. ayette kumar, fal oku ve put da zikredilmiştir. İçkiye necis diyen alimler, bu sayılanlara necis dememiştir. Zira ayette zikredilen "şeytanın pis işlerindendir" ifadesi, "ricsin" manevi necaset olduğunun karinesidir. *

Ayetin sonunda zikredilen "ondan içtinap edin/uzak durun" lafzı necasete delalet etmez. Çünkü Allah'ın haram kıldığı her şeyden uzak durmak, yaklaşmamakla mükellefiz.

“...Bu, Allah'ın sınırlarıdır. Ona yaklaşmayın.” (2/Bakara, 187)

Ancak Allah'ın her haram kıldığına, bu nassa dayanarak necistir demeyiz. Allah “... Rics/pislik olan putlardan uzak durun!” (22/Hac, 30) buyurur. Puta hem "rics" denmiş hem de uzak durmamız istenmiştir. Buna rağmen put necis değildir.

-Şinkıtî (rh) şu ayeti içkinin necis olduğuna delil saymıştır:
“Rableri onlara tertemiz bir içecek/şarap içirmiştir.” (76/İnsan, 21)

Diyebiliriz ki Şinkıtî'nin (rh) bu istidlali yerinde değildir; *
Ayet içkiden değil cennet içeceğinden söz etmektedir. Bu su, süt, içki vb. bir içecek olabilir. *Velev ki bunun cennet içkisi olduğunu kabul etsek, bu mefhumu’l muhalifle istidlaldir. Yani "Cennet içkisi temiz ise dünya içkisi necistir" şeklinde bir istidlaldir. Bu, açık bir delil değildir.
*Ayrıca "Tahir/temiz" lafzının şer’i karşılığı "necis" değildir. Hâliyle ayette söz konusu olan içecek ahiret içkisi olsa, mefhumu’l muhalifi açık bir delil alma yönetimi kabul etsek; yine de "dünya içkisi necistir" denemez. "Dünya içkisi temiz değildir" denebilir. Her temiz olmayan necis değildir.

İçinde Alkol Olan Koku/Parfüm/Kozmetik Ürünleri Kullanmanın Hükmü
Racih olan alkolün/içkinin olmamasıdır. Hâliyle içinde alkol bulunan kokular sürüldüğü/sıkıldığı elbiseyi necis kılmaz; ibadete engel olmazlar.

Şunu belirtelim ki; içkiyi/alkolü necis kabul eden cumhura göre dahi, her kokuya necis denemez. Zira Allah Resûlü (sav) "Her sarhoşluk veren hamr/içkidir, her hamr/içki de haramdır." buyurmaktadır. Bir maddeye içki/hamr muamelesi yapmak için ona alkol demek yetmez, aklı örten, sarhoşluk verici olması gerekir.

Örneğin meyvede, mayalanan ekmek, yoğurt gibi yiyeceklerde, hatta farklı etkileşimlerle insan bağırsaklarında ve midesinde alkol vardır. Ancak bu, kimyasal bir madde olarak alkol diye isimlendirilse de aklı örtme ve sarhoşluk verme özelliği yoktur.

Bir kimyasal olarak alkol denmesi, onu içki/hamr sınıfına sokmaz.
Haliyle; içkinin/alkolün necis olduğunu tercih etse bile, kozmetik ürünlerde kullanılan alkolün cinsini tertip etmelidir. Aklı örtme/sarhoşluk verici özelliği yoksa; bu, cumhurun necis kabul ettiği alkol değildir.

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
2:22
Fıkıh Soruları
240 views   2019-08-26
1:10
Fıkıh Soruları
244 views   2019-08-27
3:05
Fıkıh Soruları
246 views   2019-08-27
2:34
Fıkıh Soruları
184 views   2019-08-28
4:27
Fıkıh Soruları
176 views   2019-08-28
5:23
Fıkıh Soruları
349 views   2019-08-28
3:56
Fıkıh Soruları
192 views   2019-08-29
1:27
Fıkıh Soruları
175 views   2019-08-29
5:09
Fıkıh Soruları
183 views   2019-08-29
2:08
Fıkıh Soruları
187 views   2019-08-29
6:33
3:54
Fıkıh Soruları
180 views   2019-08-31
6:23
Fıkıh Soruları
178 views   2019-08-31
6:14
Fıkıh Soruları
229 views   2019-09-04
1:54
Fıkıh Soruları
237 views   2019-09-04
1:03
Fıkıh Soruları
551 views   2019-09-04
2:27
Fıkıh Soruları
189 views   2020-02-18
3:07
Fıkıh Soruları
198 views   2020-02-19
6:51
Fıkıh Soruları
198 views   2020-02-20
2:04
Fıkıh Soruları
199 views   2020-02-20
3:12
Fıkıh Soruları
221 views   2020-02-20
6:07
4:14
Fıkıh Soruları
196 views   2020-02-27
8:15
Fıkıh Soruları
199 views   2020-02-27
0:54
Fıkıh Soruları
184 views   2020-02-28
2:43
1:24
9:23
1:12
Fıkıh Soruları
183 views   2020-02-28
4:13
2:35
4:21
0:29
3:53
0:51
Fıkıh Soruları
200 views   2020-03-02
1:14
0:59
2:21
Fıkıh Soruları
234 views   2020-03-03
2:25
Fıkıh Soruları
188 views   2020-03-03
2:12
Fıkıh Soruları
219 views   2020-03-03
15:09
1:14
2:29
Fıkıh Soruları
211 views   2020-03-25
1:03
2:22
1:39
Fıkıh Soruları
171 views   2020-03-25
3:59
Fıkıh Soruları
193 views   2020-03-25
4:17
9:34
3:44
Fıkıh Soruları
233 views   2020-04-09
1:35
7:55
Fıkıh Soruları
259 views   2020-04-18
2:43
Fıkıh Soruları
277 views   2020-04-21
4:03
Fıkıh Soruları
187 views   2020-04-24
03.24
11.33
Fıkıh Soruları
766 views   2020-04-29
01.04
Fıkıh Soruları
213 views   2020-05-03
03.16
Fıkıh Soruları
200 views   2020-05-08
1.29
Fıkıh Soruları
264 views   2020-05-08
02:13
Fıkıh Soruları
210 views   2020-05-09
01.05
Fıkıh Soruları
223 views   2020-05-11
02:22
Fıkıh Soruları
291 views   2020-05-13
05.02
Fıkıh Soruları
219 views   2020-05-13
02:07
Fıkıh Soruları
199 views   2020-05-15
01.45
Fıkıh Soruları
230 views   2020-06-05
04.22
Fıkıh Soruları
174 views   2020-06-18
05.05
Fıkıh Soruları
383 views   2020-06-18
08.13
Fıkıh Soruları
197 views   2020-06-18
12:12
Fıkıh Soruları
188 views   2020-06-24
01.25
Fıkıh Soruları
336 views   2020-06-24
01.24
03.39
Fıkıh Soruları
208 views   2020-07-01
1.02
Fıkıh Soruları
183 views   2020-07-04
01:53
Fıkıh Soruları
182 views   2020-07-18
05:37
01:51
02:19
02:28
Fıkıh Soruları
148 views   2020-08-26
00:48
01:22
0:42
01:33
3:54
01:53
Fıkıh Soruları
170 views   2020-10-09
04:08
Fıkıh Soruları
474 views   2020-11-04
01:07