Tevhid Kitap
Kategori :

Fıkıh Soruları

Açıklama :

Diş Fırçalamak Orucu Bozar mı? | Halis Bayancuk Hoca Oruçlunun misvak kullanabileceğine dair rivayetler varid olmuştur. Hadisçilerin bir kısmı bu rivayetlerin senedini güvenilir bulmadığından misvağı teşvik eden umumi delillerle istidlalde bulunmuşlardır. Buhari (rh) şöyle der: "27. Oruçlunun Yaş ve Kuru Misvak ile Dişlerini Temizlemesi Anlatıldığına göre Âmir ibni Rebia şöyle demiştir: 'Peygamber'i (sav) sayamayacağım kadar çok kez oruçlu olduğu hâlde dişlerini misvaklarken gördüm.' Ebu Hureyre'nin (ra) naklettiğine göre Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: 'Ümmetimi sıkıntıya sokacağına dair endişelerim olmasaydı onlara, her abdest alışlarında dişlerini misvaklamalarını emrederdim.' Cabir ile Zeyd ibni Halid de benzeri bir rivayeti Peygamberimizden nakletmişlerdir. Bu hadiste Resûlullah (sav) oruç tutan ile tutmayan arasında herhangi bir ayrım yapmamıştır. Aişe'nin (r.anha) naklettiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: 'Misvak ağzı temizler ve Yüce Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olur.' Atâ ve Katade, 'Oruçlu, tükürüğünü yutabilir.' demişlerdir." (Buhari, Kitabu's Savm, 27. Bab, 1934) Bir grup muhaddis ise; misvak kullanılabileceğine dair rivayetleri sahih görmüş ve umumi naslarla değil, hususi naslarla istidlalde bulunmuşlardır. Amir ibni Rebia (ra) babasından rivayet ederek şöyle demiştir: "Resûlullah'ı (sav) oruçlu olduğu hâlde dişlerini misvaklarken gördüm. Müsedded, 'Sayamayacağım kadar çok kere misvak kullanırken gördüm.' ilavesini yaptı." (Ebu Davud, 2364; Tirmizi, 725) Ebu Davud (rh) sükût ederek, hadisin kendi yanında istidlale uygun olduğuna işaret eder. Tirmizi (rh) ise hadisi rivayet ettikten sonra şöyle der: "Âmir ibni Rebia hadisi hasen olup ilim adamları bu hadisle amel etmiş ve oruçlunun misvak kullanmasında bir sakınca olmadığını söylemişlerdir. Ama bazı ilim adamları oruçlunun yaş misvakla misvaklanmasını ve gündüzün sonuna doğru misvak kullanmasını hoş karşılamamışlardır. Şafii, 'Oruçlunun gündüzün öncesinde ve sonrasında misvak kullanması sakıncalı değildir.' demekte, Ahmed ve İshak ise gündüzün son zamanında misvak kullanmayı hoş karşılamamaktadır." (Tirmizi, 725) Bir grup âlim oruçlunun öğleden sonra misvak kullanamayacağını söyler. Buna dair iki tür delilleri vardır: • "Oruç tuttuğunuzda sabah (öğleden önce) misvak kullanın, öğleden sonra misvak kullanmayın." (Es-Sunenu'l Kubrâ, El-Beyhakî, 8336; Rivayette bulunan Keysan Ebu Ömer, zayıf bir ravidir. Bazı tariklerde bulunan Yezid ibni Bilal de meçhuldür. Bu sebeple rivayeti nakleden Beyhaki ve Darekutni onu zayıf kabul etmiştir. bk. El-Bedru'l Munir, 5/708) • İkinci delilleri de oruçlunun ağız/mide kokusunu (hulûf ) öven hadistir: "Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu, Allah katında miskin kokusundan daha güzeldir." (Buhari, 1904; Müslim, 1151) Bu istidlal isabetli değildir. İbni Kayyım (rh) şöyle der: "Yüce Allah'ın, kendisine kötü kokuyla yaklaşılması diye bir garazı yoktur. Kötü koku, kendisiyle kulluk yapılması istenilen meşru bir yol da değildir. Oruçlunun ağız kokusunun Kıyamet Günü'nde Allah katında hoş olacağının ifadesi sadece oruca teşvik için söylenmiştir, yoksa o kokunun bırakılması için zikredilmiş değildir. Kaldı ki oruçlu, misvağa oruç tutmayandan daha çok muhtaçtır. Hem oruçlunun ağız kokusunu güzelleştireceğinden, hasıl olacak Allah'ın rızası daha büyüktür. Allah'ın misvaka karşı olan muhabbeti, oruçlunun ağız kokusuna olan sevgisinden daha büyüktür. Yine misvak, oruçludan izale ettiği ağız kokusunun Kıyamet Günü'nde Allah katında hoş olmasını engellemez. Aksine oruçlu, yarın Kıyamet Günü'nde, orucuna bir alamet olmak üzere -misvak kullanmış olsa bile- ağzı miskten de daha güzel kokarak çıkar gelir. Nitekim Allah yolunda yaralanan kimse, yarın Kıyamet Günü'nde yarasından akan kan aynı renginde, kokusu ise misk kokusunda olmak üzere haşrolunacaktır. Hâlbuki o, dünyadayken bu kanları izale etmekle memurdur. Hem sonra oruçlunun ağız kokusu (hulûf) misvakla kaybolmaz. Çünkü bu kokunun sebebi olan, midenin yiyeceklerden boş olması keyfiyeti devam etmektedir. Kaybolan sadece diş ve diş etlerinde tezahür eden belirtisidir. ... ???? Hüküm ve Hikmetleriyle Ramazan ve Oruç ↪️ https://tevhiddergisi.org/wp-content/uploads/assets/kitap-pdf/HHRO_TBY_1b_Full.pdf ➥ https://www.tevhiddersleri.org/ ➥ https://tevhiddergisi.org/ ➥ https://tevhidgundemi.com/ ➥ https://www.tevhidkitap.net/ ???? https://tevhidmeali.com/ İletişim İçin: ☎️ Wp: +90 0535 766 45 45 ☎️ ???? E-posta: [email protected] ???? #sorucevap #fetva #oruç #HalisBayancukHoca #HalisBayancuk #EbuHanzala #EbuHanzalaHoca #Tevhid #TevhidDergisi #TevhidDersleri #İslam #Din

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
2:22
Fıkıh Soruları
925 views   2019-08-26
1:10
Fıkıh Soruları
1025 views   2019-08-27
3:05
Fıkıh Soruları
4735 views   2019-08-27
2:34
Fıkıh Soruları
804 views   2019-08-28
4:27
Fıkıh Soruları
901 views   2019-08-28
5:23
Fıkıh Soruları
1390 views   2019-08-28
3:11
3:56
Fıkıh Soruları
1533 views   2019-08-29
1:27
Fıkıh Soruları
890 views   2019-08-29
5:09
Fıkıh Soruları
690 views   2019-08-29
2:08
Fıkıh Soruları
761 views   2019-08-29
6:33
3:54
Fıkıh Soruları
1176 views   2019-08-31
6:23
Fıkıh Soruları
1129 views   2019-08-31
6:14
Fıkıh Soruları
979 views   2019-09-04
1:54
Fıkıh Soruları
1526 views   2019-09-04
1:03
Fıkıh Soruları
1822 views   2019-09-04
2:27
Fıkıh Soruları
940 views   2020-02-18
3:07
Fıkıh Soruları
734 views   2020-02-19
6:51
Fıkıh Soruları
998 views   2020-02-20
2:04
Fıkıh Soruları
1064 views   2020-02-20
3:12
Fıkıh Soruları
1228 views   2020-02-20
6:07
4:14
Fıkıh Soruları
3509 views   2020-02-27
8:15
Fıkıh Soruları
1043 views   2020-02-27
0:54
Fıkıh Soruları
1228 views   2020-02-28
2:43
1:24
9:23
1:12
Fıkıh Soruları
1250 views   2020-02-28
4:13
2:35
4:21
0:29
3:53
Fıkıh Soruları
2492 views   2020-02-29
0:51
Fıkıh Soruları
1158 views   2020-03-02
1:14
0:59
Fıkıh Soruları
1056 views   2020-03-03
2:21
Fıkıh Soruları
1070 views   2020-03-03
2:25
Fıkıh Soruları
2002 views   2020-03-03
2:12
Fıkıh Soruları
1595 views   2020-03-03
15:09
1:14
2:29
Fıkıh Soruları
1346 views   2020-03-25
1:03
2:22
1:39
Fıkıh Soruları
905 views   2020-03-25
3:59
Fıkıh Soruları
1191 views   2020-03-25
4:17
9:34
3:44
Fıkıh Soruları
1172 views   2020-04-09
1:35
7:55
Fıkıh Soruları
3073 views   2020-04-18
2:43
Fıkıh Soruları
3651 views   2020-04-21
4:03
Fıkıh Soruları
900 views   2020-04-24
03.24
11.33
Fıkıh Soruları
12076 views   2020-04-29
01.04
Fıkıh Soruları
810 views   2020-05-03
03.16
Fıkıh Soruları
1549 views   2020-05-08
1.29
Fıkıh Soruları
31063 views   2020-05-08
02:13
Fıkıh Soruları
1156 views   2020-05-09
01.05
Fıkıh Soruları
1034 views   2020-05-11
02:22
Fıkıh Soruları
1968 views   2020-05-13
05.02
Fıkıh Soruları
932 views   2020-05-13
02:07
Fıkıh Soruları
937 views   2020-05-15
01.45
Fıkıh Soruları
920 views   2020-06-05
04.22
Fıkıh Soruları
1024 views   2020-06-18
05.05
Fıkıh Soruları
1607 views   2020-06-18
08.13
Fıkıh Soruları
1628 views   2020-06-18
12:12
Fıkıh Soruları
740 views   2020-06-24
01.25
Fıkıh Soruları
4092 views   2020-06-24
01.24
03.39
Fıkıh Soruları
1227 views   2020-07-01
1.02
Fıkıh Soruları
900 views   2020-07-04
01:53
Fıkıh Soruları
819 views   2020-07-18
05:37
01:51
02:19
02:28
Fıkıh Soruları
704 views   2020-08-26
00:48
Fıkıh Soruları
1278 views   2020-09-04
01:22
0:42
Fıkıh Soruları
1454 views   2020-09-07
01:33
3:54
01:53
Fıkıh Soruları
891 views   2020-10-09
04:08
Fıkıh Soruları
1737 views   2020-11-04
01:07
03:42
01:11
Fıkıh Soruları
89 views   2024-03-26
04:56
01:57
Fıkıh Soruları
106 views   2024-03-26
09:59
Fıkıh Soruları
95 views   2024-03-26
4:08
Fıkıh Soruları
111 views   2024-03-26
00:36
6:23
Fıkıh Soruları
100 views   2024-03-26
00:47
Fıkıh Soruları
107 views   2024-03-26
00:37
Fıkıh Soruları
120 views   2024-03-26
05:11
Fıkıh Soruları
103 views   2024-03-27
02:06
Fıkıh Soruları
88 views   2024-04-05
00:03:10
00:02:02
Fıkıh Soruları
201 views   2024-06-15
00:03:08