Tevhid Kitap
Kategori :

İlmi Sorular

Açıklama :

Fehmu'l Hucce meselesini izah eder misiniz? sorusuna Halis Hoca (Ebu Hanzala) cevap veriyor.

 

İnsanın mükellef olabilmesi için iki kavram söz konusudur

1. Buluğu'l Hucce: Hüccetin kendisine ulaşması

2. Fehmu'l Hucce: Kendisine ulaşan hücceti anlaması

 

Tevhid ve şirk meselesi bu konular için dahil değildir. Tevhidin delili zaten her insana ulaşmıştır.

 

Yüzünü (hiçbir şeyi Allah’a ortak koşmayan muvahhid) bir hanif olarak dine çevir. Allah’ın insanları yarattığı fıtrata (uy). Allah’ın yaratmasında değişiklik yoktur. (Herkesi tevhid fıtratı üzere yaratmıştır.) İşte dosdoğru din budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. (30/Rum, 30)

Yalnızca Allah’a (cc) ibadet ve hiçbir şeyi O’na ortak koşmama manasında olan tevhid/İslam, her insanın fıtratına yerleştirilmiş bir bilgi ve eğilimdir. Her insan, bu fıtrat üzere dünyaya gelmektedir. İnsanlardan kimisi fıtratında var olan delillerin peşine düşüp, hiçbir peygamberin olmadığı zamanlarda dahi tevhid üzere Allah’a (cc) kulluk edebilmektedir. Zeyd b. Amr b. Nufeyl gibi. (Bk. Buhari, 3826, 3828) Kimisi de fıtratında var olan bu bilginin peşine düşmeyip zan, hurafe ve varsayıma dayalı, gelenek ve âdetlerle beslenen bir inanç oluşturmaktadır. (Bk. 28/Kasas, 46; 7/A’râf, 172-173)

 

Tevhidin dışında kalan meselelerde Buluğu'l hucce ve Fehmu'l hucce meseleleri söz konusudur.

Bir adama Kur'an ulaşmışsa ona hüccet ulaşmıştır.

Bugün Kur'an insanlara ulaşmıştır. Ancak insanlar Kur'an'ı anlamadıklarını söylüyorlar. Bunlara hüccet ulaşmış mıdır şüphesine cevap:

Bugün insanlar başka şeyleri anlıyorlar ancak Kur'an'ı anlamadıklarını söylüyorlar. Ancak Allah'ın ayetlerinden yüz çevirenlerin anlamasını zaten Allah istememektedir.

Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldığı hâlde yüz çeviren ve elleriyle (yapıp) takdim ettiğini unutandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki anlamamaları için kalplerine perde germiş kulaklarına da ağırlık koymuşuzdur. Sen onları hidayete çağırsan bile ebediyen doğru yolu bulamazlar. (18/Kehf, 57)

"Andolsun ki cinlerin ve insanların birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onunla anlamazlar; gözleri vardır, onunla görmezler; kulakları vardır, onunla işitmezler. Bunlar, hayvanlar gibidir hatta daha sapkındırlar. Bunlar gafillerin ta kendileridir." (7/Araf, 179)

"Şayet Allah, onlarda bir hayır görse elbette onlara işittirirdi. O, işittirse bile (onlar) yüz çevirir, döner gider (yine istifade etmezlerdi)." (8/Enfal, 23)

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
8:11
03:08
8:36
İlmi Sorular
1102 views   2019-08-28
3:29
3:44
3:27
3:48
02:20
10:56
03:41
09:15
08:53
İlmi Sorular
435 views   2024-04-05
05:45